Er du fortsatt der?

FORTSETT

Batteri og lading

 

Tips fra Nu Skin for å holde apparatet godt i gang.

 

  • Lad apparatet når du ser et oransje lys nederst på håndtaket.
  • Pass på at ageLOC LumiSpa og silikonhodet er HELT TØRRE før du setter dem tilbake på ladestasjonen.
  • Bevar ladestasjonen og kabelen på et tørt sted. Lad apparatet lang unna våte områder.
  • Pass på at du har tørre hender innen du håndterer ladestasjonen og apparatet.
  • Lad LumiSpa i 12 timer. Hvis du lader som anbefalt, skal et fullt oppladet apparat fungere i syv til ti dager.
  • Når du fjerner apparatet fra ladestasjonen, løfter du det direkte opp for å unngå å skade basen med en bevegelse som vipper.


1. Ladestasjonen er ikke satt sammen. Hvordan setter jeg det sammen?

 

LumiSpa leveres med en ladestasjon (som også fungerer som et stativ), en strømledning og et støpsel. For å montere disse delene, juster tappene på strømkontakten til adapteren på strømledningen, trykk deretter forsiktig og jevnt sammen mens du snur med klokken for å låse på plass. Fest strømledningen til ladestasjonen og så til kontakten i veggen.

 

Det finnes to typer ladere, Type F og Type R. Et apparat av Type F kan bare brukes med en Type F-lader og vise versa.

 


2. Apparatet lader, men håndtaket pulserer ikke lenger.

 

Når du setter apparatet på en ladestasjon, vil lysene på ageLOC LumiSpa-håndtaket lyse i omtrent 30 sekunder mens Av/På-knappen forblir opplyst. Deretter pulserer Av/På-knappen langsomt, og indikere at enheten lader. Det forblir opplyst når apparatet er fulladet. Se side 7 i brukermanualen for mer informasjon.


3. Kontaktpunktene på apparatet/ladestasjonen skifter farge eller korroderer.

 

Kontaktpunktene på apparatet og/eller ladestasjonen kan korrodere hvis de blir våte, til tross for at de er belagt med plater for å unngå dette. Apparatet bør renses og tørkes helt før det setter på stativet. Se side 10 i brukermanualen for mer informasjon

 

Apparatet bør renses og tørkes helt før det settes på stativet. Hvis det oppstår korrosjon, kan det påvirke ladestasjonens evne til å lade apparatet. Du kan fjerne det som danner seg av korrosjon på en skånsom måte med en nylonbørste, men da kan du få skraper i apparatet. Dette skal ikke rapporteres som en skade.


4. Ladestasjonen ble våt. Hva gjør jeg?

 

Ladestasjonen er ikke vannbestandig. Hvis det blir vått, rister du det for å få bort så mye vann som mulig. La det tørke i 24 timer før bruk. Etter dette, fungerer det kanskje.

 


5. Apparatet lader ikke.

 

Det kan være flere grunner til dette. Begynn med å gjennomgå disse spørsmålene:

 

a. Hvor gammelt er apparatet?

b. Har det stått til oppbevaring med lite batteri i lengre tid? (Se side 7 i brukermanualen)

c. Har apparatet falt i gulvet eller blitt brukt feil? Dessverre dekkes ikke dette av garantien.

 

Finner du ikke en løsning i brukermanualen, kontakter du kundeservice om situasjonen over.


Andre tema til hjelp


 

Finner ikke det du leter etter?

 

 

Skjema for forespørsel om apparatbytte

 

Fant du ikke svaret på problemstillingen over og gjennomgikk alle trinnene for feilsøking, og også  forsøkte deg på den «grundige tilbakestillingen» , som anbefalt i videoen, må du gjerne sende inn en  erstatningsforespørsel. Pass på at du har for hånden riktig bestillingsnummer i tillegg til apparatet som er skadet for å sjekke serienummeret og koden som gjelder for dette kolli.

 

Klikk her for å fylle inn skjemaet.

 

Kontakt kundestøtte