Jste tam ještě?

POKRAČOVAT

Skeneru Záruka vrácení peněz formuláře

Nechejte Pharmanex BioFotonický Skener podat okamžitý důkaz o vaší hladině karotenoidů a pozorujte měřitelný rozdíl. V případě, že vaše SCS nevykazuje žádné zvýšení po 90 dnech užívání jednoho z níže uvedených produktů při dodržování doporučeného dávkování, vrátíme vám peníze, které jste za produkt zaplatili. Účastníci zapojení do této nabídky svou účastí přijímají a zavazují se k pravidlům a podmínkám uvedenými níže. Společnost Nu Skin si na základě svého uvážení vyhrazuje právo odmítnout reklamace, které nejsou v souladu s těmito pravidly a podmínkami.

 

Účastníci zapojení do této nabídky svou účastí přijímají a zavazují se k pravidlům a podmínkám uvedenými níže. Společnost Nu Skin® si na základě svého uvážení vyhrazuje právo odmítnout reklamace, které nejsou v souladu s těmito pravidly a podmínkami. 

 

Tato nabídka představuje dodatek k vašim zákonným právům, které žádným způsobem nenahrazuje ani neomezuje.

 

Aby bylo možné zpracovat vaši žádost o vrácení peněz, musíte vyplnit a podepsat formulář žádosti na Záruku vrácení peněz Nárok žádat vrácení penět z této nabídky máte jen 90 dní od kontrolního měření. Původní doklad o zakoupení musí jasně obsahovat název zakoupeného produktu a datum jeho zakoupení.

 

V souladě s těmito pravidly a podmínkami:

 

 • ADR Odběr znamená: odběr prémiová automatická objednávka (pro více informaci o této objednávce, jděte prosím na Co je to ADR Odběr?)
 • Produkt znamená: LifePak+, JVi , Pharmanex Eye Formula nebo Beauty Focus Collagen+
 • SCS: Hladina karotenoidů v kůži
 • Skenová karta: Může to být klasická karta nebo digitální skenové číslo, může být použita opakovaně - a bude použita i pro počáteční a následné měření. Čárový kód, číslo skenové karty uvedené na kartě, vám umožní celoživotní sledování vašeho SCS za předpokladu, že je číslo skenové karty spojené s aktivní ADR Odběr objednávkou.
 • Operátor skeneru: Je autorizovaný Brand affiliate společnosti Nu Skin na základě smlouvy Brand affiliate

 

PRAVIDLA A PODMÍNKY:

 

Oprávnění:

 • Záruka vrácení peněz se vztahuje na všechny zákazníky, kteří už dovršili věk 18 let a kteří jsou registrováni jako Brand affiliate společnosti Nu Skin nebo na spotřebitele s platným Nu Skin ID číslem, kteří mají trvalý pobyt v zemích regionu EMEA, ve kterých má společnost Nu Skin otevřené trhy a kde je povolený prodej produktů.
 • Tato záruka se nevztahuje na lidi, kteří za poslední tři měsíce neužili žádný z kterýchkoliv ze zaručených produktů.
 • Na základě této Záruky vrácení peněz má každý zákazník právo jen na jednu finanční náhradu.

 

Jak si nárokovat vrácení peněz:

 

 • Požádejte o počáteční meření Biofotonickým skenerem S3, abyste zjistili vaše SCS ještě předtím, než začnete produkty používat. Vaše první SCS by mělo být zaregistrováno na Skenové kartě propojené s vašimi ADR Odběr objednávkami.
 • Objednejte si jakýkoli z těchto Produktů prostřednictvím ADR Odběr objednávky ve třech po sobě následujících měsících a užívejte jej podle doporučeného dávkování níže. Vaše objednávka by měla být zadána nejpozději 7 dní od vašeho počátečního měření.
 • Konzumujte optimální množství živin po dobu alespoň 90 dní nepřetržitě, abyste si zajistili zvýšení vašeho SCS.

 

Pro JVi doporučujeme užívání 60 ml dvakrát denně. Ačkoli vám doporučujeme, abyste užívali minimálně 60 ml přípravku dvakrát denně pro dosažení optimálních výsledků, Záruku na vrácení peněz společnosti Nu Skin lze uplatnit, i když užíváte 50 ml denně po dobu 3 po sobě následujících měsíců.

Pro Lifepak+ doporučujeme užívat 1 sáček (4 tablety) denně, to znamená 2 balení LifePak+ ve 3 po sobě následujících měsících.

Pro Pharmanex Eye Formula užívejte jednu (1) kapsli jednou denně s jídlem a pitím, to znamená 3 balení Pharmanex Eye Formula ve 3 po sobě následujících měsících.

