Er du fortsatt der?

FORTSETT

 

Bærekraft

Vi innfører bærekraftige praksiser i dag for å sikre morgendagens ressurser.

 

 

 

Denne videoen er laget for å vise Nu Skins bærekraftige tiltak over hele verden, uten spesiell fokus på Europa og Afrika. Enkelte produkter i denne videoen er ikke alltid tilgjengelig for tiden i Europa og Afrika, eller de markedsføres med annen emballasje. Fint om du følger opp i det lokale markedet hvis du har noen spørsmål om tilgjengeligheten til et produkt.

 

Vi tar vare på planeten

 

Bærekraft er så mye mer enn et moteord i Nu Skin. Vi er spesielt opptatt av å holde vårt globale samfunn rent, trygt og godt beskyttet langt inn i fremtiden, og vi har innført konkrete forpliktelser rundt arbeidet vårt med planeten, produkter og personene våre.

Effektive og målbare endringer er allerede innført for våre 20 mest populære produkter, og vi har forpliktet oss til å gjøre vår fullstendige portefølje mer bærekraftig innen 2030.

 

nu-skin-force-for-good-sustainability-icon-trees

Vi har plantet 51 000 trær

 

nu-skin-force-for-good-sustainability-icon-mangroves

Vi beskytter 865 hektar med mangrover, rev, skoger og øyer

 

nu-skin-force-for-good-sustainability-icon-plastic

Vi har redusert forbruket av plast med 21 tonn hvert år ved å fjerne plastbrettet fra ageLOC Galvanic Spa Facial Gels*

 

*Tallene er basert på global omsetning for 2020

 

Våre bærekraftige forpliktelserOpprette et system for å gi poeng til våre produkter etter miljøpåvirkning


OPPNÅDD

 

Gi en poengvurdering og bidra til bedre miljøpåvirkning for de 20 mest populære produktene våre


OPPNÅDD

 

Gi en poengvurdering og bidra til bedre miljøpåvirkning for 100 % av produktene våre. Oppnå 100 % enighet om balansen i materialet for bærekraftig palmeolje


ETTER PLANEN


Sikre at all produktemballasje er resirkulert, redusert og fornybar og kan gjenvinnes og gjenbrukes


ETTER PLANEN


Se vår erklæring om bærekraftighet

 

 

 

 

 

«Vi vil også bygge et globalt nettverk av fasiliteter for nullutslipp.»

 

Ritch Wood

CEO i Nu Skin

 


 

 

Våre pilarer for bærekraftighet

 

Mennesker


Hos Nu Skin har vi troen på at det går an å forandre hvordan mennesker føler og tenker. Samarbeid med mennesker over hele verden for å fremme støtte og inspirasjon til bærekraftig utvikling er en helt avgjørende del for Nu Skin Force for Good Foundations mange prosjekter.

Enten det er undervisning i metoder for bærekraftig landbruk gjennom School of Agriculture for Family Independence (SAFI), motivering til økonomisk vekst og verdien av resirkulering eller konservering av kulturene og omgivelsene i øystater i generasjoner fremover, positiv utvikling trenger gode personer for å komme i gang.

 

 

Planet


For å minske påvirkningen vi har på planeten, begynte vi med oss selv. Vi er forpliktet til vedvarende innsats for å få til et globalt nettverk av fasiliteter for nullutslipp. Hva betyr det? Det betyr at vi arbeider mot 90 % reduksjon i avfall fra kontordrift og deponier. Målet er å få en renere og sunnere planet.

Dette arbeidet er allerede påbegynt her i Europa og Afrika. Varehuset vårt i Venlo driftes på grønn energi fra fornybare kilder, strømbesparende LED-belysning, og vi bruker resirkulert materiale i noe av vår produktemballasje. Her har også biene flyttet inn i en bikube. Og det sier vi med stolthet.

