PHARMANEX BIOPHOTONIC SCANNER ‒ MEDDELELSE OM PRIVATLIV


 

Oversigt

Denne meddelelse indeholder en detaljeret beskrivelse af, hvordan vi bruger og deler de personoplysninger, du oplyser til os via Pharmanex BioPhotonic Scanner ("Scanneren"), og forklarer dine rettigheder i forhold til, hvordan vi bruger disse personoplysninger.

 

Denne meddelelse gælder både for vores "Scanneroperatører", dvs. Nu Skin Brand Affiliates, som er autoriseret til at scanne kunder og mulige kunder, samt for de kunder og mulige kunder, der bliver scannet.

 

Bemærk, at ethvert køb af produkter på www.nuskin.com efter brug af scanneren er underlagt Nu Skins standardmeddelelse om privatliv, der er tilgængelig på dette websted.

 

Hvem vi er, og hvordan du kontakter os

Nu Skin er et direkte salgsselskab, der distribuerer mere end 200 anti-aging-produkter i høj kvalitet i kategorierne personlig pleje og kosttilskud.

 

Nu Skin International Inc. kontrollerer indsamling og behandling af personoplysninger, som du giver os i forbindelse med scanneren. Nu Skin International Inc. er registreret på adressen 75 West Center, Provo, UT 84601, USA (Tel: +1 800 487 1000).

 

Nu Skin International Inc.'s repræsentant i:

-          Den Europæiske Union: er NSE Products Europe BV, med registreret kontor på The Corporate Village, Building Elsinore, Da Vincilaan 9, 1930 Zaventem, Belgien.

-          Kina: er Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd, med registreret kontor på 29. og 1. etage af 23th Building, Longyang Industry Zone, Fengxian District, Shanghai.

-          Indonesien: er PT Nusa Selaras Indonesia, med registreret kontor på Jl. Jend Gatot Subroto 44 Kuningan Barat. Area Gedung City Plaza, 10th Fl., Suite 1001-1002. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12710, Indonesien.

-          Malaysia: er Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd, med registreret kontor på Lot 2.5.1, Level 2, Perdana (Commercial Center), No. 10, Jalan Binjai, 50450 Kuala Lumpur.

-          Sydkorea: er Nu Skin Korea Ltd., med registreret kontor på Building Revessant, 86gil 6 Bongeunsaro, Gangnam-gu, Seoul, Korea.

-          Vietnam: er Nu Skin Enterprises Vietnam Limited Liability Company, med registreret kontor på 2nd Floor, 280 Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 8, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.

 

Du bedes kontakte vores privatlivsteam eller vores databeskyttelsesrådgiver, hvis du har forespørgsler eller spørgsmål til denne meddelelse om privatliv (Data Protection Officer, 75 West Center Street, Provo, 84601 Utah, USA, +1(801)345-1505, DPOoffice@nuskin.com).

 

Scannerens funktion

Pharmanex BioPhotonic Scanner S3 er et apparat, der måler carotenoidniveauet i huden. Den er ikke beregnet til medicinsk anvendelse. Det er ikke et medicinsk apparat eller diagnoseredskab af nogen art og kan ikke anvendes til at diagnosticere, behandle, lindre, kurere eller forebygge sygdomme eller lidelser, ej heller kan scanneren påvirke funktioner eller strukturer i kroppen.

 

Scannerens betjenes ikke direkte af Nu Skin men af en scanneroperatør, som er en Nu Skin Brand Affiliate, der leaser scanneren Nu Skin. Scanneroperatøren er eneansvarlig for at bestemme, hvem der scannes.

 

Hvilke personoplysninger, vi indsamler, hvordan vi bruger dem og på hvilket juridisk grundlag

Vi indsamler kun dine personoplysninger (som defineret herunder "Personoplysninger") med dit samtykke.

 

De personoplysninger, som scanneroperatøren indsamler via scanningen (inkl. scannerscoren) vil primært blive behandlet af Nu Skin International Inc. med det formål at udarbejde informationsresearch og statistik. Resultaterne af denne research og statistik vil ikke blive gjort tilgængelig for nogen bortset fra i et samlet og anonymt format. Scanneroperatøren har kun adgang til scannerscoren og de yderligere oplysninger, som du frivilligt vælger at tilvejebringe for Nu Skin International Inc. via scannerappen. Du finder flere oplysninger og detaljer herunder.

 

Som standard udføres alle scanninger på anonym basis (dvs. uden indsamling af personligt identificerende oplysninger såsom dit navn eller din e-mailadresse) efter dit

ønske, medmindre du ønsker at tilvejebringe dine adresseoplysninger for at gøre det muligt for scanneroperatøren og Nu Skin at monitorere din fremgang over tid (dvs. hvordan din scannerscore udvikler sig fra gang til gang). Dine kontaktoplysninger vil derefter blive lagret sammen med din scannerscore og eventuelle andre oplysninger, som du ønsker at tilvejebringe for os.

