Jesteś tam jeszcze?

KONTYNUUJ

Zasady I Wytyczne

UTRZYMANIE I OCHRONA NASZEJ REPUTACJI

Jednym z fundamentów firmy Nu Skin jest zestaw naszych podstawowych wartości. Jesteśmy mocno zaangażowani w zapewnianie, aby zarówno działalność naszej firmy, jak i naszych Brand Affiliates była prowadzona w sposób etyczny i profesjonalny oraz zgodnie z lokalnym prawem i przepisami. W tym celu firma Nu Skin opracowała zestaw podstawowych zasad etycznych, których musi przestrzegać każdy Brand Affiliate.

 

Ponadto, firma Nu Skin przyjęła również Zasady i Procedury oraz inne dokumenty zawierające wytyczne, które jasno określają standardy i zasady, których muszą przestrzegać Brand Affiliates.

 

Na przykład nie tylko zabrania się Brand Affiliates stosowania oświadczeń „dotyczących możliwości zarobkowych, które są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd”, ale muszą oni również przestrzegać naszych Wytycznych dotyczących oświadczeń o możliwościach, które zawierają dalsze wyjaśnienia i objaśnienia dotyczące tego, co jest uważane za „nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd”.

 

Podobnie, wszystkie deklaracje i oświadczenia dotyczące produktów Nu Skin muszą być zgodne z tymi, które zostały zatwierdzone i autoryzowane przez firmę. Nasze Wytyczne dotyczące oświadczeń o produktach zawierają również dodatkowy kontekst i przykłady tego ograniczenia.

 

Wszystkie pozostałe dokumenty związane z zasadami można znaleźć tutaj.

869773408