 

 

Produkt


Det å lage innovative produkter av høy kvalitet har alltid vært vår prioritet. På samme måte som vi aldri har holdt opp med å forsøke å gjøre våre produkter bedre enn noensinne, vil vi også begrense negativ innvirkning på planeten. Det er ansvar vi tar alvorlig. Det er derfor vi bruker bærekraftige komponenter som post-consumer resin (PCR), reduserer emballasjen, for eksempel ved å eliminere hodet og skulderen på tradisjonelle rør, og planlegger å gjøre mye mer!

Vi har allerede begynt prosessen med å vurdere, gi poeng og forbedre hvordan noen av de mest populære produktene virker inn på miljøet, og vi tar sikte på å bli ferdige med denne gjennomgangen av hele porteføljen innen 2023. Vi satser stort på at hvert eneste produkt får en mer bærekraftig emballasje innen 2030 – det er ingen enkel oppgave for en så stor portefølje, men vi er godt i gang.
Du ser bare noe av fremdriften for å gjøre vår nye Nutricentials-serie enda bedre.

 

Oppdag Nutricentials

 

 

 

Tre trær for bærekraftighet


 

 

Når du ser Nu Skins logo med tre trær på produktsidene betyr det at vi har gjennomgått og vurdert produktet med et mål om å redusere miljøbelastningen på planeten. Mens vi fortsetter det bærekraftige arbeidet, vil du se at denne logoen dukker stadig oftere opp på Nu Skins produkter.
Det er likevel ikke den eneste logoen vi introduserer. Vi gjør for tiden en overgang til FSC-sertifisert papp, og du vil legge merke til Green Dot-logoen – to piler sammenflettet – også på alle produktene.

 


Oppdag Ordliste

 

 

Kjøp våre bærekraftige helter*

 

 

 

Hvordan kan du delta?

 

nu-skin-force-for-good-participation-epoch-image

1. Kjøp Epoch-serien*

Hver gang du kjøper et Epoch-produkt donerer Nu Skin 0,25 USD til Nu Skin Force for Good Foundation, en betydelig bidragsyter til Seacology. Denne organisasjonen fremmer partnerskap innen konservering, som er vinn-vinn for alle parter. Dette bidrar til bedre infrastruktur for dagens øysamfunn og verner om marine habitater for fremtidens generasjoner. Sammen ivaretar de unike habitater og øykulturer over hele verden.

 

Kjøp Epoch
nu-skin-force-for-good-participation-empty-products-image

2. Vit hva du gjør med tomme produkter

Vi vil alle gjerne gjøre vårt når det gjelder resirkulering eller avfall av tomme produkter, og det minste lille bidraget gjør gjerne en stor forskjell. I noen land må du kanskje vaske tomme beholdere før du resirkulerer, og fjerne topper, lokk og pumper eller fjerne plastetiketter før du resirkulerer papir- eller pappemballasje. Når alle bidrar til riktig resirkulering, reduseres avfallsmengden. Hvis du noen gang er usikker på hvordan du kvitter deg med et produkt, ta kontakt med lokale avfallsplasser – de hører gjerne fra deg!

Du holder deg oppdatert her om de nyeste bærekraftige tiltakene vi innfører.

 

Finn ut mer

 

* Epoch-serien i ny stil kommer snart til Europa og Afrika. Tilgjengeligheten av enkelte produkter varierer gjerne fra land til land. For å se om et produkt er tilgjengelig, går du til den lokale versjonen av nuskin.com.

 

Nu Skin blir med i EcoBeautyScore Consortium

 Nu Skin er offisielt medlem av EcoBeautyScore Consortium; en globalt anerkjent gruppe som utvikler et industridekkende miljøkonsekvensvurderings- og poengsystem for kosmetikkprodukter.

Målet til EcoBeautyScore Consortium er i tråd med Nu Skins mål om å sette kunden først og anerkjenner behovet for én lettfattelig, bransjeomfattende standard. I 2019 utviklet vi vårt eget interne poengsystem for å forbedre kundens bærekraftsreise, og Nu Skin planlegger å ta med det de lærer fra denne implementeringen som en aktiv deltaker i utviklingen av en globalt anerkjent standard.

 

Våre priser for bærekraftighet