PHARMANEX BIOPHOTONIC -SKANNERI – TIETOSUOJAILMOITUS


Yleiskatsaus

Kerromme tässä ilmoituksessa yksityiskohtaisesti, kuinka käytämme ja jaamme Pharmanex BioPhotonic Scannerin (”skanneri”) kautta antamiasi henkilötietoja, ja selitämme oikeutesi koskien tapaa, jolla käytämme kyseisiä henkilötietoja.

Tämä ilmoitus soveltuu sekä ”skannerioperaattoreihineli Nu Skinin brändikumppaneihin, jotka on valtuutettu skannaamaan asiakkaita ja prospekteja, että skannattaviin asiakkaisiin ja prospekteihin.

Huomaa, että mihin tahansa skannerin käytön jälkeiseen www.nuskin.com-sivuston tuoteostoon sovelletaan vakiomuotoista Nu Skinin tietosuojailmoitusta, joka on saatavilla samalla sivustolla.

Keitä me olemme ja miten voit ottaa yhteyttä

Nu Skin on suoramyyntiyritys, joka tarjoaa yli 200 huippulaadukasta anti-ageing-tuotetta sekä henkilökohtaisen hygienian että ravintolisätuotteiden luokissa.

Nu Skin International Inc. vastaa skannerin yhteydessä meille antamiesi henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä. Nu Skin International Inc:n rekisteröidyn toimipaikan osoite on 75 West Center, Provo, UT 84601, USA (Puh. +1 800 487 1000).

Nu Skin International Inc:n edustaja:

-          Euroopan unionin alueella on NSE Products Europe BV, ja sen rekisteröidyn toimipaikan osoite on The Corporate Village, Building Elsinore, Da Vincilaan 9, 1930 Zaventem, Belgia.

-          Kiinassa on Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd, ja sen rekisteröidyn toimipaikan osoite on 29th & first floor of 23th Building, Longyang Industry Zone, Fengxian District, Shanghai;

-          Indonesiassa on PT Nusa Selaras Indonesia, ja sen rekisteröidyn toimipaikan osoite on Jl. Jend Gatot Subroto 44 Kuningan Barat. Area Gedung City Plaza, 10th Fl., Suite 1001-1002. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12710, Indonesia;

-          Malesiassa on Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd, ja sen toimipaikan osoite on Lot 2.5.1, Level 2, PNB Perdana (Commercial Center), No.10, Jalan Binjai, 50450 Kuala Lumpur.

-          Etelä-Koreassa on Nu Skin Korea Ltd., ja sen rekisteröidyn toimipaikan osoite on Building Revessant, 86gil 6 Bongeunsaro, Gangnam-gu, Seoul, Korea;

-          Vietnamissa on Nu Skin Enterprises Vietnam Limited Liability Company, ja sen rekisteröidyn toimipaikan osoite on 2nd Floor, 280 Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 8, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Ota yhteyttä tietosuojatiimiin tai tietosuojavastaavaamme, jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojailmoituksesta (Data Protection Officer, 75 West Center Street, Provo, 84601 Utah, USA, +1(801)345-1505, DPOoffice@nuskin.com).

Mitä skanneri tekee

Pharmanex BioPhotonic Scanner S3 on ihon karotenoiditasojen kvantifiointiin tarkoitettu laite. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi lääketieteellisiin tarkoituksiin. Se ei ole lääkintälaite tai lääketieteellinen diagnoosilaite, eikä sitä ole tarkoitettu minkään sairauden tai tilan diagnosointiin, hoitamiseen, lievittämiseen, parantamiseen tai estämiseen eikä vaikuttamaan minkään kehon osan rakenteeseen tai toimintaan.

Nu Skin ei käytä skanneria, vaan sitä käyttää skannerioperaattori, joka on skanneria vuokraava Nu Skinin brändikumppani. Skannerioperaattori on yksin vastuussa siitä, ketä hän skannaa.

