Ste stále tu?

POKRAČOVAŤ

Skenera Záruka vrátenia peňazí formulári

Nechajte Pharmanex Biofotonický skener podať okamžitý dôkaz o vašej úrovni karotenoidov a pozorujte merateľný rozdiel. Ak vaše SCS nevykazuje žiadne zvýšenie po 90 dňoch užívania jedného z vyššie uvedených produktov pri dodržaní odporúčaného dávkovania, vrátime vám späť peniaze, ktoré ste zaplatili za daný produkt

 

Účastníci zapojení v tejto ponuke svojou účasťou akceptujú a zaväzujú sa k pravidlám a podmienkam uvedeným nižšie. Nu Skin si na základe svojvoľného uváženia vyhradzuje právo odmietnuť reklamácie, ktoré nie sú v súlade s týmito pravidlami a podmienkami.

 

Táto ponuka predstavuje dodatok k vašim zákonným právam, ktoré nijakým spôsobom nenahrádza ani neobmedzuje.

 

Pre vybavenie vašej žiadosti, vyplnte prosím formulár na záruku vrátenia peňazí. Túto príležitosť môžete využiť najneskôr do 90 dní od premerania. Pôvodný doklad o zakúpení musí jasne obsahovať názov zakúpeného Produktu a dátum jeho zakúpenia.

 

V súlade s týmito pravidlami a podmienkami:

 

 • Predplatné ADR znamená: Predplatné  prémiový donáškový program (pre viac informácií, prosím, navštívte Čo je Predplatné ADR?).
 • Produkt znamená: LifePak+, JVi, Pharmanex Eye Formula alebo Beauty Focus Collagen+.
 • SCS: Skóre karotenoidov v koži.
 • Skenová karta: Môže byť klasická karta alebo digitálne skenové číslo, je opakovane použiteľná - a bude použitá aj na počiatočné aj na kontrolné meranie. Čiarový kód, čo je číslo skenovej karty nachádzajúce sa na karte, vám umožní celoživotné sledovanie vášho SCS za predpokladu, že je číslo skenovej karty spojené s aktívnou Predplatné ADR objednávkou.
 • Operátor skenera: je autorizovaný Brand Affiliate spoločnosti Nu Skin na základe zmluvy Brand Affiliate.

 

PRAVIDLÁ A PODMIENKY:

 

Oprávnenie:

 • Záruka vrátenia peňazí sa vzťahuje na všetkých zákazníkov, ktorí už dovŕšili vek 18 rokov, registrovaných ako Nu Skin Brand Affiliate alebo Zákazníci s platným Nu Skin ID číslom, trvalým pobytom v krajinách regiónu EMEA, v ktorých má spoločnosť Nu Skin otvorené trhy, a kde je povolený predaj Produktov.
 • Záruka vrátenia peňazí sa vzťahuje výhradne iba na tie osoby, ktoré neužili najmenej tri mesiace pred prvým skenovaním jeden z vyššie uvedených produktov.
 • Na základe tejto Záruky vrátenia peňazí je každý zákazník oprávnený len na jednu finančnú refundáciu.

 

Ako si nárokovať refundáciu:

 • Požiadajte o počiatočné meranie Biofotonickým skenerom S3, aby ste zistili svoje SCS ešte predtým, než začnete užívať Produkty. Vaše prvé SCS by malo byť registrované na skenovej karte spojenej s vašimi predplatenými ADR objednávkami.
 • Objednajte si akýkoľvek z týchto Produktov v Predplatnej ADR objednávke po dobu troch po sebe nasledujúcich mesiacov a užívajte ich podľa odporúčaného dávkovania nižšie. Vaša objednávka by mala byť zadaná najneskôr do 7 dní od počiatočného merania.
 • Konzumujte optimálny príjem živín nepretržite aspoň po dobu 90 dní, aby ste si zaistili zvýšenie vášho SCS.

 

Pri JVi odporúčame užívanie 60 ml produktu dvakrát denne. Hoci odporúčame užívať minimálne 60 ml prípravku dvakrát denne pre dosiahnutie optimálnych výsledkov, Záruku vrátenia peňazí od spoločnosti Nu Skin je možné uplatniť aj v tom prípade, ak ste užívali 50 ml/deň po dobu 3 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Pri Lifepak+ odporúčame užívať 2 sáčky (8 tabliet) denne, čo predstavuje 3 LifePak+ balenia po dobu 3 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Pri Pharmanex Eye Formula užívajte jednu (1) kapsulu raz denne s jedlom a pitím, to znamená 3 balenia Pharmanex Eye Formula v 3 po sebe nasledujúcich mesiacoch.

Pri Beauty Focus Collagen+ odporúčame užívať 1 sáčok denne, čo predstavuje 3 Beauty Focus Collagen+ balenia po dobu 3 po sebe nasledujúcich mesiacov.

