PHARMANEX BIOPHOTONIC SCANNER – INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI


Omówienie

W tym powiadomieniu poinformujemy szczegółowo o tym, w jaki sposób wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe Użytkowników przekazane nam przez nich za pośrednictwem Pharmanex BioPhotonic Scanner („urządzenie Scanner”) oraz wyjaśnimy prawa Użytkowników dotyczące sposobu wykorzystania tych danych osobowych.

Niniejsza informacja ma zastosowanie zarówno do „operatorów urządzenia Scanner”, tj. Brand Affiliate Nu Skin, którzy są uprawnieni do przeprowadzania procesu skanowania klientów, oraz potencjalnych dystrybutorów, jak również do klientów i potencjalnych dystrybutorów poddawanych skanowaniu.

Należy pamiętać, że każdy zakup produktów na witrynie internetowej www.nuskin.com po użyciu urządzenia Scanner będą podlegać warunkom naszej standardowej Informacji o polityce prywatności Nu Skin mającej zastosowanie do tej witryny.

Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować

Nu Skin jest firmą zajmującą się sprzedażą bezpośrednią, która dystrybuuje ponad 200 najwyższej jakości produktów przeciwstarzeniowych, zarówno w kategorii produktów do pielęgnacji ciała, jak i suplementów diety.

Nu Skin International Inc. kontroluje gromadzenie i przetwarzanie wszelkich danych osobowych, które Użytkownicy podają nam w związku z urządzeniem Scanner. Nu Skin International Inc. Ma swoją siedzibę pod adresem 75 West Center, Provo, UT 84601, USA (Tel.: +1 800 487 1000).

Przedstawicielem Nu Skin International Inc. w:

-          w Unii Europejskiej jest NSE Products Europe BV, z siedzibą pod adresem: The Corporate Village, Building Elsinore, Da Vincilaan 9, 1930 Zaventem, Belgia;

-          w Chinach jest Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd, z siedzibą pod adresem: 29th & first floor of 23th Building, Longyang Industry Zone, Fengxian District, Shanghai;

-          w Indonezji jest PT Nusa Selaras Indonesia, z siedzibą pod adresem: Jl. Jend Gatot Subroto 44 Kuningan Barat. Area Gedung City Plaza, 10th Fl., Suite 1001-1002. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12710, Indonezja;

-          w Malezji jest Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd, z siedzibą pod adresem: Lot 2.5.1, Level 2, PNB Perdana (Commercial Center), No.10, Jalan Binjai, 50450 Kuala Lumpur.

-          w Korei Południowej jest Nu Skin Korea Ltd., z siedzibą pod adresem: Building Revessant, 86gil 6 Bongeunsaro, Gangnam-gu, Korea Południowa;

-          w Wietnamie jest Nu Skin Enterprises Vietnam Limited Liability Company, z siedzibą pod adresem: 2nd Floor, 280 Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 8, District 3, Ho Chi Minh City, Wietnam.

W razie pytań dotyczących niniejszej Informacji o polityce prywatności należy skontaktować się z naszym zespołem ds. prywatności lub specjalistą ds. ochrony danych osobowych (Data Protection Officer, 75 West Center Street, Provo, 84601 Utah, USA, +1(801)345-1505, DPOoffice@nuskin.com).

Do czego służy urządzenie Scanner

Pharmanex BioPhotonic Scanner S3 jest urządzeniem, które służy do określania ilościowego poziomu karotenoidów w skórze. Nie jest przeznaczone do stosowania w celach medycznych. Urządzenie to nie jest wyrobem medycznym ani medycznym narzędziem diagnostycznym jakiegokolwiek rodzaju. Nie jest przeznaczone do diagnozowania, łagodzenia lub leczenia jakichkolwiek chorób bądź stanów chorobowych ani zapobiegania ich występowaniu, ani też do oddziaływania na strukturę lub funkcje jakiejkolwiek części ciała.

Urządzenie Scanner nie jest obsługiwane bezpośrednio przez Nu Skin, lecz przez operatora urządzenia Scanner, który pełni funkcję Brand Affiliate Nu Skin, dzierżawiącego urządzenie Scanner od firmy Nu Skin. Operator urządzenia Scanner ponosi wyłączną odpowiedzialność za podjęcie decyzji o tym, kogo poddać skanowaniu.

