PHARMANEX BIOPHOTONIC SCANNER – INTEGRITETSMEDDELANDE


 

Översikt

I detta meddelande kommer vi att informera dig om hur vi använder och delar de personuppgifter du lämnar ut till oss genom Pharmanex BioPhotonic Scanner (”Skannern”) och förklara vilka rättigheter du har gällande vår behandling av dina personuppgifter.

 

Det här meddelandet gäller både för ”Skanneroperatörer” dvs  Nu Skin Brand Affiliates som har behörighet att skanna kunder och prospekt, samt för de kunder eller prospekt som skannas.

 

Observera att alla eventuella produktköp via www.nuskin.com efter användning av Skannern kommer att vara föremål för vårt vanliga Nu Skin-integritetsmeddelande som finns på samma webbplats.

 

Vilka vi är och våra kontaktuppgifter

Nu Skin är ett direktåterförsäljningsföretag som distribuerar fler än 200 anti-ageing-produkter av premiumkvalitet, både inom personlig hygien och kosttillskott.

 

Nu Skin International Inc. kontrollerar insamlingen och behandlingen av eventuella personuppgifter som du kan lämna ut till oss genom Skannern. Nu Skin International Inc. har sitt kontor registrerat på adressen 75 West Center, Provo, UT 84601, USA (Tel: +1 800 487 1000).

 

Representant för Nu Skin International Inc. i:

-          Europeiska unionen är NSE Products Europe BV med registrerat kontor på The Corporate Village, Building Elsinore, Da Vincilaan 9, 1930 Zaventem, Belgien.

-          Kina: är Nu Skin (Kina) Daily-Use & Health Products Co., Ltd, med registrerat kontor på den första och 29:e våningen i byggnad 23, Longyang Industry Zone, Fengxian District, Shanghai.

-          Indonesien: är PT Nusa Selaras Indonesia med registrerat kontor på Jl. Jend Gatot Subroto 44 Kuningan Barat. Area Gedung City Plaza, 10th Fl., Suite 1001-1002. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12710, Indonesien.

-          Malaysia: är Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd med registrerat kontor på Lot 2.5.1, Level 2, PNB Perdana (Commercial Center), No.10, Jalan Binjai, 50450 Kuala Lumpur.

-          Sydkorea: är Nu Skin Korea Ltd. med registrerat kontor på Building Revessant, 86gil 6 Bongeunsaro, Gangnam-gu, Seoul, Korea.

-          Vietnam: är Nu Skin Enterprises Vietnam Limited Liability Company med registrerat kontor på andra våningen av 280 Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 8, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.

 

Kontakta integritetsteamet eller vår dataskyddsansvariga vid frågor om detta integritetsmeddelande (Data Protection Officer, 75 West Center Street, Provo, 84601 Utah, USA, +1(801)345-1505, DPOoffice@nuskin.com).

 

Skannerns funktioner

Pharmanex BioPhotonic Scanner S3 är ett verktyg som beräknar karotenoidvärdet i huden. Den är inte avsedd för medicinska syften. Den är inte en medicinsk utrustning eller ett medicinskt verktyg för diagnosticering av något slag, den kan inte diagnosticera, behandla, mildra, bota eller förhindra någon sjukdom eller påverka strukturen eller funktionen i någon del av kroppen.

 

Skannern används inte direkt via Nu Skin utan av en Skanneroperatör som är en Nu Skin Brand Affiliate som hyr sin Skanner från Nu Skin. Skanneroperatören väljer själv vilka som ska skannas.

 

Vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi använder dem och rättslig grund

Vi samlar endast in dina personuppgifter (enligt beskrivningen av ”Personuppgifter” nedan) med ditt godkännande.

 

De Personuppgifter som samlas in av Skanneroperatören under skanningen (inkl. skanningsresultat) behandlas endast av Nu Skin International Inc. för informationsundersökning och statistiska syften. Resultaten från dessa undersökningar och denna statistik är endast tillgängliga anonymt vid insamling. Skanneroperatören har endast åtkomst till skanningsresultaten och den information som du frivilligt delar med Nu Skin International Inc. via Scanner-appen. Mer utförlig information visas nedan.

