Er du fortsatt der?

FORTSETT

Retningslinjer For Returer

Vi innser at ting kan endre seg. Akkurat som kunder kan bestemme at de ikke lenger vil ha et produkt etter det første kjøpet, kan enkeltpersoner som registrerer seg som en Nu Skin Brand Affiliate fastslå at forretningsmuligheten ikke er noe for dem. Hovedformålet til Nu Skin Enterprises International, Inc. (Nu Skin) og dets Brand Affiliates er å selge høykvalitetsprodukter til kunder. Hvis en kunde eller Brand Affiliate ønsker å returnere et Nu Skin-produkt, vil følgende retningslinjer for refundering gjelde for detaljsalgkunder, medlemmer og Brand Affiliates:

 

 

Kunder og Medlemmer

 

Nu Skin vil gi en Brand Affiliates’ detaljsalgkunde og medlem en refusjon som følger:

 

(a) Ett hundre prosent (100 %) av kjøpesummen og avgiften for produktet solgt av Nu Skin til medlemmet eller kunden pluss de første leveringskostnadene, (inkluderer ikke tilleggskostnadene for ekspresslevering) hvis det returnerte produktet er uåpnet og gjensalgbart og returnert for kundens eller medlemmenes egen regning innen 14 dager etter leveringsdatoen.

 

(a) Ett hundre prosent (100 %) av kjøpesummen og avgiften for produktet solgt av Nu Skin til medlemmet eller kunden hvis det returnerte produktet er uåpnet og gjensalgbart og returnert for kundens eller medlemmenes egen regning innen 90 dager etter kjøpsdatoen.

 

 

Brand Affiliates

 

Nu Skin vil gi en Brand Affiliate en refusjon som følger:

 

(a) Ett hundre prosent (100 %) av kjøpesummen og avgiften for produktet solgt av Nu Skin til Brand Affiliate pluss de første leveringskostnadene, (inkluderer ikke tilleggskostnadene for ekspresslevering) hvis det returnerte produktet er uåpnet og gjensalgbart og returnert for Brand Affiliatens egen regning innen 14 dager etter leveringsdatoen.

 

(a) Ett hundre prosent (100 %) av kjøpesummen og avgiften for produktet solgt av Nu Skin til Brand Affiliate hvis det returnerte produktet er uåpnet og gjensalgbart og returnert for Brand Affiliates egen regning innen 1 måned (30 dager) etter leveringsdatoen.

 

(a) Nitti prosent (90 %) av kjøpesummen og avgiften for produktet solgt av Nu Skin til Brand Affiliate hvis det returnerte produktet er uåpnet og gjensalgbart og returnert for Brand Affiliates egen regning innen tolv (12) måneder fra kjøpsdatoen.

 

 

Ytterligere Detaljer

 

Du kan også returnere alle kommersielt videresalgbare produkter som selges som en del av et Business Kit separat. Produktene vil da bli refundert til passende rabattert pris.

 

For ytterligere detaljer om Nu Skins retningslinjer for retur og refusjon, se Retningslinjer og prosedyrer i kapittel 2, avsnitt 5 og 6.