Sứ Mệnh và Tầm Nhìn

Khách hàng mới? Hãy đăng ký ngay hôm nay!

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TA là trở thành đội ngũ làm vì những điều tốt đẹp trên khắp thế giới bằng cách giúp đỡ mọi người cải thiện cuộc sống của họ thông qua các cơ hội kinh doanh tuyệt vời, các sản phẩm cải tiến cùng với nền văn hóa phong phú và tiên tiến.

 

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TA TRỞ THÀNH CÔNG TY MANG ĐẾN NỀN TẢNG CƠ HỘI KINH DOANH HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI thông qua việc trả thưởng cho các NHÀ PHÂN PHỐI Lãnh Đạo nhiều hơn bất kỳ công ty nào khác.

 

GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TA là tuân thủ chuẩn mực Đạo đức, Trung thực, Sáng tạo, Lạc quan, Giàu lòng nhân ái và là Đội Ngũ Làm Vì Những Điều Tốt Đẹp.

 

Tham Gia Nu Skin Trở thành Một liên kết Thương Hiệu