 

Alla skanningar kan som standard utföras anonymt (dvs inga personrelaterade uppgifter som namn eller e-postadress samlas in) om du vill, såvida du inte valt att dela dina kontaktuppgifter med Skanneroperatören och Nu Skin för att övervaka dina framsteg (dvs skillnaderna i resultaten från en skanning till en annan). Dina kontaktuppgifter lagras tillsammans med dina skanningsresultat och övrig information som du delar med oss.

 

Beroende på dina svar kan vi komma att samla in följande kategorier av Personuppgifter:

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

Vad gör vi med dem?

Vilken rättslig grund bygger
det på?

Kontaktuppgifter: såsom ditt namn och din e-postadress

Används för att kunna skicka dina skanningsresultat och övervaka dina framsteg

Ditt samtycke eller uttryckliga godkännande som krävs
enligt lag

Används för att tillhandahålla nyheter och informationstjän
ster, som träning eller nyhets
brev relaterat till Skannern, via e-post

 

Används för att skapa och hantera ditt Scanner-konto och för att behandla köp med skanningspoäng (om tillämpligt) som du gör via appen, samt för att tillhandahålla kund
tjänståtkomst och annan hjälp (endast för Skanneroperatörer)

Används för att uppfylla vårt avtal med dig

Biografisk information som kön, ålder och plats

Används för informations
undersökning och statistiska syften, samt för använda i vårt dynamiska jämförelseverktyg (endast för sammanställning)

Ditt samtycke eller uttryckliga godkännande som krävs enligt lag

Information om livsstil: rökvanor, hur mycket du solar, intag av kosttillskott/frukt/
grönsaker

Biografisk information: ditt foto

Används i uppföljningssyfte och för att kunna identifiera dig

Hälsorelaterad information som längd, vikt och BMI

Används för informationsunder
sökning och statistiska syften, samt för att använda i vårt dynamiska jämförelseverktyg (endast för sammanställning)

Ditt uttryckliga samtycke

Information om etnicitet: såsom etniskt ursprung

Hälsorelaterad information som kartenoidresultat (inkl. tidpunkt och skanningens varaktighet)

Används för att ge dig en uppskattning av dina karte
noidnivåer

Används för att du ska kunna utnyttja vår återbetalning
sgaranti (gäller endast för de marknader där sådan finns)

IT-relaterad information, såsom om din webbläsartyp, operativsystem och (om tillämpligt) din IP-adress (endast för Skanneroperatörer)

Används för att samla in information om hur du använder våra tjänster, så att vi kan förbättra den. Används även för IT-säkerhets- och systemdiagnostiksändamål för att säkerställa att dina data är skyddade och att våra system är uppdaterade för att kunna erbjuda våra tjänster på bästa sätt

Används för legitima skäl eller när ditt godkännande krävs enligt lag

 

Delning och överföring av dina personuppgifter

Vi delar endast dina Personuppgifter med tredje part som:

-          Din Skanneroperatör: Skanneroperatören har åtkomst till dina Personuppgifter online via deras Scanner-app. Alla skanningar kan som standard utföras anonymt om du vill, såvida du inte valt att dela dina kontaktuppgifter med Skanneroperatören (och Nu Skin) för att denne ska kunna sammanställa skanningsresultat och andra Personuppgifter åt dig.

-          Nu Skins filialer:

o   vi kan komma att dela dina kontaktuppgifter och skanningsresultat med våra lokala filialer om du är berättigad vår återbetalningsgaranti på de marknader där sådan finns. Återbetalningsgarantin är baserad på förbättringen av dina skanningsresultat över en viss tid och erbjuds av lokala Nu Skin-filialer. Den lokala filialen är personuppgiftsansvarig vid hanteringen av dina Personuppgifter inom ramarna för återbetalningsgarantin. Läs Nu Skins integritetsmeddelande för mer information om detta.

o   du som Skanneroperatör kan även köpa skanningspoäng via Scanner-appen (endast för de marknader där detta är tillgängligt) och dina onlineköp kommer att överföras till den lokala Nu Skin-filialen för bearbetning. Den lokala filialen är personuppgiftsansvarig vid hanteringen av dina Personuppgifter inom ramarna för köp av skanningspoäng. Läs Nu Skins integritetsmeddelande för mer information om detta.

Vi kommer inte att sälja dina Personuppgifter till någon tredje part och vi har inte heller sålt dina Personuppgifter till någon annan entitet under de senaste 12 månaderna.

