Ben je er nog?

DOORGAAN

Formulier terugbetalingsgarantie Scanner

Laat de Pharmanex BioPhotonic Scanner je carotenoïdengehalte meten en zie onmiddellijk het verschil. Als je 90 dagen lang de aangegeven dosering van een van de ondergenoemde producten hebt ingenomen en je SCS-score niet gestegen is, betalen wij je het geld terug voor dat product.

Wie ingaat op deze aanbieding, gaat automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden en is eraan gebonden. Nu Skin behoudt zich naar eigen goeddunken het recht voor om aanvragen te weigeren die niet overeenstemmen met deze voorwaarden.

 

Wie ingaat op deze aanbieding, gaat automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden en is eraan gebonden. Nu Skin behoudt zich naar eigen goeddunken het recht voor om aanvragen te weigeren die niet overeenstemmen met deze voorwaarden. 

 

Deze aanbieding is een aanvulling op je wettelijke rechten en vervangt of beperkt die niet.

 

Om te beoordelen of je in aanmerking komt, moet je het Aanvraagformulier voor de Terugbetalingsgarantie in te vullen. Deze aanvraag moet binnen 90 dagen na de datum van de vervolgscan zijn ingediend. Op de originele ontvangstbewijzen moeten duidelijk de aangekochte Producten en de datum van aankoop staan.

 

In deze voorwaarden: 

 

 • Betekent ADR-abonnement: Automatic Delivery Rewards-abonnement. Ga voor meer informatie naar de pagina ‘Wat is een ADR-abonnement’. Een ADR-abonnement kan een nieuw of bestaand abonnement zijn.
 • Product betekent: LifePak+, JVi, Beauty Focus MultiBeauty of Beauty Focus Collagen+.
 • SCS: huidcarotenoïdenscore.
 • Scan Card: kan materieel of digitaal zijn, opnieuw gebruikt worden en gebruikt worden voor zowel eerste scans als vervolgscans. Met de barcode op de kaart, het Scan Card-nummer, kun je je SCS-score levenslang volgen als het Scan Card-nummer gekoppeld is aan een actieve ADR.
 • Scanner operator: is een gemachtigde Brand Affiliate van Nu Skin uit hoofde van een Overeenkomst voor Brand Affiliates.
 • Opeenvolgende maanden: het/de Product(en) elke maandelijks uiterlijk op dezelfde dag van de maand bestellen zodat je geen dagelijkse inname mist.

ALGEMENE VOORWAARDEN:

 

Wie komt hiervoor in aanmerking?

 • De Terugbetalingsgarantie geldt voor alle klanten van achttien jaar en ouder die geregistreerd zijn als Brand Affiliate of Klanten van Nu Skin met een geldig ID-nummer van Nu Skin en die wettelijk verblijven in een van de open markten van Nu Skin in Europe en Afrika waar de Producten verkocht worden.
 • De Terugbetalingsgarantie geldt alleen voor wie bovengenoemde producten 3 maanden of langer niet heeft ingenomen voor zijn/haar eerste scan.
 • Elke klant heeft recht op één terugbetaling in het kader van deze Terugbetalingsgarantie.

 

Zo dien je een aanvraag in:

 

 • Vraag om een eerste scan met de S3 BioPhotonic Scanner om te weten wat je SCS-score is, voordat je de Producten gaat innemen. Je eerste SCS-score dient geregistreerd te zijn op een Scan Card die gekoppeld is aan je bestellingen uit een ADR-abonnement.
 • Bestel gedurende drie opeenvolgende maanden een van de Producten als onderdeel van het ADR-abonnement en neem het volgens de hieronder aangegeven dosis in. Je bestelling moet uiterlijk 7 dagen na je eerste scan worden geplaatst en betaald zijn.
 • Neem gedurende een onafgebroken periode van minstens 90 dagen een optimale hoeveelheid in om je huidcarotenoïdenscore positief te beïnvloeden.
 • Voor de terugbetalingsgarantie geldt dat de vervolgscan tussen 90 en 100 dagen na de eerste scan moet worden uitgevoerd én met dezelfde scannerkaart. 

 

Voor JVi betekent dit een inname van tweemaal 60 ml per dag. Hoewel we voor optimale resultaten aanraden tweemaal per dag minstens 60 ml van het product te drinken, kun je je op de Terugbetalingsgarantie van Nu Skin al beroepen als je 50 ml per dag drinkt gedurende drie opeenvolgende maanden.

Voor Lifepak+ betekent dit een inname van 2 zakjes (8 tabletten) per dag, dus 1 doosje LifePak+ per maand 3 maanden lang.

Voor Beauty Focus Collagen+ betekent dit een inname van 1 zakje per dag, dus 1 doosje per maand 3 maanden lang.

