Tùy từng thời điểm, công ty sẽ phát hành các bản cập nhật hoặc "lưu ý" quan trọng liên quan đến Quy tắc hoạt động kinh doanh của Nhà Liên kết Thương hiệu và uy tín của công ty. Chúng tôi yêu cầu các Nhà Liên kết Thương hiệu kiểm tra lại thường xuyên các Quy Tắc trong hoạt động kinh doanh. Những quy định này có thể và sẽ thay đổi thường xuyên. Xin lưu ý rằng hành vi vi phạm bất kỳ quy định nào được liệt kê dưới đây đều có thể phải chịu kỷ luật. Vui lòng xem phần “Liên hệ với chúng tôi” để biết thông tin về cách liên hệ với công ty nếu có bất kỳ thắc mắc nào hoặc để báo cáo vi phạm.

 

Với sự bùng phát của COVID-19 trong thời gian gần đây, công ty muốn nhấn mạnh một số nguyên tắc quan trọng để đảm bảo các Nhà Liên kết Thương hiệu đang quảng bá sản phẩm và cơ hội kinh doanh của chúng tôi một cách thích hợp..

 

۰Như chúng ta đã biết, Nu Skin và các Nhà Liên kết Thương hiệu của Nu Skin bị cấm đưa ra các tuyên bố hoặc cam kết rằng các sản phẩm của chúng tôi có thể chữa, điều trị hoặc ngăn ngừa bất kỳ bệnh hoặc tình trạng y tế nào. Lệnh cấm này bao gồm những tuyên bố cho rằng các sản phẩm của chúng tôi có thể phòng hoặc giảm nguy cơ mắc COVID-19.

۰ Các Nhà Liên kết Thương hiệu không nên, dù trực tiếp hay gián tiếp, nói đến COVID-19 khi nói về sản phẩm của chúng tôi. Những dẫn chiếu như vậy ngụ ý nói đến các tuyên bố không phù hợp được nói đến ở trên và có thể bao gồm các ngôn ngữ như "Trước khi bùng phát", "Trong bối cảnh hiện tại" hoặc "Trong thời điểm này.”

۰ Các Nhà Liên kết Thương hiệu không được sử dụng COVID-19 hoặc tác động kinh tế của đại dịch trong các tài liệu tiếp thị hoặc quảng bá cơ hội kinh doanh của mình.

۰ Các Nhà Liên kết Thương hiệu không nên tiếp thị hoặc quảng cáo rằng sản phẩm của chúng tôi đã được chỉ định là “thiết yếu”. Nu Skin đang nỗ lực để xử lý theo cách này, nhưng bất kỳ quảng cáo nào theo cách này có thể nói ngụ ý không chính xác rằng chúng tôi đã nhận được sự chứng thực hoặc chấp thuận của chính phủ.

۰ Các Nhà Liên kết Thương hiệu không được sử dụng tên hoặc sản phẩm của Nu Skin để kêu gọi hoặc hỗ trợ thực hiện quyên góp bằng hiện vật cho các tổ chức bên thứ ba (nhân viên chăm sóc sức khỏe, bệnh viện, tổ chức từ thiện, v.v.). Tuy nhiên, các Nhà Liên kết Thương hiệu có thể tăng cường quyên góp và cứu trợ do Nu Skin thực hiện theo thông báo trên các trang web chính thức của công ty và các trang mạng xã hội..

 

Mặc dù có quy định trên, Nu Skin khuyến khích tất cả các Nhà Liên kết Thương hiệu tiếp tục quảng bá sản phẩm và cơ hội kinh doanh tuân thủ theo chính sách cũng như Hướng dẩn về Người Chia Sẻ Trải Nghiệm Sản Phẩm và Chia Sẻ Về Cơ Hội Kinh Doanh (Opportunity Testimonial Guidelines and Product Testimonial Guidelines ). Chúng tôi sẽ tiếp tục là Đội ngũ làm vì những điều tốt đẹp bằng cách trao quyền và giúp đỡ người khác thông qua các sản phẩm và cơ hội kinh doanh của chúng tôi.