Mitä henkilötietoja keräämme ja miten ja millä lakiperusteella niitä käytämme

Keräämme henkilötietojasi (kuten on määritetty alla ”henkilötiedoissa”) vain suostumuksesi perusteella.

Henkilötiedot, joita skannerioperaattori kerää skannauksen kautta (mukaan lukien skannaustulos), ovat Nu Skin International Inc:n käsiteltävinä pääasiallisesti tietojen tutkimukseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Tämän tutkimuksen ja tilastojen tuloksia ei anneta kenenkään saataville, paitsi yhteen kootussa ja nimettömässä muodossa. Skannerioperaattorilla on pääsy ainoastaan skannaustulokseen ja mahdollisesti vapaaehtoisesti antamiisi lisätietoihin, joita Nu Skin International Inc. antaa saataville skannerisovelluksen kautta. Lisätietoja on saatavilla jäljessä.

Oletuksena kaikki skannaukset voidaan suorittaa nimettömästi (eli keräämättä henkilötunnistetietoja, kuten nimeä tai sähköpostiosoitetta) valintasi mukaisesti, paitsi jos haluat antaa yhteystietosi, jotta skannerioperaattori tai Nu Skin voi seurata edistystäsi ajan kuluessa (eli kuinka skannerituloksesi kehittyvät skannauksesta toiseen). Yhteystietosi tallennetaan sitten yhdessä skannaustulostesi ja meille mahdollisesti antamiesi lisätietojen kanssa.

Voimme kerätä henkilötietoja seuraavista henkilötietoryhmistä sen mukaan, mitä vastauksia olet valinnut:

Mitä henkilötietoryhmiä keräämme

Mitä teemme tiedoilla

Mikä on lakiperusteemme

Yhteystiedot, kuten nimesi ja sähköpostiosoitteesi

Lähettääksemme sinulle skan-naustuloksesi sekä seuratak-semme tuloksiasi ajan kuluessa

Suostumuksesi tai nimen-omainen suostumuksesi, kun laki niin edellyttää

Antaaksemme uutisia ja tietoja palveluista, mukaan lukien skanneriin liittyvät sähköpos-titiedotteet ja uutiskirjeet

Luodaksemme ja hallitak-semme skanneritiliäsi ja käsitelläksemme sovelluksessa tekemiäsi skannauspisteostoja (alueilla, joissa saatavilla) ja tarjotaksemme asiakastukea (vain skannerioperaattoreille)

Täyttääksemme kanssasi solmi-tun sopimuksen vaatimukset

Biografiset tiedot: kuten sukupuoli, ikä ja sijainti

Tutkimustietoja ja tilastoja varten sekä käytettäväksi dynaamisessa vertailutyökalus-samme (näitä tietoja käytetään vain yhteen koottuina)

Suostumuksesi tai nimenomai-nen suostumuksesi, kun laki niin edellyttää

Elämäntapatiedot: kuten tupa-kointitavat, altistuminen aurin-golle, ravintolisät, hedelmien/
vihannesten saanti

Biografiset tiedot: valokuvasi

Seurantatarkoituksiin ja voidak-semme tunnistaa sinut

Terveyteen liittyvät tiedot: esim. pituus ja paino, BMI

Tutkimustietoja ja tilastoja varten sekä käytettäväksi dynaamisessa vertailutyökalus-samme (näitä tietoja käytetään vain yhteen koottuina)

Yksinomainen suostumuksesi

Etniseen taustaan liittyvät tiedot, kuten etninen alku-peräsi

Terveyteen liittyvät tiedot: karotenoidiarvo (mukaan lu-kien skannausaika ja -päivämäärä)

Antaaksemme sinulle arvion karotenoiditasoistasi

Salliaksemme pätevöitymisesi Rahat takaisin -takuuohjel-maamme (vain niillä markkina-alueilla, joissa kyseinen ohjelma on saatavilla)

Tietoteknisiä tietoja, kuten selaintyyppisi, käyttöjärjestel-mäsi ja (jos saatavilla) IP-osoitteesi (vain skanneriope-raattoreille)

