PHARMANEX BIOPHOTONIC SCANNER – PERSONVERNMERKNAD


Oversikt

I denne erklæringen vil vi opplyse i detalj hvordan vi bruker og deler personopplysningene du deler med oss gjennom Pharmanex BioPhotonic Scanner («Skanneren»), og forklare dine rettigheter i forbindelse med hvordan disse personopplysningene brukes.

Denne erklæringen gjelder for begge våre «Skanneroperatører», dvs. Nu Skin Brand Affiliates som er autorisert til å skanne kunder og potensielle kunder, samt kunder og potensielle prospekter som skannes.

Merk at kjøp av produkter på www.nuskin.com etter bruk av skanneren vil være underlagt vår vanlige Nu Skin Personvernmerknad, tilgjengelig på samme nettsted.

Hvem vi er og hvordan du kontakter oss

Nu Skin er et direktesalgsselskap som distribuerer mer enn 200 høykvalitets anti-aldringsprodukter i kategoriene personlig pleie og kosttilskudd

Nu Skin International Inc., kontrollerer innhentingen og behandlingen av alle personopplysninger som du oppgir til oss i forbindelse med skanneren. Nu Skin International Inc. har sitt registrerte kontor i 75 West Center, Provo, UT 84601, USA (tlf.: 001 800 487 1000).

Representant for Nu Skin International Inc. i:

-          EU: er NSE Products Europe BV, som har sitt registrerte kontor på The Corporate Village, Building Elsinore, Da Vincilaan 9, 1930 Zaventem, Belgia,

-          Kina: er Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd, som har sitt registrerte kontor på 29. og første etasje av 23th Building, Longyang Industry Zone, Fengxian District, Shanghai,

-          Indonesia: er PT Nusa Selaras Indonesia, som har sitt registrerte kontor på JI. Jend Gatot Subroto 44 Kuningan Barat. Area Gedung City Plaza, 10th Fl., Suite 1001-1002. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12710, Indonesia,

-          Malaysia: er Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd, som har sin registrerte adresse på Lot 2.5.1, Level 2, PNB Perdana (Commercial Center), No.10, Jalan Binjai, 50450 Kuala Lumpur.

-          Sør-Korea: er Nu Skin Korea Ltd., som har sitt registrerte kontor på Building Revessant, 86gil 6 Bongeunsaro, Gangnam-gu, Seoul, Korea,

-          Vietnam: er Nu Skin Enterprises Vietnam Limited Liability Company, som har sitt registrerte kontor på 2. etasje, 280 Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 8, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Kontakt personvernteamet eller vår databeskyttelsesansvarlige dersom du har spørsmål rundt denne personvernmerknaden (Data Protection Officer, 75 West Center Street, Provo, 84601 Utah, USA, +1(801)345-1505, DPOoffice@nuskin.com).

Hva skanneren gjør

Pharmanex BioPhotonic Scanner S3 er et instrument som kvantifiserer karotenoid-nivåene i huden. Den er ikke ment å brukes for medisinske formål. Den er ikke en medisinsk enhet eller et diagnostisk verktøy av noe slag, og kan ikke diagnostisere, behandle, redusere, kurere eller forebygge sykdom eller påvirke strukturen i eller en funksjon av kroppen.

Skanneren driftes ikke direkte av Nu Skin, men av en skanneroperatør som er en Nu Skin Brand Affiliate som leaser skanneren fra Nu Skin. Skanneroperatøren er ene og alene ansvarlig for beslutningen om hvem som skal skannes.

Hvilke personopplysninger vi innhenter, hvordan de brukes og på hvilket juridisk grunnlag

Vi innhenter kun dine personopplysninger (som definert under, «Personopplysninger») med ditt samtykke.

Personopplysningene som innhentes av skanneroperatøren under skanningen (inkl. skanner-score) behandles av Nu Skin International Inc. for informasjonsforsknings- og statistikkformål. Resultatene av denne forskningen og statistikken gjøres ikke tilgjengelig for noen, bortsett fra i aggregert og anonymt format. Skanneroperatøren har kun tilgang til skanner-score og ytterligere informasjon som du velger å oppgi, som gjort tilgjengelig av Nu Skin International Inc. gjennom skannerappen. Du finner mer informasjon og detaljer nedenfor.

Som standard kan alle skanninger utføres på anonymt grunnlag (dvs. uten å innhente noen personopplysninger som navn eller e-postadresse) dersom du velger det, med mindre du velger å oppgi din kontaktinformasjon for å la skanneroperatøren og Nu Skin spore din utvikling over tid (dvs. hvordan din skanner-score utvikler seg fra én skanning til den neste). Kontaktinformasjonen din blir deretter lagret sammen med din skanner-score samt tilleggsinformasjon du velger å gi til oss.