 

Lagringsplats för dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas och lagras på servrar i USA. Vi har infört säkerhetsmekanismer och andra lämpliga lösningar för att lösa problemen med överföringar över gränserna, i enlighet med eller enligt det som är godkänt av tillämplig lag. Läs Nu Skins integritetsmeddelande för mer information om detta.

 

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi skyddar dina personuppgifter och inför lämpliga skydd, bland annat fysiska (t.ex. säkra mappskåp), tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som anses lämpliga för att skydda dina personuppgifter mot obehörig eller olaglig behandling och mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada.

 

I synnerhet driver vi datanätverk som skyddas av branschstandardklassade brandväggar och skyddssystem för lösenord. Vi använder också transport layer security (TLS) för att skydda dina personuppgifter under överföring. Tillgång till denna information ges enbart till auktoriserade individer för legitima affärsändamål.

 

Utöver det begränsas åtkomsten till dina personuppgifter endast till personal som behöver känna till dem.

 

Tiden vi lagrar dina Personuppgifter

Dina Personuppgifter lagras i den Scanner-app som används av Skanneroperatören i ett år och raderas sedan automatiskt.

 

Dina Personuppgifter kommer även att lagras på Nu Skins servrar i upp till 10 år och raderas sedan eller görs helt anonyma automatiskt. Detta påverkar inte dina rättigheter som anges nedan. Anonyma data lagras enbart för forsknings- och statistikändamål.

 

Dina rättigheter gällande dina Personuppgifter

Du har vissa rättigheter gällande hur vi använder och lagrar dina Personuppgifter. Du har i synnerhet rätt att:

-          begära att vi tar bort eller förstår dokument relaterade till de personuppgifter som vi behandlar om dig, förutom i vissa undantagsfall då vi exempelvis måste lagra dina personuppgifter för att efterleva ett rättsligt krav

-          kräva att eventuellt felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som vi har om dig korrigeras

-          när som helst dra tillbaka ditt samtycke om behandlingen av dina personuppgifter sker baserat på ett sådant samtycke

-          få åtkomst till och begära ett registerutdrag av de personuppgifter vi behandlar om dig, med föremål för vissa undantag.

Du kan utöva alla ovanstående rättigheter, om tillämpligt, genom att kontakta integritetsteamet  eller genom att använda vårt onlineverktyg på marknader där det finns ett sådant verktyg. Personer bosatta i Kalifornien kan även ringa följande kostnadsfria telefonnummer: 800-487-1000.

 

Vi kommer att besvara alla eventuella förfrågningar för att utöva ovanstående rättigheter för registrerade inom den period som fastställts av tillämpliga lagstiftningar har gått ut. Vi kan, enligt eget omdöme, kräva att du bevisar din identitet innan vi tillhandahåller den önskade informationen. Detta är för att garantera att dina Personuppgifter endast lämnas ut till dig. Vi kanske inte kan hantera din begäran korrekt om du inte lämnar ut de personuppgifter vi behöver för att behandla din begäran. Om du är missnöjd med hur vi har hanterat din begäran eller om det finns överträdelser av tillämpliga dataskyddslagar kan du framföra ett klagomål till oss eller till behörigt tillsynsorgan (till exempel tillsynsmyndigheten i ditt land eller på din hemmamarknad).

 

Vi har åtagit oss att ge dig kontroll över dina Personuppgifter. Om du vill utöva någon av de rättigheter som beskrivs i detta avsnitt av integritetsmeddelandet kommer det inte att innebära några nackdelar för dig. Du kommer inte att nekas köp eller få betala något annat pris för varor och tjänster eller få varor och tjänster som har en annan kvalitet än normalt.

 

Ändringar av integritetsmeddelandet

Vi kan, från tid till annan, uppdatera detta integritetsmeddelande. Vi kommer att informera dig om viktiga ändringar genom att publicera dessa ändringar här genom att avisera dig via andra lämpliga kommunikationskanaler som vi normalt använder oss av, eller på andra lagstadgade sätt. Alla eventuella ändringar i detta integritetsmeddelande kommer att anses ha omedelbar effekt efter att ändringarna har publicerats på webbplatsen såvida inte något annat anges. Om du inte godkänner ändringarna bör du sluta att använda våra tjänster.

 

Detta integritetsmeddelande reviderades den 8 september 2020.