Compliance Corner

COMPLIANCE CORNER

นู สกิน มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการสร้างความมั่นใจว่าทั้ง บริษัท และผู้นำของเรา จะปฏิบัติตนสอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น

 

หนึ่งสิ่งสำคัญของบริษัท คือ ค่านิยมหลักของเรา สิ่งเหล่านี้เป็นสาระสำคัญว่า เราคือใคร และสิ่งที่เราต้องการจะเป็น นั่นคือ นวัตกรรม ความเห็นอกเห็นใจ มองโลกในแง่ดี มีจริยธรรม ซื่อสัตย์ และเป็นพลังแห่งความดี สิ่งเหล่านี้หล่อหลอมทุกสิ่งที่เราทำ จากผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนา โครงการในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เป้าหมาย โปรแกรมต่างๆ วิธีการที่เราติดต่อกับผู้อื่น และวิธีที่เราดำเดินธุรกิจในทุกๆ วัน

 

เพื่อช่วยเหลือผู้บริหารของเราในการบรรลุเป้าหมายนี้ และเพื่อช่วยให้พวกเขามีความเข้าใจถึงกฎระเบียบข้อบังคับของผู้แทนจำหน่ายให้ดียิ่งขึ้น นู สกิน ได้จัดทำกฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ ซึ่งท่านสามารถดูได้จากลิงค์ด้านล่าง

 

เนื่องจากผู้นำของเราปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติอย่างจริงจัง และใช้หลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อกิจกรรมทางธุรกิจของพวกเขาในชีวิตประจำวัน รวมทั้งปลูกฝังหลักการนี้ภายในองค์กรของพวกเขา บริษัทมีความมั่นใจว่าทุกๆ ท่านได้สร้างรากฐานที่จำเป็นสำหรับการสร้างความสำเร็จในธุรกิจ นู สกิน

 

หากท่านมีข้อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายนโยบายและระเบียบการของบริษัท ที่ thcompliance@nuskin.com

 

 

เริ่มต้นกับ นู สกิน สมัครเป็น แบรนด์ แอฟฟลิลิเอต