 

Afhængigt af de svar, du vælger at give, kan vi indsamle følgende kategorier af personoplysninger:

Hvilke kategorier af personoplysninger, vi indsamler

Hvad vi bruger oplysningerne til

Hvad er vores juridiske grundlag

Kontaktoplysninger: såsom dit navn og din e-mail

Til at sende din scannerscore samt kunne monitorere dine scorer fra gang til gang

Dit samtykke eller dit udtrykkelige samtykke, hvis lovpåkrævet

Til at tilvejebringe nyheder og informationstjenester herunder e-mailbriefinger og nyhedsbreve vedrørende scanneren

Til at oprette og administrere din scannerkonto og behandle dine køb af scannerkreditter via appen (hvis tilgængeligt) og til at yde kundesupport til dig (kun for scanneroperatører)

Til at opfylde vores kontrakt indgået med dig

Biografiske oplysninger: såsom alder, køn og lokalitet

Til informationsresearch og statistiske formål samt til brug i vores dynamiske sammenlignings-
værktøj (disse data bruges kun i samlet format)

Dit samtykke eller dit udtrykkelige samtykke, hvis lovpåkrævet

Oplysninger om livsstil: såsom dine rygevaner, solekspo-nering, kosttilskud/indtag af frugt/grøntsager

Biografiske oplysninger: dit billede

Opfølgningsformål og til at kunne identificere dig

Helbredsoplysninger: såsom din højde og vægt, BMI

Til informationsresearch og statistiske formål samt til brug i vores dynamiske sammenlignings-værktøj (disse data bruges kun i samlet format)

Dit udtrykkelige samtykke

Etnicitetsrelaterede oplysnin-ger: såsom din etniske oprindelse

Helbredsoplysninger: din carotenoid-score (inklusive tidspunkt og dato for scanningen)

Til at give dig dine anslåede carotenoid-niveauer

Til at give dig adgang til tilbagebetalingsprogrammet (kun på de markeder, hvor dette program er tilgængeligt)

IT-relaterede oplysninger: såsom din browsertype, operativsystem og (hvis tilgængelig) din IP-adresse (kun for scanneroperatører)

Til at indsamle information om hvordan du interagerer med vores tjenester, så vi kan forbedre vores app, til it-sikkerheds- og systemmæssigt diagnostiske formål, til at sikre at din datasikkerhed opretholdes samt opdatere vores tjenester, så vi fortsat kan betjene dig

Vores legitime interesse eller dit samtykke, hvis lovpåkrævet

 

Deling og overførsel af dine personoplysninger

Vi vil ikke dele eller overføre dine personoplysninger til eventulle tredjeparter, undtagen til følgende:

-          Din scanneroperatør: din scanneroperatør har adgang til dine personoplysninger via deres online scannerapp. Som standard udføres alle scanninger anonymt, medmindre du vælger at tilvejebringe dine kontaktoplysninger, som vil gøre det muligt for scanneroperatøren (Nu Skin) at tilgå din scannerscore og andre personoplysninger om dig.

-          Nu Skins affilierede selskaber:

o   vi kan videregive dine kontaktoplysninger og scannerscorer til vores lokale affilierede selskaber, hvis du ønsker at kvalificere dig til vores tilbagebetalingsprogram (kun på de markeder, hvor dette program er tilgængeligt). Tilbagebetalingsprogrammet er baseret på forbedringer af din scannerscore over tid og tilbydes af Nu Skins lokale affilierede selskaber. De lokale affilierede selskaber vil fungere som databehandler i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger inden for tilbagebetalingsprogrammets retningslinjer. Se Nu Skins standardmeddelelse om privatliv for yderligere information om dette.

o   derudover gælder, at hvis du er en scanneroperatør og køber scannerappen (på markeder hvor denne funktion er tilgængelig), vil vi videregive dine online købsoplysninger til det lokale Nu Skin affilierede selskab med henblik på at behandle transaktionen. Det lokale affilierede selskab vil fungere som databehandler i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger ved købet af scannerkreditter. Se Nu Skins standardmeddelelse om privatliv for yderligere information om dette.

 

Vi vil under ingen omstændigheder sælge dine personoplysninger til tredjeparter, og i de sidste 12 måneder har vi ikke solgt dine personoplysninger til nogen anden enhed.