Jakie dane osobowe gromadzimy, jak je wykorzystujemy i na jakiej podstawie prawnej to robimy

Gromadzimy dane osobowe (zgodnie z definicją w sekcji „Dane osobowe” poniżej) wyłącznie za zgodą użytkownika.

Dane osobowe zbierane przez operatora urządzenia Scanner w związku ze skanowaniem (tj. wynik uzyskany za pomocą urządzenia Scanner) będą przetwarzane przez Nu Skin International Inc. zasadniczo w celach informacyjnych i statystycznych. Wyniki tych badań i analiz statystycznych są udostępniane wyłącznie w zagregowanej i anonimowej formie. Operator urządzenia Scanner ma wyłącznie dostęp do wyniku uzyskanego za pomocą urządzenia Scanner oraz dodatkowych informacji dobrowolnie podanych przez użytkownika, które są przekazywane przez Nu Skin International Inc. Za pośrednictwem aplikacji Scanner. Więcej informacji i szczegółów można znaleźć poniżej.

Domyślnie wszystkie skany mogą być przeprowadzane anonimowo (tj. bez zapisywania danych identyfikujących osobę, takich jak imię i nazwisko lub adres e-mail) według własnego uznania, chyba że użytkownik zdecyduje się podać swoje dane kontaktowe, aby umożliwić operatorowi urządzenia Scanner i firmie Nu Skin śledzenie postępów z biegiem czasu (tj. tego, jak zmienia się wynik uzyskany za pomocą urządzenia Scanner między poszczególnymi skanowaniami). Dane kontaktowe użytkownika zostaną następnie zapisane wraz z wynikiem uzyskanym za pomocą urządzenia Scanner i wszelkimi dodatkowymi informacjami, które zostaną nam przekazane.

W zależności od odpowiedzi udzielonych przez użytkownika możemy gromadzić następujące kategorie danych osobowych:

Jakie kategorie danych osobowych gromadzimy

Do jakich celów je wykorzystujemy

Jaka jest nasza podstawa prawna

Dane kontaktowe: takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail

W celu wysłania użytkownikowi wyniku uzyskanego za pomocą urządzenia Scanner oraz śledzenia wyników z biegiem czasu

Zgoda lub wyraźna zgoda użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo

W celu dostarczania wiadomości i usług informacyjnych, w tym wiadomości e-mail zawierających instrukcje i biuletyny dotyczące urządzenia Scanner

W celu utworzenia konta użytkownika w aplikacji Scanner oraz zarządzania nim, a także do przetwarzania jego zakupów kredytów na skanowanie w aplikacji (jeśli jest to dostępne) oraz zapewniania mu obsługi klienta i pomocy technicznej (dotyczy tylko operatorów urządzenia Scanner)

W celu realizacji naszej umowy zawartej z użytkownikiem

Informacje biograficzne: takie jak płeć, wiek i lokalizacja

Na potrzeby badań informacyjnych i statystycznych, a także do wyko-rzystania w naszym narzędziu do porównań dynamicznych (dane te są wykorzystywane tylko w postaci zagregowanej)

Zgoda lub wyraźna zgoda użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo

Informacje dotyczące stylu życia: takie jak nawyki związane z paleniem, kontakt ze światłem słonecznym, przyjmowanie suplementów diety oraz jedzenie owoców/ warzyw

Informacje biograficzne: zdję-cie użytkownika

Do celów pomocniczych oraz identyfikacji użytkownika

Informacje dotyczące zdrowia: takie jak wzrost i waga, BMI

Na potrzeby badań informacyjnych
i statystycznych, a także do wykorzystania w naszym narzędziu do porównań dynamicznych (dane te są wykorzystywane tylko w postaci zagregowanej)

Wyraźna zgoda Użytkownika

Informacje dotyczące pocho-dzenia etnicznego: takie jak pochodzenie etniczne Użyt-kownika

