Ben je er nog?

DOORGAAN

Scanner Terugbetalingsgarantiebeleid formulier

Laat de Pharmanex BioPhotonic Scanner je carotenoïdengehalte meten en zie onmiddellijk het verschil. Als je een van de onderstaande producten gedurende 90 dagen ingenomen hebt volgens de aangegeven dosis en je SCS-score niet gestegen is, betalen wij je het geld voor dat product terug.

 

Wie ingaat op deze aanbieding, gaat automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden en is eraan gebonden. Nu Skin behoudt zich naar eigen goeddunken het recht voor om aanvragen te weigeren die niet overeenstemmen met deze voorwaarden.

 

Deze aanbieding is een aanvulling op je wettelijke rechten en vervangt of beperkt die niet.

 

Om je aanvraag te bevestigen, dien je het aanvraagformulier voor de Terugbetalingsgarantie (zie hieronder) in te vullen. Je mag enkel een aanvraag indienen binnen 90 dagen te rekenen vanaf de dag dat je in aanmerking kwam voor de Terugbetalingsgarantie. Op het originele ontvangstbewijs moeten duidelijk het aangekochte Product en de datum van aankoop staan.

 

In deze voorwaarden:

 

 • Betekent ADR: Automatic Delivery Rewards Abonnement (ga naar Wat is ADR-abonnement?);
 • betekent Product: LifePak+, JVi, Pharmanex Eye Formula of Beauty Focus Collagen+;
 • betekent SCS: Skin Carotenoid Score of Huidcarotenoïdenscore;
 • kunnen Scan Cards: materieel of digitaal zijn, opnieuw gebruikt worden en gebruikt worden voor zowel eerste scans als vervolgscans. Met de barcode op de kaart, het Scan Card-nummer genoemd, kun je je SCS-score levenslang volgen als het Scan Card-nummer gekoppeld is aan een actieve ADR-abonnement;
 • is een Scanner Operator: Is an authorised Brand Affiliate of Nu Skin pursuant to a Brand Affiliate Agreementeen gemachtigde Brand Affiliate van Nu Skin op grond van een Brand Affiliate-overeenkomst.

 

VOORWAARDEN:

 

Wie komt in aanmerking:

 • De Terugbetalingsgarantie geldt voor alle klanten van achttien jaar en ouder die geregistreerd zijn als Brand Affiliate, Lid of Klant van Nu Skin met een geldig ID-nummer van Nu Skin en die wettelijk verblijven in een van de open markten van Nu Skin in de EMEA-regio waar de Producten verkocht worden.
 • Deze garantie is niet van toepassing op mensen die in de voorgaande 3 maanden voor de eerste scan één van de producten hebben ingenomen die in aanmerking komen voor de garantie.
 • Elke klant heeft recht op één terugbetaling in het kader van deze Terugbetalingsgarantie.

 

Hoe een aanvraag indienen:

 • Vraag om een eerste scan met de S3 BioPhotonic Scanner om je SCS-score te kennen voordat je de Producten begint te nemen. Je eerste SCS-score dient geregistreerd te zijn op een Scan Card die gekoppeld is aan je ADR-abonnement-bestellingen.
 • Bestel een van de Producten gedurende drie opeenvolgende maanden via het ADR-abonnement-programma en neem het volgens de hieronder aangegeven dosis in. Je bestelling moet uiterlijk binnen zeven dagen na je eerste scan geplaatst zijn.
 • Neem een optimale hoeveelheid in gedurende een onafgebroken periode van minstens 90 dagen om een positieve invloed op je SCS-score te verkrijgen.

 

Voor JVi betekent dit een inname van tweemaal 60 ml per dag. Hoewel we voor optimale resultaten aanraden tweemaal per dag minstens 60 ml van het product te drinken, kun je je op de Terugbetalingsgarantie van Nu Skin al beroepen als je 50 ml per dag drinkt gedurende drie opeenvolgende maanden.

Voor Lifepak+ betekent dit een inname van 2 zakjes (8 tabletten) per dag, dus 3 pakken LifePak+ gedurende drie opeenvolgende maanden.

Voor Pharmanex Eye Formula betekent dit een inname van 1 tablet per dag, dus 3 pakken Pharmanex Eye Formula gedurende drie opeenvolgende maanden.