 

 

Peniaze vám budú vrátené v priebehu 2-4 týždňov po obdržaní vašej reklamácie.

*
*
*
Informácie sa vyžadujú pre oprávnenosť na Záruku vrátenia peňazí.
*
*

Počiatočné skenovanie (pred užitím produktov)

*
*
*
*
 LifePak+
 JVi
 Pharmanex Eye Formula
 Beauty Focus Collagen+

Následné skenovanie (medzi 90 - 100 dňami od užitia produktov)

 

 

 

*
*

 

Všeobecne platí:

 • Ak ste užívali všetky tri produkty, konkrétne LifePak+ JVi, Eye Formula a Beauty Focus Collagen+ počas 3 po sebe nasledujúcich mesiacov, spoločnosť Nu Skin vám v prípade, že nedošlo k zvýšeniu vášho SCS, vráti peniaze v cene len jedného z týchto produktov. Môžete si vybrať, za ktorý z týchto troch produktov chcete peniaze vrátiť.
 • Ak ste si objednali akýkoľvek balíky predplatného ADR, ktorý obsahoval Produkt za uvádzaciu cenu a budete si uplatňovať Záruku vrátenia peňazí, uvedomte si, prosím, že dostanete refundáciu v rovnakej hodnote ako bola uvádzacia cenu Produktu.
 • Refundácia vám bude pripísaná na kreditnú kartu, ktorú ste použili pri kúpe Produktu. Ak ste použili pri kúpe Produktu iný spôsob úhrady, než kreditnú kartu, finančná náhrada vám bude vyplatená na váš bankový účet formou elektronického finančného prevodu.

 

Ostatné:

Spoločnosť si vyhradzuje právo požadovať od vás vykonanie kontrolného merania na náklady Spoločnosti.
Akákoľvek manipulácia, stanovená na základe svojvoľného uváženia spoločnosti Nu Skin, týchto Pravidiel a podmienok na záruku vrátenia peňazí, bude mať za následok neplatnosť každej ďalšej prípadnej reklamácie vo veci dovolávania sa vrátenia peňazí. Nu Skin si vyhradzuje právo zmeniť alebo ukončiť Záruku vrátenia peňazí.
Ak Nu Skin preruší Záruku vrátenia peňazí, Spoločnosť bude aj naďalej spracovávať reklamácie podané pred týmto dátumom a vyplácať späť finančnú náhradu v prípade, že uzná žiadosť za opodstatnenú.

 

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednost:

Spoločnosť, jej materské, pridružené spoločnosti a pobočky ("Nu Skin alebo "Pharmanex") zhromažďujú, používajú a spracúvajú Vaše osobné údaje ako výsledok Vášho zúčastnenia sa na programe Záruky Vrátenia peňazí. Nu Skin rešpektuje Vaše súkromie a je zaviazaný chrániť súkromie spotrebiteľov a produkty a služby Nu Skin. Nu Skin zhromažďuje osobné informácie o Vás, ktoré môžu, ale nemusia byť považované za citlivé údaje za účelom vykonania administratívnych úloh a záznamov.

 

Zaslaním Žiadosti vrátenia peňazí týmto dobrovoľne súhlasíte so zhromažďovaním Vašich osobných údajov a ich prenesením do riaditeľstva Nu Skin v Spojených štátoch amerických, regionálnych riaditeľstiev a/alebo do jeho miestnych pobočiek v mieste Vášho bydliska. Dávate povolenie, aby Vaše osobné údaje boli zhromaždené Pharmanex a prenesené mimo EU do súhrnnej databázy za účelom prieskumu, prostredníctvom ktorého Vás nebude možné identifikovať.

 

Beriete na vedomie, že Pharmanex Vám umožní prístup k výsledkom skenovania karotenoidov na webovej stránke Pharmanex (údaj bude k dispozícii jedine pre Vás a len po prihlásení). Beriete na vedomie, že máte právo k prístupu k Vašim osobným údajom zhromaždených Nu Skin a máte možnosť opraviť ich kontaktovaním zákazníckej podpory v mieste Vášho bydliska. Ak nie je inak Zákonom stanovené, Vaše údaje budú uložené po dobu, ktorá je nevyhnutná na účel spracovávania týchto údajov.

 

Informácia, ktorú uvádzam v tomto formulári a priložených dokumentoch je pravdivá, napriek tomu však beriem do úvahy, že môžem byť vyzvaný/-á na predloženie dodatočných informácií. Predložením tohto formulára požadujem, aby bola moja žiadosť na vrátenie peňazí spracovaná v zmysle podmienok na záruku vrátenia peňazí garantovaných spoločnosťou na hore uvedený produkt.