Er du fortsatt der?

FORTSETT

Retningslinjer og Veiledninger

OPPRETTHOLDE OG BESKYTTE VÅRT OMDØMME

Én av hjørnesteinene i Nu Skin er vårt sett med kjerneverdier. Vi er fast forpliktet til å sikre at både selskapet og våre Brand Affiliates driver virksomhet på en etisk og profesjonell måte og overholder lokale lover og forskrifter. For dette formål har Nu Skin etablert et kjernesett med etiske prinsipper som hver Brand Affiliate må følge.

 

I tillegg har Nu Skin også tatt i bruk Retningslinjer og prosedyrer og andre retningslinjedokumenter som tydelig skisserer standardene og reglene som Brand Affiliates er pålagt å overholde.

 

For eksempel er det ikke bare forbudt for Brand Affiliates å komme med påstander «angående inntektsmulighet som er falske eller villedende», men de må også følge våre Retningslinjer for anbefalinger av mulighet, som gir ytterligere forklaring og avklaring om hva som anses som «falsk eller villedende.»

 

På samme måte må alle representasjoner og påstander angående Nu Skin-produkter være i samsvar med de som er godkjent og autorisert av selskapet. Våre Retningslinjer for anbefalinger av produkt gir også større kontekst og eksempler angående denne begrensningen.

 

Alle andre retningslinjerelaterte dokumenter finner du her.

869773408