Voor Beauty Focus MultiBeauty betekent dit een inname van 1 capsule per dag, dus 1 doosje per maand 3 maanden lang.

 

Je geld wordt binnen 2 tot 4 weken na ontvangst van je aanvraag teruggestort.

*
*
Gebruik de internationale notatie van het telefoonnummer (begin met + en de landcode)
*
Vereiste gegevens om in aanmerking te komen voor de terugbetalingsgarantie
*
*

Eerste scan (maximaal 7 dagen voor aankoop Producten)

*
*
*
*
 LifePak+
 JVi
 Beauty Focus Collagen+
 Beauty Focus MultiBeauty

Gegarandeerde vervolgscan (tussen 90 en 100 dagen na datum van de eerste scan)

 

 

 

*
*

 

Algemeen:

 

 • Als je gedurende 3 opeenvolgende maanden minstens 2 van de 5 producten tegelijk hebt ingenomen, te weten LifePak+, JVi, Beauty Focus MultiBeauty en/of Beauty Focus Collagen+, betaalt Nu Skin je alleen de prijs van één van deze producten terug als je SCS niet is gestegen. Je mag zelf kiezen welk van de producten terugbetaald wordt.
 • Als je een ADR-combi hebt besteld met een Product tegen een actieprijs en vervolgens een beroep doet op de Terugbetalingsgarantie, dan ontvang je een terugbetaling voor hetzelfde bedrag als de actieprijs van het Product.
 • Je geld wordt terugbetaald binnen twee tot vier weken nadat wij je aanvraag ontvangen hebben.
 • Je terugbetaling wordt gecrediteerd op de creditcard waarmee je het Product gekocht hebt. Als je een andere betalingsmethode dan een creditcard hebt gebruikt om het Product te kopen, dan wordt het bedrag van de terugbetaling gestort op de door jou opgegeven bankrekening via elektronische overschrijving.

 

Overige:

Nu Skin behoudt zich het recht voor om op kosten van het bedrijf een vervolgscan bij je uit te voeren.
Elke vorm van manipulatie die naar eigen goeddunken door Nu Skin vastgesteld wordt in verband met de voorwaarden van de Terugbetalingsgarantie doet elke aanvraag om het geld terug te krijgen teniet.
Nu Skin behoudt zich het recht voor om de Terugbetalingsgarantie te wijzigen of stop te zetten. Als Nu Skin de Terugbetalingsgarantie stopzet, zal het bedrijf de aanvragen nog verwerken die voor die datum ingediend zijn en terugbetalingen uitvoeren als de aanvragen goedgekeurd zijn.

 

Disclaimer: 

Het bedrijf, de moedermaatschappij, zuster- en dochtermaatschappijen (“Nu Skin” of "Pharmanex") zijn zich ervan bewust en houden rekening met je bezorgdheid over de manier waarop informatie over je verzameld, gebruikt en gedeeld wordt als gevolg van je gebruikmaking van de Terugbetalingsgarantie. Nu Skin respecteert je privacy en doet er alles aan om de privacy van consumenten die zijn producten en diensten afnemen optimaal te beschermen. Nu Skin verzamelt en bewaart bepaalde persoonsgegevens over je, die al dan niet beschouwd kunnen worden als gevoelige informatie, voor administratieve en archiveringsdoeleinden.   

 

Door deze Aanvraag tot Terugbetaling te versturen, ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat alle door jou verstrekte informatie door Nu Skin bewaard zal worden op het hoofdkantoor in de Verenigde Staten, de plaatselijke hoofdkantoren en/of plaatselijke verwante bedrijven in jouw land van verblijf. Je gaat er ook uitdrukkelijk mee akkoord dat je gegevens door Pharmanex gebruikt worden om de informatie buiten de EU in een globale database te verwerken voor onderzoeksdoeleinden waarbij je identiteit anoniem blijft.

 

Je begrijpt dat Pharmanex je de resultaten van je carotenoïdenscan via de Pharmanex-website zal meedelen. Deze resultaten kunnen alleen door jou bekeken worden nadat je je ingelogd hebt. Je begrijpt ook dat alleen jij toegang zult hebben tot de informatie die jou identificeert. Je hebt het recht om je door Nu Skin bewaarde persoonlijke informatie te bekijken en aan te passen. Neem hiervoor contact op met de Klantenservice in het land waar je woont. Tenzij anders verplicht door de wet, zullen alle gegevens slechts gedurende de voorgeschreven periode worden bewaard.

 

Door dit formulier in te dienen, vraag ik om mijn aanvraag tot terugbetaling te overwegen in het kader van de Terugbetalingsgarantie die het Bedrijf biedt voor het hierboven geselecteerde product.