Kerätäksemme oivalluksia siitä, kuinka olet vuorovaikutuksessa palvelumme kanssa voidaksem-me parantaa sovellustamme, sekä IT-turvallisuuden ja järjes-telmädiagnostiikan tarkoituksiin, varmistaaksemme tietoturvalli-suutesi ylläpidon ja sen, että järjestelmämme pidetään ajan tasalla palvelun jatkamista varten

Oikeutettuja etujamme varten, tai kun laki edellyttää suostu-mustasi

Henkilötietojesi jakaminen ja siirtäminen

Emme jaa tai siirrä henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle, paitsi seuraavissa tapauksissa:

-          Skannerioperaattorisi: skannerioperaattorillasi on pääsy henkilötietoihisi skannerisovelluksensa kautta. Oletuksena kaikki skannaukset voidaan suorittaa nimettömästi paitsi jos valitset yhteystietojesi antamisen, jolloin skannerioperaattori (ja Nu Skin) voi yhdistää skannaustuloksesi ja muut henkilötietosi sinuun.

-          Nu Skinin tytäryhtiöt:

o   Saatamme antaa yhteystietojasi ja skannaustuloksia paikallisille tytäryhtiöillemme, jos haluat pätevöityä Rahat takaisin -takuuohjelmaamme. Tämä soveltuu vain markkina-alueisiin, joissa kyseinen ohjelma on saatavilla. Tämä Rahat takaisin -takuu perustuu skannaustuloksesi parantumiseen ajan kuluessa, ja sen tarjoavat Nu Skinin paikalliset tytäryhtiöt. Paikallinen tytäryhtiö toimii rekisterinpitäjänä henkilötietojesi käsittelyä varten Rahat takaisin -takuun puitteissa. Lue vakiomuotoinen Nu Skinin tietosuojailmoitus, jos haluat lisätietoja asiasta.

o   Jos lisäksi olet skannerioperaattori ja ostat skannauspisteitä skannerisovelluksessa (markkinoilla, joissa tämä toiminto on saatavilla), annamme verkko-ostotietosi paikalliselle Nu Skinin tytäryhtiölle tapahtuman käsittelyä varten. Paikallinen tytäryhtiö toimii rekisterinpitäjänä henkilötietojen käsittelyssä skannauspisteiden ostoa varten. Lue vakiomuotoinen Nu Skinin tietosuojailmoitus, jos haluat lisätietoja asiasta.

Huomaa, että emme myy henkilötietojasi kolmansille osapuolille. Viimeisten 12 kuukauden aikana emme ole myyneet henkilötietojasi millekään muulle taholle.

Missä henkilötietojasi käsitellään

Henkilötietojasi käsitellään ja säilytetään palvelimilla, jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa. Olemme ottaneet käyttöön suojamekanismeja ja muita asianmukaisia ratkaisuja rajat ylittäviä siirtoja varten sovellettavien lakien vaatimusten mukaisesti ja niiden sallimissa rajoissa. Lue vakiomuotoinen Nu Skinin tietosuojailmoitus, jos haluat lisätietoja asiasta.

Miten suojelemme henkilötietojasi

Suojelemme henkilötietojasi ja noudatamme kohtuullisia turvatoimia, mukaan lukien fyysiset (esim. lukitut arkistokaapit), tekniset ja organisatoriset turvatoimet, jotka ovat asianmukaisia henkilötietojesi suojelemisessa luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä ja tahattomalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.

Käytämme tietoverkkoja, jotka on suojattu alan vakiintuneiden käytäntöjen mukaisilla palomuuri- ja salasanajärjestelmillä. Käytämme myös Transport Layer Security (TLS) -suojausohjelmaa henkilötietojesi suojelemiseksi tiedonsiirron aikana. Pääsy näihin tietoihin annetaan vain valtuutetuille henkilöille liiketoiminnan kannalta perusteltuihin tarkoituksiin.