Basert på svarene du velger å oppgi, kan vi innhente følgende kategorier av personopplysninger:

Hvilke kategorier av personopplysninger vi innhenter

Hva vi bruker dem til

Hva er vårt juridiske grunnlag

Kontaktinformasjon, som navn og e-postadresse

For å sende deg din skanner-score, samt være i stand til å spore dine scorer over tid

Ditt samtykke, eller ditt uttrykkelige samtykke der dette kreves ved lov

For å levere nyhets- og informasjonstjenester inkludert e-postoppsummeringer og nyhetsbrev i forbindelse med skanneren

For å opprette og administrere skannerkontoen din, og for å behandle dine kjøp i appen av skannerkreditter (der det er tilgjengelig) og for å yte kundetjenester og støtte til deg (kun for skanneroperatører)

For å oppfylle vår kontrakt med deg

Biografisk informasjon, som kjønn, aldersgruppe og plas-sering

For informasjonsforsknings- og statistikkformål, samt for bruk i vårt dynamiske sammenlik-ningsverktøy (disse opplys-ningene brukes kun i aggregert form)

Ditt samtykke, eller ditt uttrykkelige samtykke der dette kreves ved lov

Livsstilsinformasjon: som dine røykevaner, soleksponering, kosttilskudd/inntak av frukt og grønnsaker

Biografisk informasjon: ditt bilde

For oppfølgingsformål og for å kunne identifisere deg

Helserelatert informasjon: som din høyde og vekt, BMI

For informasjonsforsknings- og statistikkformål, samt for bruk i vårt dynamiske sammenlik-ningsverktøy (disse opplys-ningene brukes kun i aggregert form)

Ditt uttrykkelige samtykke

Etnisk relatert informasjon, som etnisk opphav

Helserelatert informasjon: din karotenoid-score (inkludert tidspunkt og dato for skan-ningen)

For å gi deg et estimat på dine karotenoid-nivåer

For å gi deg muligheten til å kvalifisere for vår pengene tilbake-garanti (bare i de markeder der en slik garanti er tilgjengelig)

IT-relatert informasjon, som nettlesertype, operativsystem og (der det er tilgjengelig) IP-adresse (kun for skannero-peratører)

For å innhente innsikt om hvordan du samhandler med tjenesten vår slik at vi kan forbedre appen, samt for IT-sikkerhets- og systemdiag-nostiske formål, for å sikre at din datasikkerhet opprett-holdes, og at våre systemer holdes oppdatert for å kunne yte deg tjenester

Vår legitime interesse, eller ditt samtykke der dette kreves ved lov

Deling og overføring av dine personopplysninger

Vi deler eller overfører ikke dine personopplysninger til noen tredjepart, bortsett fra som følger:

-          Din skanneroperatør: din skanneroperatør har tilgang til dine personopplysninger gjennom deres nettbaserte skannerapp. Som standard kan alle skanninger utføres anonymt, med mindre du velger å oppgi din kontaktinformasjon som vil gjøre det mulig for skanneroperatøren (og Nu Skin) å koble din skanner-score og andre personopplysninger til deg.

-          Nu Skins tilknyttede selskaper:

o   vi kan dele din kontaktinformasjon og skanner score til våre lokale selskaper dersom du ønsker å kvalifisere for vår pengene tilbake-garanti, kun i de markedene der en slik garanti er tilgjengelig. Denne pengene tilbake-garantien er basert på en forbedring i din skanner-score over tid, og tilbys av Nu Skins lokale selskaper. Det lokale tilknyttede selskapet vil fungere som datakontrollør for behandlingen av dine personopplysninger innenfor rammene for pengene tilbake-garantien. Se gjennom vår vanlige Nu Skin Personvernmerknad for mer informasjon om dette.

o   i tillegg, dersom du er en skanneroperatør og kjøper skannerkreditter gjennom skannerappen (i markeder der denne funksjonaliteten er tilgjengelig) vil vi gi din kjøpsinformasjon på nett til ditt lokale Nu Skin-selskap for å behandle transaksjonen. Det lokale selskapet vil fungere som datakontrollør for formålet om behandling av dine personopplysninger i forbindelse med kjøp av skannerkreditter. Se gjennom vår vanlige Nu Skin Personvernmerknad for mer informasjon om dette.

Merk at vi i tillegg ikke selger dine personopplysninger til tredjeparter, og i løpet av de siste 12 månedene har vi ikke solgt dine personopplysninger til noen annen enhet.

