BIOFOTONICKÝ SKENER PHARMANEX − OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


 

Úvod

V tomto oznámení vám detailně popíšeme, jak používáme a sdílíme osobní údaje, které nám poskytujete prostřednictvím biofotonického skeneru Pharmanex („skener”), a vysvětlíme vaše práva týkající se toho, jak používáme vaše osobní informace.

 

Toto oznámení se týká jak našich „operátorů skeneru”, tj. každého Brand Affiliate společnosti Nu Skin, který je náležitě oprávněn skenovat zákazníky a potenciální klienty, tak i těch zákazníků a potenciálních klientů, kteří jsou skenováni.

 

Pamatujte, že jakýkoliv nákup produktů na www.nuskin.com navazující na využití skeneru bude podléhat našemu standardnímu Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Nu Skin dostupnému na těchto webových stránkách.

 

Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat

Nu Skin je společnost zabývající se přímým prodejem, v jejíž distribuci najdete více než 200 anti-aging produktů prémiové kvality z kategorie osobní péče a výživových doplňků.

 

Nu Skin International Inc. spravuje shromažďování a zpracovávání jakýchkoliv osobních údajů, které nám poskytnete v souvislosti se skenerem. Sídlo společnosti Nu Skin International Inc. se nachází na adrese 75 West Center, Provo, UT 84601, USA (tel.: +1 800 487 1000).

 

Zástupcem Nu Skin International Inc. pro region:

-          Evropská unie: je NSE Products Europe BV, se sídlem The Corporate Village, Building Elsinore, Da Vincilaan 9, 1930 Zaventem, Belgium;

-          Čína: je Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd, se sídlem 29th & first floor of 23th Building, Longyang Industry Zone, Fengxian District, Shanghai;

-          Indonésie: je PT Nusa Selaras Indonesia, se sídlem Jl. Jend Gatot Subroto 44 Kuningan Barat. Area Gedung City Plaza, 10th Fl., Suite 1001-1002. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12710, Indonesia;

-          Malajsie: je Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd, se sídlem Lot 2.5.1, Level 2, PNB Perdana (Commercial Center), No.10, Jalan Binjai, 50450 Kuala Lumpur;

-          Jižní Korea: je Nu Skin Korea Ltd., se sídlem Building Revessant, 86gil 6 Bongeunsaro, Gangnam-gu, Seoul, Korea;

-          Vietnam: je Nu Skin Enterprises Vietnam Limited Liability Company, se sídlem 2nd Floor, 280 Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 8, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.

 

Máte-li nějaký dotaz či problém v souvislosti s tímto Oznámením o ochraně osobních údajů, kontaktujte prosím tým pro ochranu osobních údajů nebo našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer, 75 West Center Street, Provo, 84601 Utah, USA, +1(801)345-1505, DPOoffice@nuskin.com).

 

Co tento skener umí

Biofotonický skener S3 od společnosti Pharmanex je zařízení, které stanovuje hladiny karotenoidů v pokožce. Není určen pro lékařské účely. Nejedná se o lékařské zařízení ani lékařský diagnostický nástroj jakéhokoli druhu a není určen k diagnóze, ošetření, zmírnění, léčení nebo prevenci nějakého onemocnění či stavu ani k ovlivnění struktury či funkce jakékoliv části těla.

 

Skener není provozován přímo společností Nu Skin, nýbrž operátorem skeneru, což je Brand Affiliate Nu Skin, který má od této společnosti skener na leasing. Je na výhradní odpovědnosti operátora skeneru se rozhodnout, komu provede skenování.

 

Jaké osobní údaje shromažďujeme, jak je používáme a na jakém právním základě

Vaše osobní údaje shromažďujeme (dále jen „osobní údaje”) pouze s vaším souhlasem.

 

Osobní údaje, které operátor skeneru získá prostřednictvím skenování (včetně skenerového skóre), budou v zásadě zpracovány společností Nu Skin International Inc. pro informační výzkum a statistické účely. Výstupy z těchto výzkumů a statistik nejsou nikomu dalšímu zpřístupňovány; výjimkou je poskytování souhrnných výsledků a výsledků v anonymním formátu. Operátor skeneru má pouze přístup ke skenerovému skóre a dalším informacím, které jste dobrovolně poskytli a které Nu Skin International Inc. zpřístupnila přes skenovací aplikaci. Více informací a podrobností je k dispozici níže.

