Är du kvar?

FORTSÄTT

Skanner Pengarna-tillbaka-garanti formulär

Pharmanex BioPhotonic-skannern ger dig omedelbart besked om din karotenoidnivå och registrerar den mätbara skillnaden. Om din SCS inte visar någon ökning efter 90 dagars intag av någon av nedanstående produkter i rekommenderad dosering får du tillbaka pengarna du betalade för produkten.

 

Genom att delta i detta erbjudande accepterar de sökande villkoren nedan och är skyldiga att följa dem. Nu Skin förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avslå krav som inte överensstämmer med dessa villkor.

 

Detta erbjudande är utöver dina lagstadgade rättigheter och ersätter eller begränsar dem inte.

 

För att din begäran ska vara giltig måste du fylla i formuläret för pengarna-tillbaka-garantin. Du kan endast ta del av erbjudandet innanför 90 dagar efter att du blivit återskannad. Originalkvittot måste tydligt visa produkten du köpt och datum för köpet.

 

II dessa villkor innebär:

 

 • ADR-prenumeration: Automatic Delivery Rewards prenumeration (gå till följande länk för mer information Vad är ADR-prenumeration?).
 • Produkt: LifePak+, JVi, Pharmanex Eye Formula eller Beauty Focus Collagen+.
 • SCS: Skin Carotenoid Score.
 • Skannerkort: Kan vara fysiskt eller digitalt, kan återanvändas samt används för båda, den första och efterföljande skanningar. Streckkoden, som är skannerkortnumret på kortet, ger dig möjlighet till övervakning resten av livet om skannerkortnumret är kopplat till en aktiv ADR-prenumeration.
 • Skanneroperatör: Är en auktoriserad Nu Skin-Brand Affiliate i enlighet med gällande Brand Affiliate-avtal.

 

TERMS & CONDITIONS:

 

Berättigande:

 • Pengarna-tillbaka-garantin gäller alla kunder som är 18 år eller äldre och är registrerade som Nu Skin-Brand Affiliate eller -konsumenter med ett giltigt Nu Skin ID-nummer och som är lagligen bosatta på öppna Nu Skin-marknader i EMEA-regionen där produkterna finns till försäljning.
 • Pengarna-tillbaka-garantin gäller enbart för de personer som inte har tagit nedanstående produkter på minst tre månader innan deras första skanning.
 • Varje kund har enbart rätt att få en (1) återbetalning enligt denna pengarna-tillbaka-garanti.

 

Så här gör du:

 • Be om en första skanning med S3 BioPhotonic-skannern för att ta reda på ditt SCS innan du börjar använda produkterna. Ditt första SCS ska registreras på ett skannerkort som är kopplat till dina ADR-prenumeration-order.
 • Beställ någon av produkterna via ADR-prenumeration -programmet för tre månader i följd och ät dem enligt den dosering som anges nedan. Din order ska läggas senast 7 dagar efter din första skanning.
 • Ha ett optimalt näringsintag under minst 90 dagar i följd för att säkerställa att ditt SCS ökar.

 

För JVi kan detta uppnås genom att inta 60 ml av produkten två gånger om dagen. Även om vi rekommenderar att du tar minst 60 ml av produkten två gånger om dagen för optimala resultat gäller Nu Skins pengarna-tillbaka-garanti även om du tar 50 ml/dag under 3 månader i följd.

För Lifepak+ kan detta uppnås genom att ta 1 påse (4 tabletter) om dagen, vilket innebär 2 LifePak+-förpackningar under 3 månader i följd.

För Pharmanex Eye Formula kan detta uppnås genom att ta en (1) kapsel dagligen, dvs. 3 burkar Pharmanex Eye Formula under tre månader i följd.

För Beauty Focus Collagen+ kan detta uppnås genom att ta 1 påse om dagen, vilket innebär 3 Beauty Focus Collagen+-förpackningar under 3 månader i följd.

 

 

Dina pengar återbetalas inom 2–4 veckor efter mottaget krav.

*
*
*
Information som fordras för att få pengarna tillbaka.
*
*

Första skanning (innan du tagit några produkter)

*
*
*
*
 LifePak+
 JVi
 Pharmanex Eye Formula
 Beauty Focus Collagen+

Andra skanningen (mellan 90-100 dagar efter att du har tagit produkter)

 

 

 

*
*

 

Allmänt:

 

 • Om du har konsumerat 2 eller 3 av produkterna, LifePak+,JVi, Pharmanex Eye Formula och/eller Beauty Focus Collagen+ under 3 månader i följd, kommer Nu Skin endast att betala tillbaka kostnaden för en av dessa produkter om ditt SCS inte ökade. Du kan själv välja vilken av de två produkterna som ska återbetalas.
 • Om du har beställt ett ADR-prenumeration-paket som innehöll produkten till ett kampanjpris och du vill utnyttja pengarna-tillbaka-garantin ska du vara medveten om att du återbetalas kampanjpriset för produkten.
 • Pengarna krediteras det kreditkort som du använde för att köpa produkten. Om du använt en annan betalningsmetod än kreditkort för att köpa produkten kommer pengarna att återbetalas till angivet bankkonto via elektronisk överföring.

 

Övrigt:

Företaget förbehåller sig rätten att begära en omskanning av dig på företagets egen bekostnad.
Alla typer av manipulation av pengarna-tillbaka-garantin, vilket avgörs efter Nu Skins eget gottfinnande, innebär enligt villkoren att krav om återbetalning inte gäller.
Nu Skin förbehåller sig rätten att justera eller avsluta pengarna-tillbaka-garantin. Om Nu Skin avslutar pengarna-tillbaka-garantin kommer företaget ändå att bearbeta de krav som inkommit före avslutningsdatum och genomföra återbetalningar om kraven accepteras.

 

Ansvarsfriskrivning:

Företaget, dess huvudbolag och dotterbolag (“Nu Skin” eller "Pharmanex") är medvetna om att du lämnar förtroliga personuppgifter och att dessa ska hanteras korrekt i hanteringen kring pengarna-tillbaka-garantin. Nu Skin har ansvar för att skydda konsumenternas uppgifter vad gäller både produktköp och tjänster. Nu Skin samlar in uppgifter om dig som i vissa fall kan anses förtroliga för att kunna administrera och utföra tjänster.

 

Genom att insända detta formulär godkänner du att all information du lämnar till Nu Skin registreras vid dess huvudkontor i USA, dess regionala huvudkontor och/eller dotterbolag på din marknad. Du ger ditt samtycke till att dina uppgifter kan användas av Pharmanex för att hantera information utanför EU och i en databas för forskningssyfte som inte kommer att identifiera dig för andra.

 

Du är införstådd med att Pharmanex lämnar dina SCS-mätningar på Pharmanex webbsida (som bara du själv kan se efter att du loggat in). Du är även införstådd med att endast du själv kan nå de uppgifter som identifierar dig. Du kan närsomhelst begära att få se och rätta i de personuppgifter som Nu Skin har registrerat genom att kontakta kundservice där du bor. Om lagen inte så kräver, kommer all data att lagras endast så länge det behövs.

 

Jag bedyrar att uppgifterna jag lämnar här är korrekta. Genom att inlämna detta formulär begär jag nu pengarna tillbaka enligt garantin för produkterna här ovan.