Hvor behandles personopplysningene dine?

Personopplysningene dine behandles og lagres på servere i USA. Vi har implementert sikkerhetsmekanismer og andre hensiktsmessige løsninger for å adressere overføringer på tvers av grenser, der det er nødvendig eller tillatt ved gjeldende lovgivning. Se gjennom vår vanlige Nu Skin Personvernmerknad for mer informasjon om dette.

Hvordan vi beskytter dine personopplysninger

Vi beskytter dine personopplysninger og implementerer hensiktsmessig sikkerhet, inkludert fysiske (f.eks. sikrede arkivskap), tekniske og organisatoriske sikkerhetsmekanismer, som er hensiktsmessige for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert eller ulovlig behandling og mot skadelig tap, ødeleggelse eller skade.

Spesifikt drifter vi datanettverk som er beskyttet av brannmurer og passordbeskyttelsessystemer i henhold til bransjestandarden. Vi bruker også Transport Layer Security (TLS) for å beskytte overføringen av personopplysningene dine.  Kun autoriserte personer med legitime forretningsformål gis tilgang til disse opplysningene.

I tillegg er tilgangen til dine personopplysninger begrenset til ansatte, etter behov.

Hvor lenge vi oppbevarer personopplysningene dine

Personopplysningene dine lagres i skanneroperatørens skannerapp i ett år, før de automatisk slettes.

Personopplysningene dine lagres også på Nu Skins servere i maksimalt ti år, før de automatisk slettes eller anonymiseres helt. Dette berører ikke rettighetene dine nedenfor. Alle anonymiserte data oppbevares kun for statistiske og forskningsmessige formål.

Hva er dine rettigheter i forbindelse med personopplysninger

Du har visse rettigheter i forbindelse med hvordan vi bruker og oppbevarer dine personopplysninger. Spesifikt har du rett til følgende:

-          å be om at vi sletter personopplysningene vi behandler om deg, underlagt visse unntak, for eksempel der vi må oppbevare dine personopplysninger for å overholde en juridisk forpliktelse,

-          å kreve at vi retter opp ufullstendige eller unøyaktige personopplysninger som vi behandler om deg,

-          å når som helst trekke tilbake ditt samtykke, der behandlingen av dine personopplysninger er basert på et slikt samtykke,

-          å få tilgang til og be om en kopi av personopplysningene vi behandler om deg, underlagt visse unntak.

Du kan utøve rettighetene over, etter behov, ved å kontakte avdelingen for personvern eller ved å bruke vårt nettbaserte verktøy i de markeder der et slikt verktøy er tilgjengelig. Innbyggere I California kan også ringe følgende gratis telefonnummer: 800-487-1000.

Vi vil besvare alle dine forespørsler om utøvelse av disse ovenstående datarettighetene innen den perioden som er angitt i henhold til gjeldende lovgivning. Hvis vi finner det nødvendig, kan vi be om at du bekrefter identiteten din før vi oppgir den forespurte informasjonen. Dette er for å sikre at dine personopplysninger kun utleveres til deg. Det kan være at vi ikke er i stand til å håndtere forespørselen hvis du velger å ikke gi oss de personopplysninger som vi trenger for å behandle forespørselen. Hvis du ikke er fornøyd med måten vi håndterte forespørselen på, eller vil klage på brudd på gjeldende lover om databeskyttelse, kan du sende en klage eller et krav til en kompetent tilsynsmyndighet (f.eks. tilsynsmyndigheten i ditt land eller bostedsmarked).

Vi er forpliktet til å gi deg kontroll over dine personopplysninger. Hvis du utøver noen av disse rettighetene, som beskrevet i denne delen av personvernmerknaden, vil det ikke tale mot deg. Du vil ikke bli nektet kjøp eller belastet med andre priser eller satser for varer eller tjenester, eller motta et annet tjenestenivå eller kvalitet for varer eller tjenester.

Endringer i personvernmerknaden

Vi kan oppdatere denne personvernmerknaden fra tid til annen. Vi vil varsle deg om betydelige endringer ved å publisere disse endringene her eller gjennom andre passende kommunikasjonskanaler som vi vanligvis bruker for å kommunisere med deg, eller på andre måter som påkrevd av gjeldende lovgivning. Alle endringer i denne personvernmerknaden vil bli ansett som gjeldende umiddelbart etter at endringene er publisert på dette nettstedet, med mindre noe annet er oppgitt. Hvis du ikke samtykker til endringene, kan du slutte å bruke tjenestene våre. 

Personvernmerknaden ble sist revidert den 8. september 2020.