Informacje dotyczące zdrowia: wynik pomiaru poziomu karotenoidów u użytkownika (w tym godzina i data skanowania)

W celu oszacowania poziomu karotenoidów u użytkownika

W celu umożliwienia zakwalifi-kowania się do programu gwarancji zwrotu pieniędzy (tylko na rynkach, na których taki program jest dostępny)

Informacje związane z IT:
takie jak typ przeglądarki, system operacyjny i (jeśli jest dostępny) adres IP (dotyczy tylko operatorów urządzenia Scanner)

W celu zbierania informacji o tym,
w jaki sposób użytkownik korzysta z naszej usługi, aby umożliwić wprowadzenie ulepszeń w naszej aplikacji, a także na potrzeby bezpieczeństwa IT i diagnostyki systemu; w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych użytkownika oraz ciągłej aktualizacji naszych systemów, aby umożliwić dalsze świadczenie usług

Nasz uzasadniony interes
lub zgoda użytkownika, jeśli wymaga tego prawo

Udostępnianie i przekazywanie danych osobowych użytkowników

Nie udostępniamy ani nie przekazujemy danych osobowych użytkownika żadnym osobom trzecim, z wyjątkiem następujących przypadków:

-          Operator urządzenia Scanner: operator urządzenia Scanner ma dostęp do danych osobistych użytkownika za pośrednictwem aplikacji Scanner online. Domyślnie wszystkie skany mogą być przeprowadzane anonimowo, chyba że użytkownik zdecyduje się podać swoje dane kontaktowe, które umożliwią operatorowi urządzenia Scanner (i firmie Nu Skin) powiązanie wyniku skanowania i innych danych osobowych z użytkownikiem.

-          Partnerzy Nu Skin:

o   możemy przekazać dane kontaktowe użytkownika i wynik skanowania urządzeniem Scanner naszym lokalnym firmom partnerskim, jeśli użytkownik chce zakwalifikować się do naszego programu gwarancji zwrotu pieniędzy; dotyczy to tylko tych rynków, na których taki program jest dostępny. Program gwarancji zwrotu pieniędzy bazuje na poprawie wyniku skanowania za pomocą urządzenia Scanner z biegiem czasu oraz jest oferowany przez lokalnych partnerów Nu Skin. Lokalny partner będzie pełnił funkcję administratora danych na potrzeby przetwarzania danych osobistych w ramach programu gwarancji zwrotu pieniędzy. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy zapoznać się ze standardową Informacją o polityce prywatności Nu Skin.

o   Ponadto, jeśli użytkownik jest operatorem urządzenia Scanner oraz zakupi kredyty za pośrednictwem aplikacji Scanner (na rynkach, na których taka funkcja jest dostępna), będziemy przekazywać informacje o jego zakupach online lokalnym partnerom Nu Skin w celu przetworzenia transakcji. Lokalny partner będzie pełnił funkcję administratora danych na potrzeby przetwarzania danych osobistych w związku z zakupem kredytów na skanowanie. Aby uzyskać więcej informacji w tym zakresie, prosimy o zapoznanie się z naszą standardową Informacją o polityce prywatności Nu Skin.

Należy pamiętać, że w żadnym wypadku nie sprzedajemy danych osobowych osobom trzecim; w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie sprzedaliśmy danych osobowych użytkownika żadnemu innemu podmiotowi.

Gdzie są przetwarzane dane osobowe użytkowników

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane i przechowywane na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Wdrożyliśmy mechanizmy zabezpieczające i inne odpowiednie rozwiązania dotyczące transgranicznego przesyłania danych, wymagane lub dozwolone przez obowiązujące prawo. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy zapoznać się ze standardową Informacją o polityce prywatności Nu Skin.

Jak chronimy dane osobowe użytkowników

Chronimy dane osobowe użytkowników i wdrażamy uzasadnione zabezpieczenia, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa (np. zabezpieczone szafki na dokumenty), a także techniczne i organizacyjne niezbędne do chronienia danych osobowych użytkowników przed nieautoryzowanym lub bezprawnym przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

W szczególności obsługujemy sieci danych chronionych przez standardowe w branży zapory sieciowe i systemy ochrony hasłem. Używamy również protokołu TLS (Transport Layer Security) do ochrony transmisji danych osobowych Użytkowników. Dostęp do tych informacji będą miały tylko upoważnione osoby w uzasadnionych celach biznesowych.