Voor Beauty Focus Collagen+ betekent dit een inname van 1 zakjes per dag, dus 3 pakken Beauty Focus Collagen+ gedurende drie opeenvolgende maanden.

 

 

Je geld wordt terugbetaald binnen twee tot vier weken nadat wij je aanvraag ontvangen hebben.

*
*
*
Vereiste gegevens om in aanmerking te komen voor de terugbetalingsgarantie
*
*

Eerste scan ( voor het innemen van een van de producten)

*
*
*
*
 LifePak+
 JVi
 Pharmanex Eye Formula
 Beauty Focus Collagen+

Vervolgscan (tussen 90-100 dagen na de eerste inname van een van de producten)

 

 

 


*
*

 

Algemeen:

 

 • Als je twee van de drie producten samen hebt gebruikt, namelijk LifePak +, JVi, Pharmanex Eye Formula en Beauty Focus Collagen+ gedurende 3 opeenvolgende maanden, zal Nu Skin je alleen de prijs van een van deze producten terugbetalen als je SCS niet is gestegen. Je bent vrij om te kiezen welk van de drie producten aan je terugbetaald moet worden.
 • Als je een ADR-abonnement-pakket met het Product besteld hebt tegen een speciale actieprijs en je een aanvraag indient voor de Terugbetalingsgarantie, houd er dan rekening mee dat het Product terugbetaald wordt ten belope van die speciale actieprijst.
 • Je terugbetaling wordt gecrediteerd op de kredietkaart waarmee je het Product gekocht hebt. Als je een andere betalingsmethode dan een kredietkaart gebruikt hebt om het Product te kopen, wordt het bedrag van de terugbetaling gestort op de door jou opgegeven bankrekening via elektronische overschrijving.

 

Overige:

Elke vorm van manipulatie die naar eigen goeddunken door Nu Skin vastgesteld wordt in verband met de voorwaarden van de Terugbetalingsgarantie doet elke aanvraag om het geld terug te krijgen teniet.
Nu Skin behoudt zich het recht voor om de Terugbetalingsgarantie te wijzigen of stop te zetten. Als Nu Skin de Terugbetalingsgarantie stopzet, zal het bedrijf de aanvragen nog verwerken die voor die datum ingediend zijn en terugbetalingen uitvoeren als de aanvragen goedgekeurd zijn.

 

Disclaimer:

Het bedrijf, de moedermaatschappij, zuster- en dochtermaatschappijen (“Nu Skin” of "Pharmanex") zijn zich ervan bewust en houden rekening met uw bezorgdheid over de manier waarop informatie over u verzameld, gebruikt en gedeeld wordt als gevolg van uw gebruikmaking van de terugbetalingsgarantie. Nu Skin respecteert uw privacy en doet alles om de privacy van consumenten van Nu Skin’s producten en diensten te beschermen. Nu Skin verzamelt en bewaart bepaalde persoonsgegevens over u, die al dan niet beschouwd kunnen worden als gevoelige informatie, voor administratieve en archiveringsdoeleinden.

 

Door deze aanvraag tot terugbetaling te versturen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat alle door u verstrekte informatie door Nu Skin bewaard zal worden op het hoofdkantoor in de Verenigde Staten, de plaatselijke hoofdkantoren en/of plaatselijke verwante bedrijven in uw land van verblijf. U gaat er ook uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gegevens door Pharmanex gebruikt worden om de informatie buiten de EU in een globale database te verwerken voor onderzoeksdoeleinden waarbij uw identiteit anoniem blijft.

 

U begrijpt dat Pharmanex u de resultaten van uw carotenoïdenscan via de Pharmanex-website zal meedelen. Deze resultaten kunnen alleen door u bekeken worden nadat u zich aangemeld hebt. U begrijpt eveneens dat alleen u toegang krijgt tot de informatie die u aanbelangt. U hebt het recht om uw door Nu Skin bewaarde persoonsgegevens te bekijken en te verbeteren via de Klantenservice in uw land van verblijf. Alle gegevens worden slechts gedurende een welbepaalde periode bewaard, tenzij anders verplicht wordt door de wet.

 

De gegevens die ik verschaft heb op dit formulier en in de bijgevoegde documenten, zijn correct. Door dit formulier in te dienen, vraag ik om mijn aanvraag tot terugbetaling te overwegen in het kader van de terugbetalingsgarantie die het Bedrijf biedt voor het hierboven geselecteerde product.