Er du fortsatt der?

FORTSETT

13 tips for å engasjere publikum

13 tips for å engasjere publikum

Improve Your Next Presentation with These Simple Steps

Blake Roney

Så har tiden kommet. Du skal holde en presentasjon foran mange mennesker og du vil gjerne holde oppmerksomheten deres fra start til slutt. Du bekymrer deg for at folk snakker og/eller gjesper under presentasjonen eller enda verre, snorker.


Du skal ikke være bekymret. Ved å følge disse tipsene og teknikkene kan du få selv en presentasjon om trygdereform til å virke interessant.

 


1. Begynn med å fortelle noe morsomt, spennende eller bekymrende: En god åpningsreplikk fanger publikum helt fra starten.


2. Spør tankevekkende spørsmål: En bra måte å holde publikums fokus er ved å spørre provoserende, retoriske spørsmål. Et spørsmål som ikke krever noe svar, men som tvinger dem til å tenke. Hvis du vil, kan du også be en frivillig om å svare.


3. Bruk brainstorming-teknikker: Be publikum om å utveksle idéer forbundet til presentasjon, for eks. hvordan man kan løse et problem. Presenter en sak for publikum og involver dem ved å be om at saken løses ved å "tenke utenfor boksen". De skal utfordres til å finne et alternativ.


4. Del personlige opplevelser: En av de beste måtene å lære andre er gjennom egne erfaringer. Ved å dele noe du har opplevd med andre, kan de relatere til deg og bedre forstå hva du prøver å lære videre.


5. Henvis til en hendelse som nylig har inntruffet: Gjør presentasjonen tidssvarende ved å henvise til et aktuelt tema. Det hjelper også å vise til noe viktig om akkurat denne gruppen mennesker eller omgivelsene for presentasjonen.


6. Demonstrasjon: Demonstrer det du vil lære vekk. Hvis det er en spesifikk ferdighet, så vis publikum hvordan det gjøres ved å be om en frivillig. De kan også øve seg på hverandre. Hvis du promoverer et produkt, kan du gjøre en produktdemonstrasjon på en fra publikum.


7. Be om eksempler: I stedet for å bare komme med dine egne eksempler, kan du be publikum om å dele sine eksempler eller opplevelser. Det er sikkert noen som har et eksempel som passer til det du vil fortelle. La publikum være en partner så lærer de gjennom samspill. Så virker det som du snakker med dem i stedet for til dem.


8. Bruk rollespill: Rollespill er en fin måte å involvere publikum på og holde de engasjerte. Sett i gang et rollespill mellom deg og en eller flere fra publikum.


9. Guidet billedspråk: Ta publikum med på en tankereise og gjør den så tydelig som mulig ved å beskrive omgivelsene og hendelsene så tydelig som mulig. De kan reise i tid eller sted, avhengig av hensikten.


10. Anerkjennelse: Når gruppemedlemmer deltar i diskusjonen er det viktig å anerkjenne bidragene deres og bygge videre på de. Det vi få andre til å ville bidra også.


11. Bruk visuelle hjelpemidler: Vis interessante bilder eller grafer og tabeller som publikum kan lære noe av. En kort film kan også være bra å ha.


12. Fortell en morsom fortelling: Du kan gjøre presentasjonen mer underholdende og munter ved å komme med en morsom anekdote eller observasjon.


13. Fortell hvorfor publikum bør bry seg: Forklar hvordan produktet eller kunnskapen vil hjelpe dem i deres nåværende situasjon. Si hva som står på spill.


Avslutt presentasjonen med et sammendrag av de viktigste punktene og bytt fokus. Gjenta hensikten og argumentene og min publikum på hva det viktig at de tar med seg fra presentasjonen din. Som avslutning kan du bruke en frase som fanger publikum (slik du gjorde i starten). Du kan også foreslå at de handler eller gi publikum en utfordring.