Ponadto, dostęp do danych osobowych Użytkowników jest ograniczony do pracowników, którzy muszą je znać.

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkowników

Dane osobowe użytkownika są przechowywane w aplikacji operatora urządzenia Scanner przez 1 rok, po czym są automatycznie usuwane.

Dane osobowe użytkownika są również przechowywane na serwerach Nu Skin przez maksymalnie 10 lat, po czym są automatycznie usuwane lub w pełni anonimizowane. Nie narusza to praw użytkownika określonych poniżej. Wszelkie zanonimizowane dane są przechowywane wyłącznie do celów statystycznych i badawczych.

Jakie prawa przysługują użytkownikom w odniesieniu do ich danych osobowych

Użytkownikom przysługują określone prawa dotyczące sposobu, w jaki wykorzystujemy i przechowujemy ich dane osobowe. Użytkownicy mają w szczególności prawo do:

-          domagania się usunięcia ich danych osobowych, które przetwarzamy, z pewnymi wyjątkami, na przykład w przypadku konieczności zachowania przez nas danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;

-          wymagania, aby wszelkie niekompletne lub niedokładne dane osobowe, które przetwarzamy na temat Użytkownika, zostały poprawione;

-          wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o taką zgodę;

-          uzyskania dostępu i poproszenia o uzyskanie kopii przetwarzanych przez nas danych osobowych, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, za rozsądną opłatą, jeśli jest to prawnie dozwolone.

Użytkownik może korzystać z powyższych praw, w stosownych przypadkach, kontaktując się z zespołem ds. prywatności lub korzystając z naszego narzędzia online na rynkach, na których takie narzędzie jest dostępne. Mieszkańcy Kalifornii mogą również dzwonić pod następujący bezpłatny numer: 800-487-1000.

Odpowiemy na wszelkie prośby o skorzystanie z powyższych praw złożone przez Użytkowników, których dane dotyczą, w terminie określonym przez obowiązujące prawo. Według naszego uznania możemy zażądać od Użytkownika potwierdzenia tożsamości przed podaniem wymaganych informacji. Ma to na celu dopilnowanie, aby dane osobowe Użytkownika zostały ujawnione tylko i wyłącznie jemu. Możemy nie być w stanie prawidłowo zarządzać wnioskiem użytkownika, jeśli użytkownik nie przekaże nam danych osobowych, które są nam potrzebne do zarządzania jego wnioskiem. Jeśli Użytkownik nie jest zadowolony ze sposobu zarządzania jego wnioskiem lub z powodu naruszenia obowiązujących przepisów o ochronie danych, może złożyć skargę lub wniosek do właściwego organu nadzorczego (na przykład do organu nadzorczego w jego kraju lub w kraju zamieszkania).

Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia Użytkownikom kontroli nad ich danymi osobowymi. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z któregokolwiek z tych praw, wyjaśnionych w tej części Informacji o polityce prywatności, nie będziemy działać na niekorzyść Użytkownika. Użytkownik nie stanie się celem odmowy lub naliczenia innych cen lub stawek za towary lub usługi, ani też nie będą mu dostarczane towary lub usługi o innym poziomie lub jakości

Zmiany w informacji o polityce prywatności

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą Informację o polityce prywatności. O wszelkich istotnych zmianach będziemy informować Użytkowników poprzez zamieszczenie ich tutaj lub poprzez zawiadamianie ich za pośrednictwem innych odpowiednich kanałów komunikacji, z których zwykle korzystamy; lub wykorzystując inne sposoby, wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie zmiany w niniejszej Informacji o polityce prywatności będą uznawane za obowiązujące natychmiast po wprowadzeniu zmian na tej Witrynie, o ile nie wskazano inaczej. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na te zmiany, może zaprzestać korzystania z naszych Usług. 

Ostatnia zmiana Informacji o polityce prywatności miała miejsce 8 września 2020 r.