Quy Định & Chính Sách

Khách hàng mới? Hãy đăng ký ngay hôm nay!
Khách hàng mới? Hãy đăng ký ngay hôm nay!

Nu Skin luôn cam kết trong việc đảm bảo rằng cả công ty và các nhà lãnh đạo kinh doanh tuân thủ theo luật và các quy định của địa phương.

Một trong những nền tảng của công ty chính là tập hợp của các giá trị cốt lõi. Những giá trị này thể hiện chúng ta là ai và những gì chúng ta khát khao trở thành - Sáng tạo, Giàu lòng nhân ái, Lạc quan, Đạo đức, Trung thực, và là Đội ngũ làm vì những điều tốt đẹp. Những giá trị này được tích hợp trong tất cả mọi thứ mà chúng ta làm, từ sự phát triển sản phẩm, các dự án trách nhiệm xã hội, cho đến mục tiêu, các chương trình, cách chúng ta đối xử với nhau, và trong cách chúng ta tiến hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày.

Nhằm hỗ trợ các nhà lãnh đạo trong nỗ lực xây dựng kinh doanh và để giúp họ hiểu hơn nghĩa vụ với tư cách là Nhà Phân Phối Độc Lập, Nu Skin đã tạo ra các quy tắc hoạt động. Khi các nhà lãnh đạo chủ động áp dụng các hướng dẫn này vào hoạt động kinh doanh hàng ngày và đào tạo những quy tắc này cho các thành viên trong đội nhóm, chúng tôi tin chắc rằng mỗi cá nhân sẽ xây dựng được nền tảng cần thiết cho việc thiết lập một công việc kinh doanh thành công tại Nu Skin.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Phòng Quản Lý Hoạt Động Nhà Phân Phối của thị trường Viêt Nam qua email vncompliance@nuskin.com để được hướng dẫn.

HƯỚNG DẪN KINH DOANH

Công ty sẽ thường xuyên đưa ra các cập nhật quan trọng hoặc các hướng dẫn cho việc kinh doanh trên mạng có thể giúp ích đối với việc kinh doanh của Nhà Liên Kết Thương Hiệu. Chúng tôi yêu cầu các Nhà Liên Kết Thương Hiệu kiểm tra lại thường xuyên, vì các thông tin hướng dẫn này có thể và sẽ thay đổi thường xuyên. Xin lưu ý rằng việc vi phạm bất kỳ lời khuyên nào được liệt kê dưới đây có thể dẫn đến hành động kỷ luật. Vui lòng xem phần “Liên hệ chúng tôi” để biết thông tin về cách liên hệ với công ty khi có thắc mắc hoặc báo cáo vi phạm.

Trước sự bùng phát của virut corona gần đây, công ty muốn cảnh báo các Nhà Liên Kết Thương Hiệu không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc diễn giải nào rằng các sản phẩm của Nu Skin hoặc Pharmanex có thể chữa khỏi, điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh. Vui lòng xem Chương 3, Phần 2 của Nguyên tắc hoạt động áp dụng cho Nhà Liên Kết Thương Hiệu hoặc phần các tuyên bố về sản phẩm để biết thêm thông tin.

 

 

· Tóm Tắt Việc Tuân Thủ Quy Tắc Hoạt Động Của Nhà Phân Phối Nu Skin Khu Vực Đông Nam Á 2015

· Quy Tắc Hoạt Động Dành Cho Nhà Phân Phối  
· Hợp Đồng Nhà Phân Phối 

· Chính Sách Hoàn Trả và Đổi Sản Phẩm 

· Thông Tin Cá Nhân  

· Hướng Dẫn Sử Dụng Phương Tiện Truyền Thông