Jste tam ještě?

POKRAČOVAT

Formulář záruky vrácení peněz za skener

Nechejte Pharmanex BioPhotonic Scanner, aby vám poskytl okamžitý důkaz o vaší hladině karotenoidů, a pozorujte měřitelný rozdíl. V případě, že vaše skóre karotenoidů v pokožce nebude při dodržování doporučeného dávkování po 90 dnech užívání jednoho z níže uvedených produktů vykazovat žádné zvýšení, vrátíme vám peníze, které jste za daný produkt zaplatili.

Účastníci zapojení do této nabídky svou účastí souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami a považují je za závazné. Společnost Nu Skin si dle svého výhradního zvážení vyhrazuje právo odmítnout žádosti, které nejsou v souladu s těmito obchodními podmínkami.

 

Účastníci zapojení do této nabídky svou účastí souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami a považují je za závazné. Společnost Nu Skin si dle svého výhradního zvážení vyhrazuje právo odmítnout žádosti, které nejsou v souladu s těmito obchodními podmínkami. 

 

Tato nabídka představuje dodatek k vašim zákonným právům, která žádným způsobem nenahrazuje ani neomezuje.

 

Pro ověření vaší žádosti musíte vyplnit formulář se žádostí o uplatnění záruky vrácení peněz. Nabídku můžete uplatnit pouze do 90 dnů od data, kdy jste byli přeskenováni. Původní doklady o zakoupení musejí jasně ukazovat název zakoupených produktů a datum jejich nákupu.

 

V těchto obchodních podmínkách: 

 

 • Odběr ADR znamená: Odběr prémiových automatických objednávek; více informací najdete na stránce Co je to odběr ADR. Odběr ADR může být nový, nebo stávající.
 • Produkt znamená:  LifePak+, JVi, Beauty Focus MultiBeauty nebo Beauty Focus Collagen+.
 • SCS: Skóre karotenoidů v pokožce.
 • Skenová karta: Může být klasická, nebo digitální, může být použita opakovaně – a bude použita pro výchozí i následné skenování. Čárový kód, což je číslo skenové karty na kartě, vám umožní celoživotní sledování vašeho SCS za předpokladu, že je číslo skenové karty propojené s aktivním odběrem ADR.
 • Operátor skeneru: Je autorizovaný Brand Affiliate Nu Skin v souladu se smlouvou Brand Affiliate.
 • Po sobě jdoucí měsíce: Objednávání produktu (produktů) měsíc co měsíc nejpozději ve stejný den každého měsíce, aby byl zaručený denní příjem.

OBCHODNÍ PODMÍNKY:

 

Nárok na účast:

 • Záruka vrácení peněz se vztahuje na všechny zákazníky, kteří už dovršili věk 18 let a jsou registrováni jako Brand Affiliate společnosti Nu Skin, anebo na spotřebitele s platným Nu Skin ID číslem, kteří mají právně sídlo v Evropě či Africe, kde má společnost Nu Skin otevřené trhy a kde jsou produkty volně prodejné.
 • Záruka vrácení peněz se týká výlučně těch osob, které neužívaly výše zmiňované produkty po dobu alespoň 3 měsíců před jejich prvním skenováním.
 • V rámci této záruky vrácení peněz může každý zákazník dostat pouze jednu finanční náhradu.

 

Jak zažádat o vrácení peněz:

 • Předtím, než začnete produkty užívat, požádejte o první skenování pomocí přístroje S3 BioPhotonic Scanner, abyste tak zjistili svoje skóre karotenoidů v pokožce. Vaše první skóre karotenoidů v pokožce by mělo být zaregistrováno na skenové kartě propojené s vašimi odběry ADR.
 • Objednejte si jakýkoli z těchto produktů prostřednictvím programu Odběr ADR ve třech po sobě jdoucích měsících a užívejte je podle doporučeného dávkování uvedeného níže. Objednávku je třeba zadat a zaplatit nejpozději do 7 dnů od prvního skenování.
 • Abyste zajistili zvýšení svého skóre karotenoidů v pokožce, konzumujte optimální množství živin nepřetržitě po dobu nejméně 90 dní.
 • Opakované skenování v rámci záruky musíte provést se stejnou skenovací kartou, kterou jste použili při prvním skenování, a to v období 90-100 dnů od prvního skenování.

 

U JVi toho lze dosáhnout užíváním 60 ml přípravku dvakrát denně. Ačkoli vám doporučujeme, abyste pro dosažení optimálních výsledků užívali minimálně 60 ml přípravku dvakrát denně, záruku vrácení peněz společnosti Nu Skin lze uplatnit, i když užíváte 50 ml/den po dobu 3 po sobě jdoucích měsíců.

U LifePak+ toho lze dosáhnout užíváním 1 sáčku (4 tablet) denně, což znamená 2 balení LifePak+ po dobu 3 po sobě jdoucích měsíců.