 

Veškerá skenování mohou být dle vaší volby automaticky prováděna na anonymním základě (tj. bez shromažďování nějakého osobního identifikátoru, jako je vaše jméno či e-mailová adresa), pokud se nerozhodnete poskytnout svoje kontaktní údaje, abyste tak umožnili operátorovi skeneru a společnosti Nu Skin sledovat vývoj svých výsledků v průběhu času (tj. jak se vaše skenerové skóre vyvíjí od jednoho skenování k druhému). Vaše kontaktní údaje budou v takovém případě uloženy společně s vaším skenerovým skóre a všemi dalšími informacemi, které jste se rozhodli nám poskytnout.

 

V závislosti na informacích, které se rozhodnete poskytnout, můžeme shromažďovat následující kategorie osobních údajů:

Jaké kategorie osobních údajů shromažďujeme

Co s nimi děláme

Jaký je náš právní základ

Kontaktní informace: například vaše jméno a e-mailová adresa

Zašleme vám vaše skenerové skóre a jsme také schopni sledovat vaše skóre v průběhu času

Váš souhlas, nebo váš výslovný souhlas, když je to vyžadováno ze zákona

Poskytujeme vám novinky a informační služby, včetně informativních e-mailů a zpravo-
dajů týkajících se skeneru

Vytvoříme a spravujeme váš skenerový účet, zpracováváme vaše nákupy skenovacích kreditů v aplikaci (v příslušných případech) a poskytujeme vám zákaznický servis a podporu (pouze pro operátory skeneru)

Na základě s vámi uzavřené smlouvy

Biografické údaje: například vaše pohlaví, věk, místo pobytu

Pro informační výzkum a statistické účely, rovněž je využíváme v našem nástroji dynamického srovnávání (tyto údaje se používají pouze v rámci souhrnných výsledků)

Váš souhlas, nebo váš výslovný souhlas, když je to vyžadováno ze zákona

Údaje o životním stylu: například zda kouříte, jak jste vystaveni slunečnímu záření, jaké užíváte doplňky stravy / ovoce / zeleninu

Biografické údaje: vaši fotografii

Pro navazující kroky a abychom vás byli schopni identifikovat

Informace týkající se zdravotního stavu: například vaši výšku, hmotnost, BMI

Pro informační výzkum a statistické účely, rovněž je využíváme v našem nástroji dynamického srovnávání (tyto údaje se používají pouze v rámci souhrnných výsledků)

Váš výslovný souhlas

Informace týkající se etnické příslušnosti: například váš etnický původ

Informace týkající se zdravotního stavu: vaše skóre karotenoidů (včetně času a data skenování)

Poskytujeme vám odhad vaší hladiny karotenoidů

Umožňujeme vám, abyste se kvalifikovali do programu Záruka vrácení peněz (pouze trhy, kde je takový program k dispozici)

Informace týkající se IT: například druh prohlížeče, operační systém a (v příslušných případech) vaše IP adresa (pouze operátoři skenerů)

Shromažďujeme poznatky, jak pracujete s naší službou, abychom tak mohli vylepšovat naši aplikaci; dále za účelem IT zabezpečení a diagnostiky systému; zajišťujeme, aby probíhalo zabezpečení údajů a aby byly naše systémy aktualizované a nadále vám sloužily

Náš oprávněný zájem, nebo váš souhlas, když je to vyžadováno ze zákona

 

Sdílení a přenos vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje nesdílíme ani nepostupujeme žádné třetí straně, kromě těchto výjimek:

-          Váš operátor skeneru: má přístup k vašim osobním údajům prostřednictvím jeho online skenovací aplikace. Veškerá skenování mohou být automaticky prováděna anonymně, pokud se nerozhodnete poskytnout svoje kontaktní údaje, čímž umožníte operátorovi skeneru (a společnosti Nu Skin), aby s vámi propojili vaše skenerové skóre a další osobní údaje.

-          Přidružené společnosti Nu Skin:

o   vaše kontaktní informace a skenerové skóre můžeme poskytnout našim lokálním přidruženým společnostem, pokud se chcete kvalifikovat do našeho programu Záruka vrácení peněz, pouze na těch trzích, kde je takový program k dispozici. Záruka vrácení peněz spočívá ve zlepšení vašeho skenerového skóre v průběhu času a nabízejí ji místní přidružené společnosti Nu Skin. Lokální přidružená společnost bude při zpracování vašich osobních údajů jednat jako správce údajů v rámci záruky vrácení peněz. Více informací k dané problematice najdete v našem standardním Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Nu Skin.

o   pokud jste navíc operátorem skeneru a kupujete skenovací kredity pomocí skenovací aplikace (na trzích, kde je tato funkce k dispozici), poskytneme vaše online informace o nákupu lokální přidružené společnosti Nu Skin, aby transakci zpracovala. Lokální přidružená společnost bude při zpracování vašich osobních údajů jednat jako správce údajů pro nákup skenovacích kreditů. Více informací k dané problematice najdete v našem standardním Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Nu Skin.

