PHARMANEX BIOPHOTONIC SCANNER - PRIVACYBELEID


Overzicht

In deze verklaring zullen we in detail toelichten hoe we de persoonlijke informatie die u ons verstrekt via de Pharmanex BioPhotonic Scanner (de “Scanner”) gebruiken en delen, en zullen we uw rechten uitleggen met betrekking tot hoe we die persoonlijke informatie gebruiken.

Dit beleid geldt voor onze “Scanner Operators”, d.w.z. voor Nu Skin Brand Affiliates die geautoriseerd zijn om klanten te scannen, en ook voor de klanten die gescand worden.

Houd er rekening mee dat elke aankoop van producten op www.nuskin.com naar aanleiding van het gebruik van de Scanner onderhevig is aan ons Nu Skin privacybeleid, beschikbaar op dezelfde website.

Wie we zijn en hoe u ons kunt bereiken

Nu Skin is een directe-verkoopbedrijf dat meer dan 200 hoogwaardige anti-ageing producten distribueert in de categorieën persoonlijke verzorging en voedingssupplementen.

Nu Skin International Inc. beheert de verzameling en verwerking van alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in verband met de Scanner. Nu Skin International Inc. heeft zijn maatschappelijke zetel te 75 West Center, Provo, UT 84601, Verenigde Staten (tel.: +1-800-487-1000).

Nu Skin International Inc.’s vertegenwoordiger in:

-          de Europese Unie: is NSE Products Europe BV, met maatschappelijke zetel te The Corporate Village, Building Elsinore, Da Vincilaan 9, 1930 Zaventem, België;

-          China: is Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd, met maatschappelijke zetel te 29th & first floor of 23th Building, Longyang Industry Zone, Fengxian District, Shanghai;

-          Indonesië: is PT Nusa Selaras Indonesia, met maatschappelijke zetel te Jl. Jend Gatot Subroto 44 Kuningan Barat. Area Gedung City Plaza, 10th Fl., Suite 1001-1002. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12710, Indonesië;

-          Maleisië: is Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd, met maatschappelijke zetel te Lot 2.5.1, Level 2, PNB Perdana (Commercial Center), No.10, Jalan Binjai, 50450 Kuala Lumpur.

-          Zuid-Korea: is Nu Skin Korea Ltd., met maatschappelijke zetel te Building Revessant, 86gil 6 Bongeunsaro, Gangnam-gu, Seoul, Korea;

-          Vietnam: is Nu Skin Enterprises Vietnam Limited Liability Company, met maatschappelijke zetel te 2nd Floor, 280 Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 8, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Neem contact op met het Privacy Team of onze Data Protection Officer wanneer u vragen heeft over dit privacybeleid (Data Protection Officer, 75 West Center Street, Provo, 84601 Utah, USA, +1 (801)345-1505, DPOoffice@nuskin.com).

Wat doet de Scanner?

De Pharmanex BioPhotonic Scanner S3 is een instrument dat het carotenoïdengehalte in de huid meet. Het is niet bedoeld voor medisch gebruik. Het is in geen enkel opzicht een medisch apparaat of medisch diagnostisch hulpmiddel en is niet bedoeld voor het diagnosticeren, behandelen, verlichten, genezen of voorkomen van ziekten of aandoeningen of om de structuur of functies van delen van het lichaam beïnvloeden.

De Scanner wordt niet direct bediend door Nu Skin, maar door een Scanner Operator die gelieerd is aan Nu Skin en de Scanner least van Nu Skin. De Scanner Operator is verantwoordelijk voor wie er wel of niet wordt gescand.

Welke persoonlijke informatie wij verzamelen, hoe we deze gebruiken en op welke rechtsgrondslag

We verzamelen uw persoonlijke gegevens (zoals hieronder aangegeven, “Persoonlijke gegevens”) alleen met uw goedkeuring.

De persoonlijke gegevens die de Scanner Operator verzamelt via de scan (waaronder de scanscore) wordt verwerkt door Nu Skin International Inc. puur en alleen voor informatie-onderzoek en statistieken. De resultaten van dit onderzoek en de statistieken zijn niet voor derden beschikbaar, alleen wanneer de gegevens volledig geanonimiseerd en samengevoegd zijn. De Scanner Operator heeft alleen toegang tot de scanscore en verdere informatie die u vrijwillig heeft afgestaan via de Scanner App van Nu Skin International Inc. Meer informatie en details vindt u hieronder.

