Jesteś tam jeszcze?

KONTYNUUJ

FORMULARZ GWARANCJI ZWROTU PIENIĘDZY

Urządzenie Pharmanex Biophotonic Scanner natychmiastowo ilustruje poziom karotenoidów w organizmie i pozwala obserwować zachodzące w nim zmiany. Jeżeli Państwa wynik SCS nie ulegnie poprawie po 90 dniach zażywania któregoś z poniższych produktów zgodnie z zalecanym dawkowaniem, wówczas zwrócimy Państwu koszty zakupu tego produktu.

 

Przyjmuje się, że biorący udział w niniejszej ofercie zaakceptowali poniższy regulamin i będzie on obowiązujący. Nu Skin zastrzega sobie prawo do udzielenia według własnego uznania odpowiedzi odmownej na roszczenia, które nie spełniają tych warunków.

 

Ta oferta jest dodatkiem do ustawowych praw konsumenta, których nie ogranicza ani nie zastępuje.

 

Aby zgłosić roszczenie, należy wypełnić formularz gwarancji zwrotu pieniędzy. Z oferty tej skorzystać można jedynie w ciągu 90 dni od daty zakupu Produktu. Na oryginalnym rachunku musi znajdować się czytelna data i nazwa zakupionego Produktu.

 

W poniższym regulaminie:

 

 • Subskrypcja ADR: Rentowny Program Automatycznej Dostawy (więcej informacji na ten temat znajduje się na Czym jest Subskrypcja ADR?).
 • Produkt: LifePak+, JVi, Pharmanex Eye Formula lub Beauty Focus Collagen+.
 • SCS: Wynik pomiaru skanera.
 • Karta skanowania: Może być fizyczna lub cyfrowa, jest wielorazowa - wykorzystywana zarówno do pierwszego, jak i kolejnych skanów. Kod kreskowy, który stanowi numer karty skanowania i znajduje się na karcie, pozwoli na nieograniczone sprawdzanie, czy dana karta skanowania połączona jest z aktywnym zamówieniem Subskrypcja ADR.
 • Operator Skanera: Brand Affiliate Nu Skin autoryzowany zgodnie z Umową Brand Affiliate.

 

REGULAMIN:

 

Kryteria udziału:

 • Gwarancja zwrotu pieniędzy dotyczy wszystkich klientów powyżej 18 roku życia, zarejestrowanych jako Brand Affiliate lub klienci Nu Skin, posiadający ważny numer Nu Skin ID, legalni rezydenci w otwartych krajach regionu EMEA, w których Produkty Nu Skin mogą być sprzedawane.
 • Gwarancja zwrotu pieniędzy dotyczy wyłącznie Klientów, którzy nie przyjmowali żadnego z powyższych suplementów przynajmieniej przez okres 3 miesięcy przed ich pierwszym skanowaniem.
 • Każdy klient jest uprawniony do jednej refundacji w niniejszym programie gwarancji zwrotu pieniędzy.

 

Jak wziąć udział:

 • Należy poprosić o pierwsze skanowanie skanerem S3 BioPhotonic Scanner, żeby poznać swój wynik SCS przed rozpoczęciem zażywania Produktów. Pierwszy wynik SCS powinien zostać zarejestrowany na karcie skanowania połączonej z Państwa zamówieniem Subskrypcja ADR.
 • Należy zamówić dowolny z Produktów poprzez zamówienie Subskrypcja ADR przez trzy kolejne miesiące i zażywać je według zalecanej poniżej dawki. Zamówienie musi zostać złożone nie później niż 7 dni po pierwszym skanowaniu.
 • Należy codziennie przyjmować optymalną dawkę składników odżywczych przez co najmniej 90 dni bez przerwy, aby zapewnić wzrost wyniku SCS.

 

W przypadku JVi pozytywny efekt można osiągnąć już przy przyjmowaniu 60 ml dwa razy dziennie. Chociaż dla uzyskania optymalnych rezultatów zalecamy przyjmowanie minimum 60 ml dwa razy dziennie, gwarancja zwrotu pieniędzy Nu Skin przysługuje także przy przyjmowaniu 50 ml dziennie przez 3 kolejne miesiące.

W przypadku Lifepak+ efekt może zostać osiągnięty przy przyjmowaniu jednej saszetki (4 tabletek) dziennie, co oznacza 2 opakowania LifePak+ przez 3 kolejne miesiące.

W przypadku Pharmanex Eye Formula efekt można osiągnąć przyjmując 1 kapsułkę dziennie, czyli 3 opakowania Pharmanex Eye Formula przez 3 kolejne miesiące.

W przypadku Beauty Focus Collagen+ efekt może zostać osiągnięty przy przyjmowaniu jednej saszetki dziennie, co oznacza 3 opakowania Beauty Focus Collagen+ przez 3 kolejne miesiące.