Pro Beauty Focus Collagen+ užívejte jeden (1) sáček jednou denně s jídlem a pitím, to znamená tři (3) balení Beauty Focus Collagen+ ve třech (3) po sobě následujících měsících.

 

 

Vaše peníze vám budou vráceny během 2-4 týdnů po obdržení vaší reklamace.

*
*
*
Informace požadované k oprávnění na Záruku Vrácení Peněz
*
*

Počáteční skenování (před užitím produktů)

*
*
*
*
 LifePak+
 JVi
 Pharmanex Eye Formula
 Beauty Focus Collagen+

2. skenování (mezi 90 - 100 dny užívání produktů)

 

 

 

*
*

 

Všeobecná ustanovení:

 

 • Pokud jste užívali všechny tři produkty, jmenovitě LifePak+ JVi , Eye Formula a Beauty Focus Collagen+ po dobu 3 po sobě následujících měsíců, společnost Nu Skin vám v případě, že nedošlo ke zvýšení vašeho SCS, vrátí peníze v ceně jen jednoho z těchto produktů. Můžete si vybrat, za který z těchto tři produktů, chcete peníze vrátit.
 • Pokud jste si objednali jakýkoli ADR Odběr balíček, který obsahoval jeden z produktů za zaváděcí cenu a zažádáte o Záruku vrácení peněz, vezměte prosím na vědomí, že vám budou vráceny peníze ve stejné výši, jako byla zaváděcí cena produktu.
 • Vrácené peníze vám budou připsány na kreditní kartu, kterou jste použili pro nákup daného produktu. Pokud jste k nákupu produktu použili jiný způsob úhrady, než kreditní kartu, peněžní náhrada vám bude vyplacena na vámi uvedený bankovní účet pomocí elektronického převodu peněz.

 

Ostatní:

Společnost si vyhrazuje právo požádat vás, abyste se nechali přeskenovat na náklady společnosti.
Jakákoli manipulace, stanovena na základě výhradního uvážení společnosti Nu Skin, s těmito pravidly a podmínkami Záruky vrácení peněz, bude mít za následek neplatnost každé další případné reklamace ve věci vrácení peněz.
Společnost Nu Skin si vyhrazuje právo změnit nebo ukončit Záruku vrácení peněz. Pokud Nu Skin® přeruší Záruku vrácení peněz, společnost bude i nadále zpracovávat reklamace podané před tímto datem a bude vyplácet peněžní náhradu v případě, že uzná žádost za opodstatněnou.

 

Právní omezení:

Společnost, její ústředí, přidružené a dceřiné společnosti ("Nu Skin" nebo "Pharmanex") si jsou vědomy a reagují na Váš zájem o způsob, jakým shromažďuje, používá a sdílí informace o Vás v rámci Vaší účasti v programu Záruky Vrácení Peněz. Společnost Nu Skin respektuje Vaše soukromí a pevně stojí za ochranou soukromí spotřebitelů svých produktů a služeb. Společnost Nu Skin od Vás získává a udržuje jisté osobní informace, jež mohou nebo nemusí být považovány za choulostivé údaje, aby tak mohla provádět administrativní a registrační povinnosti.

 

Zasláním této Žádosti o Záruku Vrácení Peněz dáváte výslovný souhlas k tomu, aby byly veškeré Vámi poskytnuté informace uchovány společností Nu Skin a její centrálou ve Spojených státech, jejími regionálními centrálami a/nebo jejími oblastními přidruženými společnostmi v zemi Vašeho trvalého pobytu. Dále dáváte výslovný souhlas k tomu, aby byly Vaše informace použity Pharmanex ke zpracování informací mimo území EU a v souhrnné databázi pro výzkumné účely, kde ovšem nebudou informace o Vás vystaveny ostatním uživatelům.

 

Pharmanex Vám zpřístupní výsledky Vašeho skenování karotenoidů na webové stránce Pharmanex (tato informace bude dostupná pouze Vám a pouze po Vašem přihlášení). Dále berete na vědomí, že pouze Vy budete mít přístup k informacím, které se Vás týkají. Máte právo na přístup a opravu Vašich osobních dat uchovaných společností Nu Skin kontaktováním zákaznického servisu pro zemi Vašeho trvalého pobytu. Pokud není zákonem stanoveno jinak, Vaše údaje budou uložené pouze po dobu nezbytně nutnou.

 

Předložením tohoto formuláře požaduji, aby byla moje žádost o refundaci vyřízena ve smyslu Záruky Vrácení Peněz nabízené Společností pro vybrané produkty uvedené výše.