Jesteś tam jeszcze?

KONTYNUUJ

13 Wskazówek Jak Zainteresować Twoich Słuchaczy

Improve Your Next Presentation with These Simple Steps

Blake Roney

Nadszedł ten czas. Musisz wygłosić prezentację przed dużą liczbą słuchaczy, których zainteresowanie chcesz utrzymać od początku do końca. Martwisz się, że w trakcie zaczną oni rozmawiać, ziewać lub nawet jeszcze gorzej - chrapać.


Bez obaw. Stosując się do poniższych technik i wskazówek nawet prezentację dotyczącą reform w państwowej służbie cywilnej uczyniłbyś interesującą:

 


1. Zacznij od stwierdzenia, które jest zabawne, niezwykłe lub problemowe: Takie otwarcie przykuje uwagę Twojej widowni.


2. Zadawaj pytania: Wspaniałym sposobem na utrzymanie zainteresowania jest zadawanie prowokujących pytań retorycznych – nie wymagają one odpowiedzi ze strony słuchaczy, ale zmuszają ich do myślenia. Jeśli chcesz, możesz nawet poprosić ochotnika o odpowiedź.


3. Zastosuj technikę burzy mózgów: oproś słuchaczy o jakiś pomysł związany z Twoja prezentacją, na przykład o rozwiązanie jakiegoś problemu. Przedstaw problem i zaangażuj uczestników w aktywne poszukiwanie jego rozwiązań. Zachęć do szukania niestandardowych i alternatywnych rozwiązań.


4. Podziel się osobistym doświadczeniem: Jednym z najlepszych sposobów na nauczanie innych jest ukazanie tego na własnym przykładzie. Dzięki temu pomożesz swojej widowni utożsamić się z Tobą i lepiej zrozumieć, co starasz się przekazać.


5. Odnieś się do bieżących wydarzeń: Uczyń swoją prezentację aktualną poprzez nawiązanie do wydarzeń, które ostatnio miały miejsce. Pomocne może być również odwołanie się do konkretnych informacji związanych z Twoja grupą słuchaczy.


6. Zademonstruj: Staraj się zademonstrować to, czego uczysz. Jeśli starasz się nauczyć konkretnej umiejętności, pokaż ją widowni na przykładzie kogoś z ochotników. Możesz również poprosić ich o przećwiczenie z osoba siedzącą obok nich. Jeśli robisz prezentacje produktu, zaprezentuj go na osobie z widowni.


7. Pytaj o przykłady: Zamiast podawać przykłady, poproś o to ochotników z widowni. Prawdopodobnie ktoś będzie znał przykład obrazujący, to co chcesz powiedzieć. Pozwól swoim słuchaczom być partnerem tej interakcji. W ten sposób będzie to wyglądało jakbyś rozmawiał z nimi a nie tylko do nich mówił.


8. Zainscenizuj scenkę: Odgrywanie ról jest wspaniałym sposobem zaangażowania widowni. Wcielając się w określoną rolę, odegraj scenkę z kimś z widowni, lub poproś o jej odegranie kilkoro ze słuchaczy.


9. Kieruj wyobraźnią: Zabierz swoich słuchaczy na wycieczkę w głąb ich umysłów i opisując scenę lub postać uczyń ją tak, wyraźną, jak tylko to możliwe. W zależności od Twojego celu, mogą oni podróżować w czasie lub przestrzeni.


10. Podziękuj za wkład: Kiedy uczestnicy biorą udział w dyskusji, podziękuj im doceniając ich wkład w rozmowę. Dzięki temu zachęcisz pozostałych do aktywności.


11. Korzystaj z materiałów wizualnych: Pokaż interesujące ilustracje, wykresy i tabele, aby ułatwić słuchaczom zapamiętanie informacji. Możesz również pokazać krótki filmik video.


12. Opowiedz zabawną historyjkę: Każdy lubi dobry humor, więc opowiadając zabawną anegdotę uczynisz swoją prezentację przyjemniejszą i ciekawszą.


13. Wskaż przydatność zdobytej wiedzy: Wytłumacz słuchaczom, w jaki sposób produkt lub nowo nabyta wiedza pomoże im w ich aktualnej sytuacji. Wskaż, na jej znaczenie.


Na zakończenie prezentacji podsumuj najważniejsze punkty. Powtórz, jaki był cel Twojej prezentacji oraz Twoje główne argumenty, a także przypomnij, co powinni oni wynieść z tego spotkania. Na koniec użyj jakiegoś interesującego wyrażenia (tak, jak na początku w celu przykucia uwagi) lub zaangażuj słuchaczy do jakiegoś zadania lub innej aktywności.