Quy Định & Chính Sách

Khách hàng mới? Hãy đăng ký ngay hôm nay!
Khách hàng mới? Hãy đăng ký ngay hôm nay!

Nu Skin luôn cam kết trong việc đảm bảo rằng cả công ty và các nhà lãnh đạo kinh doanh tuân thủ theo luật và các quy định của địa phương.

Một trong những nền tảng của công ty chính là tập hợp của các giá trị cốt lõi. Những giá trị này thể hiện chúng ta là ai và những gì chúng ta khát khao trở thành - Sáng tạo, Giàu lòng nhân ái, Lạc quan, Đạo đức, Trung thực, và là Đội ngũ làm vì những điều tốt đẹp. Những giá trị này được tích hợp trong tất cả mọi thứ mà chúng ta làm, từ sự phát triển sản phẩm, các dự án trách nhiệm xã hội, cho đến mục tiêu, các chương trình, cách chúng ta đối xử với nhau, và trong cách chúng ta tiến hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày.

Nhằm hỗ trợ các nhà lãnh đạo trong nỗ lực xây dựng kinh doanh và để giúp họ hiểu hơn nghĩa vụ với tư cách là Nhà Phân Phối Độc Lập, Nu Skin đã tạo ra các quy tắc hoạt động. Khi các nhà lãnh đạo chủ động áp dụng các hướng dẫn này vào hoạt động kinh doanh hàng ngày và đào tạo những quy tắc này cho các thành viên trong đội nhóm, chúng tôi tin chắc rằng mỗi cá nhân sẽ xây dựng được nền tảng cần thiết cho việc thiết lập một công việc kinh doanh thành công tại Nu Skin.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Phòng Quản Lý Hoạt Động Nhà Phân Phối của thị trường Viêt Nam qua email vncompliance@nuskin.com để được hướng dẫn.

 

· Tóm Tắt Việc Tuân Thủ Quy Tắc Hoạt Động Của Nhà Phân Phối Nu Skin Khu Vực Đông Nam Á 2015

· Quy Tắc Hoạt Động Dành Cho Nhà Phân Phối  
· Hợp Đồng Nhà Phân Phối 

· Chính Sách Hoàn Trả và Đổi Sản Phẩm 

· Thông Tin Cá Nhân  

· Hướng Dẫn Sử Dụng Phương Tiện Truyền Thông    

  

Tham Gia Nu Skin Trở thành Một liên kết Thương Hiệu