Jesteś tam jeszcze?

KONTYNUUJ

Naukowa Komisja Doradcza


Lars Bohlin, Ph.D.

Dr Lars Bohlin
Profesor farmakognozji, Uniwersytet w Uppsali, Szwecja

 

Od ponad 30 lat dr Bohlin studiował, prowadził badania i udzielał wykładów w dziedzinie farmacji. Uzyskał tytuły magistra i doktora farmacji na Uniwersytecie w Uppsali, w Szwecji, gdzie aktualnie pracuje jako profesor na jednym z wydziałów uczelni. Rozwinął farmakognozję morską w Szwecji, a jego badania naukowe skupiają się na etnofarmakologii, ze szczególnym podkreśleniem naturalnych produkty przeciwzapalnych. Organizacje prywatne i państwowe oraz liczne komitety naukowe powszechnie uznają go za eksperta w swojej dziedzinie. Dr Bohlin, rodowity mieszkaniec Sztokholmu, ma szereg zasług, zarówno na arenie krajowej, gdzie był dziekanem Wydziału Farmacji w Uppsali, jak i międzynarodowej. Zasiada w radach naukowych i redakcjach takich czasopism naukowych, jak Phytotherapy Research, Phytomedicine, J. Ethnopharmacology czy Planta Medica.


Paul Alan Cox, Ph.D.

Dr Paul Alan Cox

Dyrektor Instytutu Etnomedycyny


Dr Cox, jeden z najlepszych etnobotaników na świecie, specjalizuje się on w badaniach nad wykorzystywaniem roślin przez lokalne kultury. W trakcie swojej kariery zawodowej opublikował ponad 150 artykułów naukowych oraz trzy książki. Dr Cox uzyskał tytuł magistra ekologii na Uniwersytecie Walijskim jako stypendysta Fundacji im. J. M. Fulbrighta. W 1978 roku dr Cox rozpoczął studia na Harvardzie jako stypendysta Fundacji Danforth oraz stypendysta Narodowej Fundacji Nauki (NSF), a w 1981 roku obronił doktorat z biologii. Następnie prezydent Ronald Reagan przyznał mu nagrodę National Science Foundation Presidential Young Investigator Award. Obecnie dr Cox jest Prezesem Seacology Foundation, która została powołana w celu wsparcia ochrony lasów deszczowych oraz kultur na wyspach.

 


Ph.D., Zoe Diana Draelos, M.D., F.A.A.D.

Dr nauk med. Zoe Diana Draelos, członek F.A.A.D.

Dermatolog i redaktor naczelna Journal of Cosmetic Dermatology

 

Dr Draelos jest praktykującym dermatologiem z uprawnieniami oraz członkiem Amerykańskiej Akademii Dermatologii. Jej badania skupiają się na kosmetykach, środkach do pielęgnacji ciała oraz biologicznie aktywnych lekarstwach skóry. Jest profesorem-konsultantem na Wydziale Dermatologii w Duke University School of Medicine oraz prowadzi praktykę kliniczną na High Point w Północnej Karolinie. Była profesorem wizytującym w ponad 45 krajowych i zagranicznych placówkach medycznych. Jest autorką dziewięciu podręczników, łącznie z Cosmetics in Dermatology. Dr Draelos napisała rozdziały do ponad 23 podręczników, opublikowała 300 referatów i aktualnie jest członkiem ośmiu zespołów redakcyjnych. W 2006 roku otrzymała nagrodę za całokształt pracy naukowej przyznaną przez Health Beauty America za prace badawcze w dziedzinie środków do stosowania miejscowego.


Makoto Kuro-o, M.D., Ph.D.

Dr nauk med. Makoto Kuro-o,
Profesor nadzwyczajny z dziedziny patologii, University of Texas Southwestern Medical Center

 

Dr Kuro-o uzyskał tytuł lek. med. w 1985 roku na Uniwersytecie Tokijskim w Japonii. w 1988 roku odbył staż w szpitalu Tokyo Metropolitan Geriatric Hospital w 1988, po czym wrócił na Uniwersytet Tokijski, gdzie prowadził badania z dziedziny kardiologii do 1998 roku. Tytuł doktora obronił w 1991 roku na Uniwersytecie Tokijskim, a następnie prowadził szkolenia w National Institute of Neuroscience w Japonii. Podczas badań prowadzonych po doktoracie zidentyfikował gen klotho wstrzymujący proces starzenia się u ssaków. W 1998 roku został adiunktem uczelni University of Texas Southwestern Medical Center w Dallas. Jego prace laboratoryjne koncentrują się na zrozumieniu działania mechanizmu molekularnego, za pomocą którego białko klotho wstrzymuje proces starzenia się.


Tomas A. Prolla, Ph.D

Dr Tomas A. Prolla

Współzałożyciel LifeGen Technologies, Profesor na Wydziale Genetyki i Genetyki Medycznej Uniwersytetu Wisconsin

 

Dr Tomas A. Prolla studiował na Wydziale Biofizyki Molekularnej i Biochemii na Uniwersytecie Yale, gdzie uzyskał stopień doktora w 1994 roku. Ukończył staż postdoktorski na Wydziale Genetyki Człowieka i Genetyki Molekularnej na Baylor College of Medicine, a następnie rozpoczął pracę na Wydziale Genetyki i Genetyki Medycznej na Uniwersytecie Wisconsin w 1997 roku. Dr Prolla otrzymał szereg nagród za swoje prace naukowe, m.in. Shorb Lecturer Award, Burroughs Wellcome Young Investigator Award, Basil O’Connor Starter Scholar Research Award oraz Howard Hughes Medical Institute New Faculty Startup Award. Aktualne prace doktora Prolli koncentrują się na badaniach ekspresji genowej, długości życia oraz histopatologii. W 2001 roku wspólnie z doktorem Richardem Weindruchem założył firmę LifeGen Technologies, LLC, prowadzącą badania z zakresu genomiki składników odżywczych, włącznie z wpływem składników odżywczych i kaloryczności na proces starzenia się. Dr Prolla opublikował szereg artykułów w prestiżowych czasopismach naukowych, np. w Science.


Molly Wanner, M.D., M.B.A

Dr nauk med. z tytułem MBA, Molly Wanner

Dermatolog, Szpital ogólny w Massachusetts i Szkoła Medyczna Harvarda

 

Dr Wanner to dyplomowany dermatolog ze specjalizacją w dermatologii laserowej i kosmetycznej w Szpitalu ogólnym w Massachusetts i Szkole Medycznej Harvarda. Aktualnie prowadzone są przez nią badania kliniczne i naukowe w dziecinie dermatologii kosmetycznej i laserowej. Zakres jej badań obejmuje produkty kosmetyczne o ukierunkowanym działaniu, laserowy sprzęt kosmetyczny wpływający na tkankę tłuszczową i cellulit. Dr Wanner często wygłasza prezentację na temat swoich badań jest także autorką wielu artykułów publikowanych w takich czasopismach medycznych, jak Dermatologic Surgery, Lasers in Surgery and Medicine czy Journal of the American Academy of Dermatology. Dr Wajner prowadzi również działania na rzecz Amerykańskiej Akademii Dermatologii, Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Dermatologicznej oraz Kobiecego Towarzystwa Dermatologii. Dr Wanner ukończyła z wyróżnieniem Amherst College. Dr Wanner pracowała na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, gdzie należała do honorowego Stowarzyszenia Profesorów szkół medycznych w USA - Alpha Omega Alpha, jak również do Stowarzyszenia Profesorów Szkół Biznesu w USA - Beta Gamma Sigma.