BẠN NGHĨ SAO NẾU BẠN CÓ THỂ BẮT ĐẦU CÔNG VIỆC KINH DOANH CỦA RIÊNG BẠN NGAY BÂY GIỜ?

ĐIỀU GÌ LÀM CƠ HỘI CỦA CHÚNG TÔI TRỞ NÊN KHÁC BIỆT?

HÃY BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY!

Ghi lại ID của nhà tài trợ để tiến hành tạo tài khoản của bạn. Nếu bạn chưa có nhà tài trợ thì sao? Đừng lo lắng, bạn có thể liên hệ với Dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

GIA NHẬP ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI

 

Thỉnh thoảng, công ty sẽ đưa ra các bản cập nhật hoặc “lời khuyên” quan trọng với tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh của Nhà liên kết thương hiệu và danh tiếng của công ty. Chúng tôi yêu cầu các Nhà liên kết thương hiệu kiểm tra lại thường xuyên vì các tư vấn kinh doanh có thể và sẽ thay đổi thường xuyên. Xin lưu ý rằng việc vi phạm bất kỳ tư vấn nào được liệt kê dưới đây có thể dẫn đến việc bị kỷ luật. Vui lòng xem phần “Liên hệ với chúng tôi” để biết thông tin về cách liên hệ với công ty khi có thắc mắc hoặc báo cáo vi phạm.

 

Do sự bùng phát của đại dịch COVID-19 gần đây, công ty mong muốn nhấn mạnh một số nguyên tắc quan trọng để đảm bảo các Nhà liên kết thương hiệu sẽ quảng bá sản phẩm và cơ hội kinh doanh của chúng tôi một cách thích hợp.

 

Nhà liên kết thương hiệu không được sử dụng các bi kịch, thiên tai và những điều tương tự để quảng bá sản phẩm hoặc cơ hội của công ty. Do sự bùng phát đại dịch COVID-19 gần đây, công ty mong muốn nhấn mạnh một số nguyên tắc quan trọng để đảm bảo Nhà liên kết thương hiệu đang quảng bá sản phẩm và cơ hội kinh doanh của chúng tôi một cách chính xác.

 

Như chúng ta đã biết, Nu Skin và các Nhà liên kết thương hiệu Nu Skin bị cấm đưa ra các cam đoan hoặc tuyên bố rằng các sản phẩm của chúng tôi có thể chữa khỏi, điều trị hoặc ngăn ngừa bất kỳ bệnh hoặc tình trạng y tế nào. Điều này bao gồm bất kỳ tuyên bố hoặc hình ảnh nào cho thấy các sản phẩm của chúng tôi sẽ ngăn chặn hoặc giảm thiểu rủi ro về COVID-19 theo bất kỳ cách nào.

 

Các Nhà liên kết thương hiệu không nên, dù trực tiếp hay gián tiếp, đề cập đến COVID-19 khi nói về các sản phẩm của chúng tôi. Các tham chiếu như vậy ngụ ý cùng các tuyên bố không phù hợp được đề cập ở trên và có thể bao gồm ngôn ngữ hoặc hình ảnh. Các ví dụ bao gồm “Do dịch bệnh bùng phát”, “Trong hoàn cảnh hiện tại”, “Vào những thời điểm như thế này” và/hoặc sử dụng hình ảnh bác sĩ hoặc khẩu trang.

 

Các Nhà liên kết thương hiệu không được sử dụng COVID-19 hoặc tác động về kinh tế của đại dịch trong các tài liệu marketing hoặc quảng bá cơ hội kinh doanh theo đó.

 

Brand Affiliates should not market or promote that our products have been designated as “essential.” Nu Skin is working hard to treat them in this manner, but any promotion of this may incorrectly imply that we have received government endorsement or approval.

 

Các Nhà liên kết thương hiệu không nên tiếp thị hoặc quảng bá rằng các sản phẩm của chúng tôi được chỉ định là “thiết yếu”. Nu Skin đang nỗ lực để phát triển theo cách này, nhưng bất kỳ hoạt động quảng cáo nào về điều này có thể ngụ ý không chính xác rằng chúng tôi đã nhận được sự chứng thực hoặc phê duyệt của chính phủ.

 

Các Nhà liên kết thương hiệu không được sử dụng Tên hoặc sản phẩm Nu Skin để thu hút hoặc tạo điều kiện quyên góp bằng hiện vật cho các tổ chức bên thứ ba (nhân viên chăm sóc sức khỏe, bệnh viện, tổ chức từ thiện, v. v.). Nhà liên kết thương hiệu không được sử dụng tên hoặc sản phẩm của Nu Skin để kêu gọi hoặc tạo điều kiện quyên góp bằng hiện vật cho các tổ chức bên thứ ba (nhân viên y tế, bệnh viện, tổ chức từ thiện, v.v.).

 

Mặc dù vậy, Nu Skin khuyến khích tất cả các Nhà liên kết thương hiệu tiếp tục quảng bá cả sản phẩm và cơ hội kinh doanh theo chính sách cũng như Nguyên tắc giới thiệu cơ hộiNguyên tắc chứng thực sản phẩm. Chúng tôi sẽ tiếp tục là một đội ngũ hành động vì những điều tốt đẹp bằng cách trao quyền và nâng đỡ người khác thông qua các sản phẩm và cơ hội của chúng tôi.