Alle scans worden standaard geanonimiseerd (bijv. zonder dat er gegevens worden verzameld waarmee iemand geïdentificeerd kan worden zoals naam of e-mailadres) als u dat wilt, tenzij u er zelf voor kiest om uw contactinformatie te delen met de Scanner Operator en Nu Skin om uw voortgang te monitoren (bijv. hoe uw scanscore zich verhoudt ten opzichte van andere scanscores). Uw contactgegevens worden opgeslagen samen met de scanscore en verdere informatie die u met ons wilt delen.

Afhankelijk van de antwoorden die u geeft, kunnen we de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen:

Welke categorieën persoonsgegevens we verzamelen

Wat we ermee doen

Op welke rechtsgrondslag we dit doen

Contactgegevens: zoals uw naam en e-mailadres

Om u uw scanscore te kunnen sturen, maar ook om uw scores bij te kunnen houden

Met uw goedkeuring of uw expliciete goedkeuring zoals wettelijk vereist

Om nieuws en informatie-diensten zoals e-mailbriefings en nieuwsbrieven te delen aangaande de Scanner

Om een Scanner-account aan te maken en de beheren en uw in-app aankopen te verwerken (indien van toepassing) en om klantenservice te bieden en u te ondersteunen (alleen geldig voor Scanner Operators)

Om onze contractuele verplichtingen met u na te leven

Biografische informatie: zoals uw geslacht, leeftijd en locatie

Voor informatie-onderzoek en statistieken, maar ook voor het gebruik van dynamische vergelijkingstools (deze data wordt alleen samengevoegd gebruikt)

Met uw goedkeuring of uw expliciete goedkeuring zoals wettelijk vereist

Informatie over uw levensstijl: zoals roken, zonuren, voedings-supplementen / fruit / groenten

Biografische informatie: uw foto

Voor follow-up vereisten en om u te kunnen identificeren

Gezondheidsinformatie: uw lengte, gewicht en BMI

Voor informatie-onderzoek en statistieken, maar ook voor het gebruik van dynamische vergelijkingstools (deze data wordt alleen samengevoegd gebruikt)

Uw uitdrukkelijke toestemming

Etniciteitgerelateerde informatie: zoals uw etnische afkomst

Gezondheidsinformatie: uw carotenoïdescore (waaronder tijdstip en datum van de scan)

Om een schatting van uw carotenoïdewaardes te geven

Zodat u verzekerd bent van onze niet-goed-geld-teruggarantie (alleen waar een dergelijke regeling van toepassing is)

IT-gerelateerde informatie: zoals uw browsertype, besturings-systeem en (indien beschikbaar) uw IP-adres (alleen voor Scanner Operators)

Om inzichten te verzamelen over hoe u met onze diensten omgaat zodat we onze app kunnen verbeteren, maar ook voor betere IT-veiligheid en systeemdiagnoses; zo kunnen wij verzekeren dat uw data veilig is en blijft, maar ook dat onze systemen up-to-date zijn wanneer we u van dienst zijn

Onze legitieme interesse of uw goedkeuring indien wettelijk vereist

Uw persoonlijke informatie delen en overdragen

Wij delen uw persoonlijke gegevens nooit met een derde partij, hierbij gelden de volgende uitzonderingen:

-          Uw Scanner Operator: uw Scanner Operator heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens via de online Scanner App Alle scans worden standaard geanonimiseerd, tenzij u ervoor heeft gekozen om uw contactgegevens te delen waardoor de Scanner Operator (en Nu Skin) uw scanscore kunnen koppelen aan uw persoonlijke gegevens.

-          Nu Skins filialen:

o   mogelijk worden uw contactgegevens en scanscore met onze lokale filialen gedeeld wanneer u in aanmerking wilt komen voor ons niet-goed-geld-terugprogramma, alleen geldig waar een dergelijk programma bestaat. Deze niet-goed-geld-teruggarantie hangt samen met de verbetering van uw scanscore gedurende een bepaalde periode en wordt aangeboden door lokale filialen van Nu Skin. De lokale filialen treden op als Data Controller tijdens het verwerken van uw persoonlijke gegevens binnen het kader van de niet-goed-geld-teruggarantie. Raadpleeg onze standaard Nu Skin privacyverklaring voor meer informatie hierover.

o   Wanneer u een Scanner Operator bent en scancredits heeft aangeschaft via de Scanner App (indien beschikbaar), bieden wij online aankoopinformatie aan aan uw lokale Nu Skin-filiaal om de transactie te verwerken. De lokale filialen treden op als Data Controller voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens bij de aankoop van scancredits. Raadpleeg onze Nu Skin privacyverklaring voor meer informatie hierover.

