ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

Contact Us

ศูนย์ฯ นู สกิน จัตุรัสจามจุรี (สำนักงานใหญ่)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 15,
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 0-2791-8500 แฟกซ์ 0-2657-6200
สั่งซื้อโทร 0-2791-8500 #1
Google Maps : https://goo.gl/maps/eET2nZAJae52

 

 

ศูนย์ฯ นู สกิน นครปฐม - โครงการ Rest Area Pomelo

เลขที่ 60/20 อาคาร A, ชั้น 2 หมู่ 4 ตำบลท่าตำหนัก

อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โทร 034-107-763

Google Maps : https://goo.gl/maps/GqyvFwZEdjQ2

 

 

ศูนย์ฯ นู สกิน หาดใหญ่

เลขที่ 98, 100 ถนนโชติวิทยะกุล 3
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทร 074-429-202 แฟกซ์ 074-429-203

Google Maps : https://goo.gl/maps/91ejQtp69Fr

 

 

ศูนย์ฯ นู สกิน เชียงใหม่

เลขที่ 101/5 หมู่ 7 ถนนเชียงใหม่-หางดง

ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง

จั้งหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร 053-284-833 แฟกซ์ 053-284-830

Google Maps : https://goo.gl/maps/HtMW1sABEan

 

 

 

ศูนย์ฯ นู สกิน ชลบุรี

เลขที่ 64/15 ถนนสุขุมวิท

ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง 

จังหวัดชลบุรี 20000
โทร 038-288-541

Google Maps : https://goo.gl/maps/TqZmZy8zcRr

 

 

 

ศูนย์ฯ นู สกิน โคราช

เลขที่ 901/8-901/9 ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร. 044-354-860 แฟกซ์ 044-354-865

Google Maps : https://goo.gl/maps/n5FxxWWWbAB2

 

 

 

 

ติดต่อ/สอบถาม

Email: 48hr_reply_thailand@nuskin.com

โปรแกรมส่งต่อเนื่อง Email: thaicallcenter@nuskin.com

 

 

เวลาเปิดทำการ

เวลาทำการ    
สั่งซื้อทางโทรศัพท์ จันทร์ - ศุกร์ 9:00 น. - 18:00 น.
สำนักงานใหญ่ จันทร์ - เสาร์ 11:30 น. - 20:00 น.
ศูนย์ฯ นู สกิน นครปฐม จันทร์ - เสาร์ 11:00 น. - 19:00 น.
ศูนย์ฯ นู สกิน หาดใหญ่ จันทร์ - เสาร์ 11:00 น. - 19:00 น.
ศูนย์ฯ นู สกิน เชียงใหม่ จันทร์ - เสาร์ 11:00 น. - 19:00 น.
ศูนย์ฯ นู สกิน ชลบุรี จันทร์ - เสาร์ 11:00 น. - 19:00 น.
ศูนย์ฯ นู สกิน โคราช จันทร์ - เสาร์ 11:00 น. - 19:00 น.