 

Upozorňujeme, že vaše údaje v žádném případě neprodáváme třetím stranám a ani za posledních 12 měsíců jsme vaše osobní údaje žádnému subjektu neprodali.

 

Kde se vaše osobní údaje zpracovávají

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme na serverech umístěných v USA. Zavedli jsme bezpečnostní mechanismy a jiná patřičná řešení pro přeshraniční předávání dle požadavků nebo povolení příslušných zákonů. Více informací k dané problematice najdete v našem standardním Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Nu Skin.

 

Jak jsou vaše osobní údaje chráněny

Chráníme vaše osobní údaje a zavádíme příslušná fyzická (např. zabezpečené kartotéky), technická a organizační bezpečnostní opatření k jejich ochraně před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním a proti jakékoliv náhodné ztrátě, zničení nebo poškození.

 

Zejména provozujeme datové sítě chráněné standardními firewally a systémy zabezpečení hesly. Používáme také protokol Transport Layer Security (TLS), který chrání přenos vašich osobních údajů. Přístup k těmto informacím bude poskytován pouze oprávněným osobám k legitimním obchodním účelům.

 

Kromě toho mají zaměstnanci přístup k vašim osobním údajům omezen pouze na případy, kdy je potřebují.

 

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje jsou uloženy ve skenovací aplikaci operátora skeneru 1 rok, poté jsou automaticky smazány.

 

Jsou také maximálně 10 let uloženy na serverech společnosti Nu Skin, poté jsou automaticky smazány, nebo plně anonymizovány. Tím nejsou dotčena vaše níže uvedená práva. Veškeré anonymizované údaje jsou uchovávány pouze ke statistickým a studijním účelům.

 

Jaká jsou vaše práva týkající se vašich osobních údajů

Máte určitá práva týkající se způsobu, jakým používáme a uchováváme vaše osobní údaje. Konkrétně máte právo:

-          požádat, abychom smazali nebo zničili osobní údaje, které o vás zpracováváme, s některými výjimkami, například pokud potřebujeme uchovávat vaše osobní údaje za účelem splnění našich zákonných povinností;

-          požádat o změnu jakýchkoliv neúplných nebo nesprávných osobních údajů, které o vás zpracováváme;

-          kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, pokud jste jej k tomu poskytli;

-          na přístup a vyžádání si kopie osobních údajů, které o vás zpracováváme, s výhradou určitých výjimek za přiměřený poplatek, kde je to ze zákona povoleno.

 

Výše uvedená práva můžete v odpovídajících případech uplatnit kontaktováním týmu pro ochranu osobních údajů nebo využitím našeho online nástroje na trzích, kde je tento nástroj k dispozici. Obyvatelé Kalifornie mohou také zdarma zavolat na telefonní číslo: 800-487-1000.

 

Na všechny vaše žádosti o uplatnění výše uvedených práv subjektu údajů budeme reagovat ve lhůtě stanovené příslušnými zákony. Dle našeho uvážení vás můžeme požádat, abyste před poskytnutím požadovaných informací prokázali svou totožnost. Tím zajistíme, že vaše osobní údaje budou sděleny pouze vám. Rozhodnete-li se neposkytnout nám osobní údaje, které potřebujeme ke zpracování vaší žádosti, nemusíme být schopni vaši žádost řádně zpracovat. Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým jsme zpracovali vaši žádost, nebo v případě porušení platných zákonů na ochranu údajů z naší strany, můžete vznést stížnost nebo podat žádost u příslušného dozorového úřadu (například u dozorového úřadu ve vaší zemi pobytu nebo v rámci jejího trhu).

 

Zavázali jsme se, že vám budeme poskytovat kontrolu nad vašimi osobními údaji. Využijete-li kteréhokoliv z práv uvedených v této části Oznámení o ochraně osobních údajů, nebudeme vás nijak znevýhodňovat. Nebudou vám odepřeny ani účtovány jiné ceny nebo sazby za zboží či služby, ani vám nebude poskytnuta jiná úroveň či kvalita zboží nebo služeb.

 

Změny v Oznámení o ochraně osobních údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů můžeme kdykoli měnit. Veškeré významné změny vám oznámíme zveřejněním těchto změn, oznámením prostřednictvím dalších vhodných komunikačních kanálů, které při styku s vámi obvykle používáme, nebo jinými způsoby vyžadovanými ze zákona. Jakékoliv změny v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů budou považovány za účinné ihned po jejich zveřejnění na těchto webových stránkách, pokud není uvedeno jinak. Pokud se změnami nebudete souhlasit, můžete přestat používat naše služby.

 

Oznámení o ochraně osobních údajů bylo naposledy revidováno 8. září 2020.