Jesteś tam jeszcze?

KONTYNUUJ

 

Wioska Mtalimanja

Mówi się, że sukces wymaga współpracy. Właśnie dlatego razem z lokalnymi organizacjami non-profit i grupami obywatelskimi, w ramach programu Nu Skin Force for Good Foundation zatytułowanego „Build a village”, zbudowaliśmy wioskę dla mieszkańców Malawi. Nadano jej nazwę Mtalimanja, co w tłumaczeniu oznacza „długie ręce, które dają”. Stała się ona domem 30–40 rolników i ich rodzin. Mężowie i żony wspólnie mogą chodzić na zajęcia, podczas gdy ich dzieci posyłane są do szkoły podstawowej.

 

 

Malawi – serce Afryki


 

 

Malawi należy do najsłabiej rozwiniętych i najbardziej zaludnionych krajów na świecie, gdzie 75%1 mieszkańców żyje w ubóstwie lub skrajnym ubóstwie. Ponad milion dzieci cierpi z powodu chronicznego niedożywienia i szacuje się, że troje na dziesięcioro dzieci umrze przed piątymi urodzinami. W ostatnich latach oczekiwana długość życia spada, a wskaźnik analfabetyzmu sięga około 30%². W związku z tym nie można bagatelizować konieczności pilnego wprowadzenia infrastruktury edukacyjnej oraz zaspokojenia podstawowych potrzeb, takich jak dostęp do czystej wody i pożywienia. Działalność Force for Good Foundation pomaga rozwiązywać wszystkie te problemy.

 

Źródło:
1Raport 1IMF: file:///C:/Users/lfrere/Downloads/cr17184.pdf
²https://www.worldbank.org/en/country/malawi/overview

 

Na początek woda i jedzenie

 

Budowanie odwiertów i zrównoważonej przyszłości

Dostęp do czystej wody to jedno z podstawowych praw człowieka, ale wielu mieszkańców Malawi wciąż nie może z niego korzystać. Wiele osób musi poświęcać kilka godzin każdego dnia, by iść po wodę. To czas, który można by było wykorzystać na pracę, opiekę nad dziećmi czy naukę. Nu Skin Force for Good Foundation zbiera fundusze na realizowanie swojej inicjatywy Wells of Hope, co doprowadziło do budowy ponad 60 odwiertów w całym kraju.


W międzyczasie rolnicy mogą uczęszczać na lekcje zrównoważonych technik rolnictwa dotyczących m.in. hodowli ryb, nawadniania kroplowego, uprawy drzew i ochrony lasów, które pomagają zachować zasoby naturalne na przyszłość.

 

 

 

Dostarczanie dzieciom pożywnego jedzenia

Niedożywienie dzieci w Malawi to poważny problem i jedna z głównych przyczyn śmierci dzieci poniżej piątego roku życia. Możemy z tym walczyć dzięki pracy prowadzonej w ramach inicjatywy Nourish the Children* i hojnym darowiznom w postaci VitaMeal – pożywnych posiłków opracowanych przez ekspertów w tej dziedzinie. Posiłki VitaMeal są produkowane gównie w Malawi. Dzięki temu wiele osób ma szansę zdobyć pracę i przerwać błędne koło ubóstwa oraz walczyć o lepszą przyszłość.

 

Poznaj dzieci

 

 

Więcej niż żywienie dzieci

 

Zachęcanie do uczęszczania do szkoły

Dystrybucja torebek VitaMeal zasadniczo prowadzona jest za pośrednictwem programów szkolnych, aby motywować rodziców dotkniętych ubóstwem, by posyłali swoje dzieci do szkoły po bezpłatny posiłek. W ten sposób dzieci nie zostają w domu, aby pracować.


Jak stwierdził Bank Światowy, najskuteczniejszą inwestycją w kierunku osiągnięcia celów rozwojowych jest edukacja dziewczynek*.Źródło: *https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/04/13/world-bank-group-to-invest-25-billion-in-education-projects-benefiting-adolescent-girls

 

 

 

Tworzenie miejsc pracy

W 2004 roku w Lilongwe w Malawi oficjalnie otwarto należący do Malawijczyków zakład produkcyjny VitaMeal, a połowa środków finansowych została przekazana przez firmę Nu Skin. Był to ważny kamień milowy w historii VitaMeal. Formuła jest nie tylko dostosowana do tradycyjnej diety malawijskiej, ale jest również tworzona przy użyciu lokalnych produktów i siły roboczej, co przyczynia się do pobudzenia gospodarki. Zakład produkuje miesięcznie około 2 900 000 posiłków i zatrudnia około 400 osób z okolicy.

 

 

 

Wartość związana z kształceniem rolników

W wiosce znajduje się Szkoła Rolnictwa dla Niezależności Rodziny (SAFI), w której można uczyć się najnowszych technik uprawy i irygacji. Następnie rolnicy mogą wykorzystać zdobyte umiejętności w swoich wioskach. Po wprowadzeniu technik SAFI plony mogą wzrosnąć o nawet 700%.

 

 

 

Nu Skin jest komercyjną spółką notowaną na giełdzie nowojorskiej (NUS), która prowadzi dystrybucję produktów odżywczych i pielęgnacyjnych do skóry. Nourish the Children jest inicjatywą Nu Skin, zarejestrowaną w niektórych stanach jako komercyjne przedsięwzięcie typu co-venture. Ta inicjatywa umożliwia brand affiliates i klientom Nu Skin zakup posiłków VitaMeal od Nu Skin i przekazanie ich organizacjom charytatywnym, aby pomóc rozwiązać złożony światowy problem karmienia niedożywionych dzieci. Cena VitaMeal obejmuje koszty produkcji, koszty ogólne, koszty dystrybucji i koszty sprzedaży. Podobnie jak w przypadku innych produktów Nu Skin brand affiliates zyskują prowizję, a Nu Skin otrzymuje marżę zysku z każdej sprzedaży posiłków VitaMeal.