 

 

Pieniądze zostaną Państwu zwrócone w ciągu 2-4 tygodni, licząc od daty wpłynięcia wniosku.

*
*
*
Informacje niezbędne do otrzymania zwrotu pieniędzy w ramach gwarancji
*
*

Pierwsze skanowanie (przed przyjmowaniem suplemantów)

*
*
*
*
 LifePak+
 JVi
 Pharmanex Eye Formula
 Beauty Focus Collagen+

Drugie skanowanie (między 90-100 dniem przyjmowania suplementów)

 

 

 

*
*

 

Postanowienia ogólne:

 • W przypadku zażywania trzech produktów jednocześnie (LifePak+ , JVi, Pharmanex Eye Formula, Beauty Focus Collagen+) przez 3 miesiące, Nu Skin zwróci jedynie koszt jednego z nich, jeśli Państwa wynik SCS nie uległ poprawie. Mogą Państwo wybrać, który z nich ma zostać zrefundowany.
 • Jeśli zamówili Państwo zestaw Subskrypcja ADR zawierający Produkt w promocyjnej cenie, prosimy pamiętać, że w przypadku ubiegania się o refundację w ramach gwarancji zwrotu pieniędzy zwrócona zostanie ta sama, promocyjna kwota.
 • Pieniądze będą zwrócone na kartę kredytową użytą przy zakupie Produktu. W przypadku zakupu Produktu inną metodą niż kartą kredytową, pieniądze zostaną przesłane przelewem na wskazane konto bankowe.

 

Pozostałe informacje:

Firma zastrzega sobie prawo do zażądania ponownego skanowania na koszt Firmy.
Wszelkie przypadki lub próby manipulacji dotyczące Warunków uzyskania zwrotu pieniędzy, które Nu Skin definiuje według własnego uznania, stanowią wystarczający powód do utraty prawa do uzyskania zwrotu.
Nu Skin zastrzega sobie prawo do zmiany programu gwarancji zwrotu pieniędzy lub jego zaprzestania. Jeśli Nu Skin® przerwie program gwarancji zwrotu pieniędzy, Firma rozpatrzy wnioski złożone przed tą datą i wypłaci pieniądze, jeśli decyzja będzie pozytywnaa oiuz.

 

Oświadczenie:

Spółka, jej spółka matka oraz jej spółki powiązane i zależne, dalej zwane „Nu Skin” lub „Pharmanex”, rozumieją Państwa niepokój związany ze sposobem gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych, których dostarczenie jest niezbędne do skorzystania z gwarancji zwrotu pieniędzy. Nu Skin szanuje prywatność swoich Partnerów i dokłada wszelkich starań, by zapewnić im absolutne bezpieczeństwo i dyskrecję.

 

Niektóre Państwa dane osobowe przechowywane i gromadzone przez firmę Nu Skin mogą być traktowane lub nietraktowane, jako poufne dla celów administracyjnych i rejestracyjnych. Poprzez wysłanie niniejszego wniosku o zwrot pieniędzy w ramach gwarancji, wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie wszelkich udzielonych przez Państwa danych osobowych w głównej siedzibie Spółki w Stanach Zjednoczonych oraz w Państwa lokalnym Biurze Obsługi Klienta. Wyrażają Państwo również zgodę na wykorzystanie Państwa danych przez firmę Pharmanex i przekazywanie ich poza terytorium Unii Europejskiej, a także na tworzenie baz danych dla celów badawczych z zastrzeżeniem, że nie będą mogli być Państwo zidentyfikowani przez osoby uzyskujące dostęp do bazy.

 

Przyjmują Państwo do wiadomości, że firma Pharmanex udostępni Państwu wyniki skanowań poziomu karotenoidów w skórze za pośrednictwem strony internetowej Pharmanex (informacje będą dostępne wyłącznie po zalogowaniu się). Przyjmują Państwo do wiadomości fakt, że tylko i wyłącznie Państwo będą mieli dostęp do informacji pozwalających na Państwa identyfikację. Mają Państwo prawo dostępu i weryfikacji swoich danych przechowywanych przez Nu Skin. W tym celu należy się skontaktować ze swoim lokalnym Biurem Obsługi Klienta. Wszelkie Państwa dane będą przechowywane wyłącznie przez pewien czas, o ile obowiązujące przepisy prawne nie stanowią inaczej.

 

Poświadczam prawidłowość danych zawartych we wniosku i w załączonych dokumentach oraz przyjmuję do wiadomości, że mogę zostać poproszony/-a o udzielenie dodatkowych informacji w tym zakresie. Złożenie niniejszego wniosku jest równoznaczne z ubieganiem się o zwrot pieniędzy za zakup wskazanego powyżej produktu w ramach oferowanej przez firmę gwarancji zwrotu pieniędzy.