Uw persoonsgegevens worden door ons niet aan derden verkocht en we zullen dit ook niet doen; in de afgelopen 12 maanden hebben we uw persoonlijke informatie niet aan een andere entiteit verkocht.

Waar wordt uw persoonlijke informatie verwerkt?

Uw persoonlijke informatie wordt verwerkt en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. We hebben beveiligingsmechanismen en andere passende oplossingen geïmplementeerd om grensoverschrijdende overdrachten tegen te gaan, zoals vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Raadpleeg onze Nu Skin privacyverklaring voor meer informatie hierover.

Hoe we uw persoonlijke informatie beschermen

We beschermen uw persoonlijke informatie en implementeren redelijke beveiliging, inclusief fysieke (bijv. beveiligde archiefkasten), technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die geschikt zijn om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of schade.

Zo beheren we gegevensnetwerken die beschermd zijn door een firewall die aan de industrienorm voldoet en systemen ter beveiliging van wachtwoorden. We maken tevens gebruik van Transport Layer Security (TLS) om de overdracht van uw persoonlijke informatie te beschermen. Toegang tot deze informatie wordt alleen verleend aan daartoe gemachtigde personen voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden.

Verder is de toegang tot uw persoonlijke informatie beperkt tot personeel op een need-to-know-basis.

Hoelang bewaren we uw persoonlijke informatie?

Uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen in de app van de Scanner Operator voor de periode van 1 jaar, hierna wordt deze informatie automatisch verwijderd.

Uw persoonlijke informatie wordt ook opgeslagen op de servers van Nu Skin voor een periode van maximaal 10 jaar, hierna wordt deze informatie automatisch verwijderd of volledig geanonimiseerd. Dit is altijd zonder inbreuk op uw rechten zoals hieronder aangegeven. Alle geanonimiseerde gegevens worden enkel en alleen bewaard voor statistieken en onderzoeksdoeleinden.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en bewaren. Zo heeft u het recht om:

-          ons te verzoeken de persoonsgegevens die we van u verwerken te verwijderen, behoudens enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer we uw persoonsgegevens moeten bewaren om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

-          te eisen dat onvolledige of onjuiste persoonsgegevens die we van u verwerken, worden gewijzigd;

-          uw toestemming op elk moment in te trekken, waar de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op een dergelijke toestemming;

-          toegang te krijgen tot en een kopie op te vragen van de persoonsgegevens die we van u verwerken, behoudens enkele uitzonderingen.

U kunt de bovenstaande rechten uitoefenen, indien van toepassing, door contact op te nemen met het privacyteam of door onze online tool te gebruiken in de markten waar een dergelijke tool beschikbaar is. Inwoners van Californië kunnen ook het volgende gratis nummer bellen: 800-487-1000.

We zullen gehoor te geven aan uw verzoeken om bovengenoemde rechten van betrokkene uit te oefenen binnen de termijn die is voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving. We kunnen u naar eigen goeddunken vragen uw identiteit te bewijzen voordat we de gevraagde informatie verstrekken. Dit is om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens alleen aan u bekend worden gemaakt. Het is mogelijk dat we uw verzoek niet adequaat kunnen afhandelen als u besluit ons niet de persoonsgegevens te verstrekken die we hiervoor nodig hebben. Als u niet tevreden bent met de manier waarop we uw verzoek hebben afgehandeld, of een schending hebt geconstateerd van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u een klacht of een claim indienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld bij de toezichthoudende autoriteit in uw land of markt waar u woonachtig bent).

We doen er alles aan om u de controle over uw persoonsgegevens te geven. Als u een van de rechten uitoefent die in dit gedeelte van de privacyverklaring worden uitgelegd, zullen wij u niet benadelen. We zullen u geen toegang tot goederen of services ontzeggen of u andere prijzen of tarieven berekenen, of een ander niveau serviceniveau of andere kwaliteit van goederen aanbieden.

Wijzigingen in de privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. We zullen u op de hoogte brengen van de belangrijkste wijzigingen door deze hier te plaatsen, door u op de hoogte te stellen via andere geschikte communicatiekanalen die we doorgaans met u gebruiken of op een andere manier zoals wettelijk vereist. Eventuele wijzigingen in deze privacyverklaring worden geacht van kracht te zijn zodra ze op deze website zijn geplaatst, tenzij anders aangegeven. Als u het niet eens bent met deze wijzigingen, kunt u het gebruik van onze services staken. 

Deze privacyverklaring werd voor het laatst op 8 september 2020 herzien.