 

Hvor behandles dine personoplysninger

Din personoplysninger behandles og opbevares på servere i USA. Vi har implementeret beskyttelsesmekanismer og andre passende løsninger til at håndtere internationale overførsler som krævet eller tilladt i henhold til gældende lovgivning. Se Nu Skins standardmeddelelse om privatliv for yderligere information om dette.

 

Sådan beskytter vi dine personoplysninger

Vi beskytter dine personoplysninger og implementerer rimelige sikkerhedsmæssige, inklusive fysiske (f.eks. sikrede arkivskabe), tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er passende for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod utilsigtet tab, ødelæggelse eller skade.

 

Helt specifikt driver vi datanetværk, der er beskyttet af industristandard-firewalls og beskyttelsessystemer for adgangskoder. Vi anvender også Transport Layer Security (TLS) til at beskytte overførsel af dine personoplysninger. Adgang til disse oplysninger vil kun blive bevilliget til bemyndigede personer i forbindelse med legitime forretningsformål.

 

Derudover er adgangen til dine personoplysninger begrænset til vores personale og kun i det omfang, de har brug for kendskab til dem.

 

Hvor længe vi gemmer dine personoplysninger

Dine personoplysninger vil blive lagret på scanneroperatørens scannerapp i 1 år, hvorefter de automatisk vil blive slettet.

 

Dine personoplysninger vil også blive lagret på Nu Skins servere i maks. 10 år, hvorefter de automatisk vil blive slettet eller anonymiseret. Ovennævnte påvirker ikke dine rettigheder angivet herunder. Alle anonymiserede oplysninger opbevares kun til statistiske og undersøgelsesmæssige formål.

 

Hvilke rettigheder du har i forbindelse med dine personoplysninger

Du har visse rettigheder, når det gælder brug og opbevaring af dine personoplysninger. Navnligt har du ret til at:

-          anmode om, at vi sletter personoplysninger, som vi behandler om dig, med forbehold for visse undtagelser, for eksempel hvis vi har brug for at opbevare dine personoplysninger for at overholde en juridisk forpligtelse,

-          kræve, at eventuelle ufuldstændige eller unøjagtige personoplysninger, som vi behandler om dig, rettes,

-          trække dit samtykke tilbage når som helst, hvor behandlingen af dine personoplysninger er baseret på et sådant samtykke,

-          få adgang til og anmode om en kopi af de personoplysninger, vi behandler om dig, med forbehold af visse undtagelser mod et rimeligt, hvis det er lovmæssigt tilladt.

 

Du kan udøve ovenstående rettigheder, hvor det måtte være relevant, ved at kontakte vores privatlivsteam eller ved at bruge vores onlineværktøj på de markeder, hvor et sådant værktøj er tilgængeligt. Beboere i Californien kan også ringe til følgende gratis nummer: 800-487-1000.

 

Vi vil svare på enhver af dine anmodninger om at udøve disse databeskyttelsesrettigheder inden for den frist, der er foreskrevet i gældende lovgivning. Efter eget skøn kan vi muligvis kræve, at du beviser din identitet, inden du videregiver de ønskede oplysninger. Dette er for at sikre, at dine personoplysninger kun videregives til dig. Vi kan muligvis ikke håndtere din anmodning korrekt, hvis du beslutter ikke at give os de personoplysninger, som vi har brug for til at håndtere din anmodning. Hvis du ikke er tilfreds med den måde, vi behandler din anmodning på, eller med overtrædelser af gældende databeskyttelseslove, kan du indgive en klage eller et krav til en kompetent tilsynsmyndighed (for eksempel til tilsynsmyndigheden i dit land eller bopælsmarked).

 

Vi er forpligtet til at give dig kontrol over dine personoplysninger. Hvis du udøver rettighederne beskrevet i dette afsnit om databeskyttelse, vil vi ikke være til ulempe. Du vil ikke blive nægtet eller opkrævet forskellige priser eller satser for varer eller tjenester eller få tildelt et andet niveau eller en anden kvalitet af varer eller tjenester.

 

Ændringer af vores meddelelse om privatliv

Vi kan opdatere denne meddelelse om privatliv fra tid til anden. Vi underretter dig om væsentlige ændringer ved at offentliggøre disse ændringer her eller ved at underrette dig via andre relevante kommunikationskanaler, som vi generelt bruger til at kontakte dig eller som påkrævet af gældende lov. Eventuelle ændringer af denne meddelelse om privatliv betragtes som gældende umiddelbart efter ændringerne er offentliggjort på dette websted, medmindre andet er angivet. Hvis du ikke accepterer ændringerne, kan du stoppe med at bruge vores tjenester.

 

Meddelelsen om privatliv er sidst revideret den 8. september, 2020.