U Beauty Focus Collagen+ toho lze dosáhnout užíváním 1 sáčku denně, tedy 1 balení každý měsíc po dobu 3 po sobě jdoucích měsíců.

U Beauty Focus MultiBeauty toho lze dosáhnout užíváním 1 kapsle denně, tedy 1 balení každý měsíc po dobu 3 po sobě jdoucích měsíců.

 

 

Peníze vám vrátíme do 2 až 4 týdnů od přijetí vaší žádosti.

*
*
Telefonní číslo napište v mezinárodním formátu (+ na začátku a kód země)
*
Pro uplatnění záruky vrácení peněz je třeba uvést následující informace
*
*

Výchozí skenování (nejpozději 7 dní před nákupem produktů)

*
*
*
*
 LifePak+
 JVi
 Beauty Focus Collagen+
 Beauty Focus MultiBeauty

Záruka přeskenování (90-100 dní od data výchozího skenování)

 

 

 

*
*

 

Všeobecná ustanovení:

 

 • Pokud jste po dobu 3 po sobě jdoucích měsíců užívali současně alespoň 2 z 5 následujících produktů, a to LifePak+, JVi, Beauty Focus MultiBeauty anebo Beauty Focus Collagen+, a skóre karotenoidů v pokožce se vám nezvýšilo, Nu Skin vám vrátí peníze pouze za jeden z těchto produktů. Můžete si svobodně vybrat, za který z nich to bude.
 • Pokud jste si objednali jakýkoli balíček v rámci odběru ADR, který obsahoval některý z produktů za akční cenu, a uplatňujete záruku vrácení peněz, vezměte prosím na vědomí, že vám budou vráceny peníze ve stejné výši, jako byla akční cena produktu.
 • Peníze vám vrátíme do 2-4 týdnů od obdržení vaší žádosti.
 • Danou částku vám připíšeme na kreditní kartu, kterou jste použili při nákupu daného produktu. Pokud jste k nákupu produktu použili jiný způsob platby než kreditní kartu, peníze vám zašleme elektronickým převodem na vámi uvedený bankovní účet.

 

Různé:

Společnost si vyhrazuje právo vás požádat, abyste se nechali přeskenovat na náklady společnosti.
Jakákoli manipulace s obchodními podmínkami záruky vrácení peněz, kterou na základě výhradního zvážení společnost Nu Skin určí, učiní jakoukoliv žádost o vrácení peněz neplatnou.
Společnost Nu Skin si vyhrazuje právo změnit nebo ukončit záruku vrácení peněz. Pokud Nu Skin přestane poskytovat záruku vrácení peněz, bude i nadále vyřizovat žádosti o vrácení peněz podané před tímto datem a bude vyplácet příslušné částky, pokud dojde ke schválení těchto žádostí.

 

Vyloučení odpovědnosti: 

Společnost, její mateřská společnost, přidružené společnosti a dceřiné společnosti (dále jen „Nu Skin“ nebo „Pharmanex“) si jsou vědomy vašich obav ohledně toho, jak jsou shromažďovány, používány a sdíleny informace o vás v souvislosti s vaší účastí v programu záruky vrácení peněz, a reagují na ně. Společnost Nu Skin respektuje vaše soukromí a zavazuje se chránit soukromí spotřebitelů produktů a služeb Nu Skin. Společnost Nu Skin od vás shromažďuje a uchovává určité osobní údaje, které mohou, ale nemusejí být považovány za citlivé údaje, aby mohla provádět administrativní a evidenční činnosti.

 

Zašlete-li nám tuto žádost o uplatnění záruky vrácení peněz, dáváte tím výslovný souhlas k tomu, aby všechny vámi poskytnuté informace byly uchovávány společností Nu Skin v jejím ústředí ve Spojených státech, v jejím regionálním ústředí anebo v jejích místních přidružených společnostech v zemi, kde žijete. Výslovně také souhlasíte s tím, že vaše údaje bude společnost Pharmanex zpracovávat mimo EU a v souhrnné databázi pro výzkumné účely, při nichž nebudete identifikováni ostatními uživateli.

 

Berete na vědomí, že společnost Pharmanex vám zpřístupní výsledky vašeho skenování karotenoidů na webových stránkách společnosti Pharmanex (budou dostupné pouze vám a po vašem přihlášení). Rovněž berete na vědomí, že přístup k informacím, které vás identifikují, budete mít pouze vy. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům uchovávaným společností Nu Skin a na jejich opravu. Můžete tak učinit prostřednictvím zákaznického servisu v zemi, ve které žijete. Pokud to není povinně ze zákona stanoveno jinak, budu všechny údaje uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu.

 

Odesláním tohoto formuláře žádám, aby byla moje žádost o vrácení peněz posouzena v rámci záruky vrácení peněz, kterou společnost nabízí pro výše uvedený vybraný produkt.