Jesteś tam jeszcze?

KONTYNUUJ

Gwarancja zwrotu pieniędzy

Warto zamówić LifePak+*, JVi* lub Pharmanex Eye Formula*
w ramach Rentownego Programu Automatycznej
Dostawy (ADR) i obserwować, jak zwiększa się Państwa
wynik SCS (Skin Carotenoid Score) uzyskiwany za pomocą
urządzenia BioPhotonic Scanner!

Skaner pomoże obserwować wpływ produktów z atestem SCS na poprawę wyniku skanowania. Jeżeli przyjmowanie tych suplementów nie zapewni wzrostu wyniku SCS, uzyskają Państwo zwrot kosztów ich zakupu*.

 

*Poniżej znajdują się warunki gwarancji zwrotu pieniędzy oraz formularz reklamacji.

Formular (DE)
Form (EN)

Formulier (NL)
Formulaire (FR)
Form (EN)

Formular (DE)
Formulaire (FR)
Formulario (IT)
Form (EN)

Formulář (CS)
Form (EN)

Formular (DE)
Form (EN)

Formular (DA)
Form (EN)

Formulario (ES)
Form (EN)

Form (EN)
Lomake (FI)

Formulaire (FR)
Form (EN)

Form (EN)

űrlap (HU)
Form (EN)

Form (EN)

Form (EN) Formulario (IT)
Form (EN)
Formular (DE)
Formulaire (FR)
Form (EN)

Formulier (NL)
Form (EN)

Formularz (PL)
Form (EN)

Form (EN)
Formulário (PT)

Formular (RO)
Form (EN)
Formulär (SV)
Form (EN)
Formulár (SK)
Form (EN)

 

 

Form (EN)

 

Skjema (NO)
Form (EN)