Er du fortsatt der?

FORTSETT

Scanner Pengene-tilbake-garantien skjema

Pharmanex BioPhotonic Scanner gir deg umiddelbart beskjed om karotenoidnivået ditt og registrerer den målbare forskjellen. Hvis din SCS ikke har økt etter 90 dagers inntak av anbefalt mengde av LifePak+, JVi, Pharmanex Eye Formula eller Beauty Focus Collagen+, får du tilbake pengene du betalte for produktet

 

Ved å delta i dette tilbudet, aksepterer søkerne å være bundet av vilkårene under. Nu Skin forbeholder seg retten til etter eget skjønn å nekte refunderingskrav som ikke overholder disse vilkårene.

 

Dette tilbudet kommer i tillegg til dine lovfestede rettigheter og erstatter eller begrenser dem ikke.

 

For å fremme et krav, må du utfylle skjemaet for pengene-tilbake-garantien. Du kan kun benytte deg av denne muligheten innenfor 90 dager etter datoen du ble re-scannet. Produkt og kjøpsdato må tydelig fremgå av originalkvitteringen.

 

I disse vilkårene betyr:

 

 • ADR-abonnement: Automatic Delivery Rewards Abonnement (for mer informasjon, gå til Hva er ADR-abonnement?).
 • Produkt: LifePak+, JVi, Pharmanex Eye Formula eller Beauty Focus Collagen+.
 • SCS: Skin Carotenoid Score.
 • Scannerkort: Scannerkortene kan være digitale eller fysiske og kan brukes flere ganger, både til første scanning og senere re-scanninger. Strekkoden, som er scannerkortnummeret på kortet, gir deg mulighet til livslang overvåkning hvis scannerkortnummeret er knyttet til en aktiv ADR-abonnement.
 • Scanneroperatør: En godkjent Nu Skin Brand Affiliate i henhold til en Brand Affiliate-avtale.

 

VILKÅR:

 

Berettigelse:

 • Pengene-tilbake-garantien er tilgjengelig for alle som er 18 år eller eldre og registrert som Nu Skin-Brand Affiliate eller kunde med et gyldig Nu Skin ID-nummer og lovlig bosatt på et av Nu Skins åpne markeder i EMEA-regionen hvor produktene er til fritt salg.
 • Denne garantien gjelder ikke for de som har tatt noen av de overnevnte produkter i 3 måneder eller mer innen sin scan.
 • Hver kunde/distributør kan bare refunderes en (1) gang i henhold til denne garantien.

 

Hvordan kreve refundering:

 

 • Be om en første scanning med S3 BioPhotonic Scanner for å finne din SCS før du begynner å ta produktene. Din første SCS skal registreres på et scannerkort knyttet til din ADR-abonnement.
 • Bestill et eller flere av produktene via ADR-abonnement-programmet i tre måneder på rad og innta dem i overensstemmelse med doseringen angitt under. Bestillingen skal legges senest 7 dager etter den første scanningen
 • Innta et optimalt næringsinntak i minst 90 dager sammenhengende for å sikre at din SCS øker.

 

For JVi, kan dette oppnås ved å innta 60 ml av produktet to ganger om dagen. Selv om vi anbefaler at du inntar minimum 60 ml av produktet to ganger om dagen for å oppnå best mulig resultat, kan du også kreve refundering i henhold til garantien ved å innta 50 ml/dag i 3 måneder på rad.

For Lifepak+, kan dette oppnås ved å innta 1 pose (4 tabletter) hver dag, hvilket betyr 2 LifePak+ pakker i 3 måneder på rad.

For Pharmanex Eye Formula dette kan oppnås ved å ta en (1) kapsel daglig, dvs 3 bokser Pharmanex Eye Formula i 3 sammenhengende måneder.

For Beauty Focus Collagen+ kan dette oppnås ved å innta 1 pose hver dag, hvilket betyr 3 Beauty Focus Collagen+ pakker i 3 måneder på rad.

