Er du fortsatt der?

FORTSETT

Etiske Retningslinjer

Hos Nu Skin er vår misjon å være en «Force for Good». Det er hva som driver oss og som gjør oss annerledes. Det krever at Nu Skin, dets ansatte, Brand Affiliates og Brand Representatives står frem og er representanter for prinsippene som grunnleggerne bygde bedriften sin på. Disse kjerneprinsippene må veilede våre handlinger hver dag om vi skal lykkes og oppnå vårt mål. Som Nu Skins Brand Affiliates og Brand Representatives, må du holde deg til følgende etiske retningslinjer:

 

 • Du må drive virksomheten din ærlig og etisk.
 • Du bør angi klart og transparent for potensielle kunder og deltakere hvem du er, hvorfor du har kontaktet dem, og hvilke produkter du selger.
 • Du må ikke fremsette falske eller misvisende påstander om potensielle fortjenester i Velocity salgskompensasjonsplanen eller om fordelene ved å bruke selskapets produkter.
 • Du kan ikke presse noen deltakere eller potensielle deltakere til å operere på en økonomisk uansvarlig måte, inkludert, men ikke begrenset til, å presse dem til (i) å kjøpe flere produkter, salgshjelpemidler eller tjenester enn de med rimelighet kan bruke eller selge, eller (ii) å opprettholde spesifikke lagerkrav.
 • Du må ikke oppmuntre eller anbefale at deltakere eller potensielle deltakere pådrar seg gjeld for å delta i virksomheten.
 • Du må forklare hvordan man returnerer produkter eller kansellerer en bestilling.
 • Du må ikke representere til potensielle deltakere at de er pålagt å kjøpe produkter eller produktpakker for å bli en Brand Affiliate eller Brand Representative.
 • Potensielle deltakere må informeres om at de kan registrere seg som kunder og at de kan kjøpe produkter enkeltvis og ikke i produktpakker.
 • Du må overholde selskapets retningslinjer og veiledninger og gjeldende lov.

Nu Skin er medlem av Direct Selling Association (DSA) og følger DSAs etiske retningslinjer. Sammen med Nu Skins etiske retningslinjer ovenfor, må du som uavhengig selger overholde DSAs etiske retningslinjer i din forretningsdrift. Du finner DSAs etiske retningslinjer ved å klikke her

 

Selskapet er medlem av det europeiske forbundet for direktesalg (SELDIA = European Direct Selling Association) og verdensorganisasjonen for direktesalg (WFDSA = World Federation of Direct Selling Associations).  Du må ikke bare overholde de etiske retningslinjene i dette avsnittet i forretningsdriften, men også de etiske reglene utstedt av lokale og multinasjonale forbund av SELDIA og WFDSA. Disse etiske retningslinjene finner du her, SELDIA WFDSA.

 

ODe lokale direktesalgsforbundene Nu Skin lokalt for tiden er medlem av, er:

 

 • Nu Skin Belgium N.V./S.A. – er medlem av APVD,www.apvd.be
 • Nu Skin Belgium N.V./S.A. – Luxembourg er medlem av AVD, www.avd.lu
 • Nu Skin Czech Republic s.r.o – er medlem av AOP, www.osobniprodej.cz
 • Nu Skin Eastern Europe Kft. – er medlem av det ungarske direktesalgsforbundet, www.dsa.hu
 • Nu Skin Enterprises Poland Sp.z.o.o - er medlem av PSSB, http://pssb.pl/
 • Nu Skin Enterprises South Africa (Pty) Ltd – er medlem av DSA of South Africa, www.dsasa.co.za
 • Nu Skin France S.A.R.L. - er medlem av FVD, www.fvd.fr
 • Nu Skin Italy S.R.L. – er medlem av Avedisco, www.avedisco.it
 • Nu Skin Netherlands B.V.- er medlem av VDV, www.directeverkoop.nl
 • Nu Skin Norway A/S - er medlem av DF, www.direktesalgsforbundet.no
 • Nu Skin Scandinavia A/S - er medlem av DSF, www.disafo.dk
 • Nu Skin Scandinavia A/S - Irland er medlem av The Irish Direct Selling Association, www.dsai.ie
 • Nu Skin Scandinavia A/S - Sverige er medlem av DF, https://directsellingsweden.se
 • Nu Skin Scandinavia A/S - Storbritannia er medlem av DSA Ltd, www.dsa.uk.org
 • Nu Skin Slovakia s.r.o – er medlem av Slovak DSA, www.zpp.sk
 • Nu Skin Enterprises RS LLC er medlem av Russian DSA, www.rdsa.ru/
 • Nu Skin Enterprises Ukraine - er medlem av Ukrainian DSA, www.udsa.org.ua