Er du der stadig?

FORTSÆT

Politikker og Retningslinjer

OPRETHOLDELSE OG BESKYTTELSE AF VORES OMDØMME

Én af grundstenene hos Nu Skin er vores sæt af kerneværdier. Vi er fast forpligtet til at sikre, at både virksomheden og vores Brand Affiliates driver forretning på en etisk og professionel måde, der overholder alle lokale love og bestemmelser. Derfor har Nu Skin udarbejdet et primært sæt etiske principper , som alle Brand Affiliates skal følge.

 

Derudover har Nu Skin også udarbejdet sine Politikker og Procedurer samt andre dokumenter med retningslinjer, der tydeligt beskriver de standarder og regler, som alle Brand Affiliates skal overholde.

 

For eksempel er det ikke kun forbudt for Brand Affiliates at fremsætte påstande "om indtjeningsmuligheden, som er falske eller vildledende", men de skal også overholde vores Retningslinjer for anbefalinger af muligheder, der yderligere forklarer og tydeliggør, hvad der menes med "falske eller vildledende".

 

På samme måde skal alle repræsentationer eller påstande vedrørende Nu Skins produkter stemme overens med de påstande, der er godkendt og autoriseret af virksomheden. Vores Retningslinjer for anbefalinger af produkter beskriver også den større sammenhæng og giver eksempler på denne begrænsning.

 

Alle andre politikrelaterede dokumenter kan findes her.

869773408