Lisäksi pääsy henkilötietoihisi on rajoitettu vain tietoja todella tarvitsevalle henkilöstölle.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi

Henkilötietojasi säilytetään skannausoperaattorin skannerisovelluksessa 1 vuoden ajan, jonka jälkeen ne poistetaan automaattisesti.

Henkilötietojasi säilytetään myös Nu Skinin palvelimissa enintään 10 vuoden ajan, jonka jälkeen ne poistetaan automaattisesti tai anonymisoidaan täysin. Tämä tapahtuu rajoittamatta jäljessä mainittuja oikeuksiasi. Anonymisoidut tiedot säilytetään vain tilastollisiin ja tutkimustarkoituksiin.

Mitkä ovat henkilötietojasi koskevat oikeutesi

Sinulla on tiettyjä oikeuksia liittyen henkilötietojesi käyttöön ja säilyttämiseen. Sinulla on erityisesti oikeus

-          pyytää meitä poistamaan tai tuhoamaan käsiteltävät henkilötietosi tietyin poikkeuksin, jollainen on esimerkiksi henkilötietojesi säilyttäminen oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi.

-          vaatia käsiteltävien puutteellisten tai virheellisten henkilötietojesi korjaamista.

-          peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa, kun henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen.

-          saada pääsy käsiteltäviin henkilötietoihisi ja pyytää niistä jäljennös tietyin poikkeuksin kohtuullisella maksulla, kun se on laillisesti sallittua.

Voit käyttää edellä mainittuja oikeuksia soveltuvissa tapauksissa ottamalla yhteyttä tietosuojatiimiin tai käyttämällä verkkotyökaluamme niillä markkina-alueilla, joilla työkalu on saatavilla. Kalifornian asukkaat voivat soittaa seuraavaan maksuttomaan numeroon: 800-487-1000.

Vastaamme pyyntöihisi käyttää edellä mainittuja rekisteröidyn oikeuksia sovellettavassa laissa säädetyssä määräajassa. Harkintamme mukaan saatamme vaatia sinua todistamaan henkilöllisyytesi ennen pyydettyjen tietojen antamista. Näin varmistetaan, että henkilötietosi luovutetaan vain sinulle. Emme ehkä pysty käsittelemään pyyntöäsi asianmukaisesti, jos päätät olla antamatta meille henkilötietoja, joita tarvitsemme pyyntösi käsittelemiseksi. Jos et ole tyytyväinen tapaan, jolla käsittelimme pyyntösi, tai jos sovellettavia tietosuojalakeja on rikottu, voit tehdä valituksen tai nostaa kanteen toimivaltaisen valvontaviranomaisen kautta (esimerkiksi maasi tai asuinpaikkasi markkina-alueen valvontaviranomainen).

Olemme sitoutuneita antamaan sinulle henkilötietojasi koskevan määräysvallan. Jos käytät mitä tahansa niistä oikeuksista, jotka on selitetty tässä tietosuojailmoituksen kohdassa, emme saata sinua epäedulliseen asemaan. Sinulta ei evätä eikä veloiteta eri hintoja tai maksuja hyödykkeistä tai palveluista, eikä tarjota eritasoisia tai -laatuisia hyödykkeitä tai palveluja.

Muutokset tietosuojailmoitukseen

Saatamme päivittää tätä tietosuojailmoitusta aika ajoin. Ilmoitamme merkittävistä muutoksista julkaisemalla muutokset täällä, ilmoittamalla sinulle muiden, yleensä käyttämiemme soveltuvien viestintäkanavien kautta tai muilla sovellettavien lakien edellyttämillä tavoin. Tämän tietosuojailmoituksen mahdollisten muutosten katsotaan olevan voimassa välittömästi sen jälkeen, kun muutokset on julkaistu tällä sivustolla, ellei toisin mainita. Jos et hyväksy muutoksia, voit lopettaa palvelujemme käytön.

Tietosuojailmoitus tarkistettiin viimeksi 8. syyskuuta 2020.