 

 

Pengene refunderes innen 2-4 uker etter mottakelsen av kravet.

*
*
*
Påkrevet informasjon for å vurdert for pengene tilbake-garantien
*
*

Opprinnelig Scan (innen man begynner med produktene)

*
*
*
*
 LifePak+
 JVi
 Pharmanex Eye Formula
 Beauty Focus Collagen+

2. Scan (mellom 90-100 dager etter at man har begynt på produktene)

 

 

 

*
*

 

Generelt:

 • Hvis du har tatt 2 eller 3 av produktene, dvs. LifePak+, JVi, Pharmanex Eye Formula og/eller Beauty Focus Collagen+ 3 måneder på rad, og din SCS ikke har økt, refunderer Nu Skin kun prisen på ett av produktene. Du kan selv velge for hvilket av de to produktene du ønsker å få prisen refundert.
 • Hvis du bestilte en ADR-abonnement-pakke som inneholdt produktet til kampanjepris og søker om pengene-tilbake-garantien, vær vennligst oppmerksom på at beløpet du refunderes, er det samme som kampanjeprisen på produktet.
 • Pengene refunderes til kredittkortet som ble brukt til å betale for produktet. Hvis du brukte en annen betalingsmetode enn kredittkort da du kjøpte produktet, vil pengene refunderes ved elektronisk overføring til den bankkontoen du oppgir.

 

Annet:

Selskapet forbeholder seg retten til å kreve en re-scanning for selskapets egen kostnad.
Enhver form for manipulasjon av denne garantiens vilkår og betingelser, som avgjort av Nu Skin etter eget skjønn, vil gjøre ethvert krav om refundering ugyldig.
Nu Skin forbeholder seg retten til å endre eller avslutte pengene-tilbake-garantien. Hvis Nu Skin avslutter garantien, vil selskapet fremdeles behandle krav som innkom før avslutningsdatoen samt refundere penger hvis kravet aksepteres.

 

Ansvarsfraskrivelse:

Selskapet, dets hoved-, med- og datterselskaper (“Nu Skin” eller ”Pharmanex”) er klar over og tar dine bekymringer på alvor når det gjelder innsamling, bruk eller deling av informasjon om deg når du deltar i pengene tilbake-garantien. Nu Skin respekter ditt privatliv og ønsker å beskytte brukerne av Nu Skins produkter og tjenester. Nu Skin samler inn og oppbevarer opplysninger om deg som evnt. kan inneholde sensitive opplysninger for å kunne utføre administrative oppgaver samt registreringsoppgaver.

 

Når du sender inn anmodningsskjemaet for pengene tilbake-garantien gir du uttrykkelig tillatelse til at alle opplysningene du oppgir blir oppbevart av Nu Skin og selskapets hovedkvarter i USA, regionshovedkvarteret og/eller lokale samarbeidspartnere i landet du bor i. Du gir også uttrykkelig tillatelse til at opplysningene kan brukes av Pharmanex til å behandle informasjonen utenfor EU og oppbevare den i en database i forskningsøyemed som ikke identifiserer deg for brukerne.

 

Du er innforstått med at Pharmanex vil gjøre resultatet av karoteonidscanningen din tilgjengelig på Pharmanex’ nettside (vil kun være tilgjengelig for deg og bare når du logger på). Du er også innforstått med at bare du har tilgang til opplysninger som identifiserer deg. Du har rett til å få tilgang til og kunne rette personlige opplysninger om deg som oppbevares av Nu Skin ved å kontakte kundeservice der du bor. Såfremt annet ikke er nødvendig på grunn av lokale lover, vil alle opplysninger kun bli oppbevart så lenge som nødvendig.

 

Opplysningene jeg har oppgitt på dette skjemaet og vedlagte dokumenter er korrekte. Ved å sende inn dette skjemaet, ber jeg om at selskapet vurderer om søknaden min oppfyller kravene i pengene tilbake-garantien for produktene som fremgår over.