Er du der stadig?

FORTSÆT

Adfærdskodeks

Hos Nu Skin er det vores mission at være en "Force for Good". Det er denne mission, der driver os, og gør os anderledes. Den kræver, at Nu Skin, virksomhedens medarbejdere, Brand Affiliates og Brand Representatives skiller sig ud fra mængden og er repræsentanter for de principper, som vores grundlæggere har opbygget denne virksomhed på. Disse kerneprincipper skal være grundlaget for vores daglige handlinger, hvis vi ønsker at opnå succes og opfylde vores mission. Ligesom alle andre Nu Skin Brand Affiliates og Brand Representatives skal du overholde følgende adfærdskodeks:

 

 • Du skal drive din forretning på en ærlig og etisk forsvarlig måde.
 • Når du kommunikerer med mulige kunder og deltagere, bør du oplyse, hvem du er, hvorfor du henvender dig, og hvilke produkter du sælger, på en tydelig og transparent måde.
 • Du må ikke fremsætte falske eller vildledende påstande om mulig indtjening ifm. Velocity-salgsplanen eller om fordelene ved at anvende virksomhedens produkter.
 • Du må ikke presse eventuelle deltagere eller mulige deltagere til at handle på en økonomisk uansvarlig måde, herunder, men ikke begrænset til, presse dem til at (i) købe flere produkter, salgsmaterialer eller tjenesteydelser, end de med rimelighed kan bruge eller sælge, eller (ii) at overholde specifikke krav til lagerbeholdning.
 • Du må ikke opfordre eller anbefale, at deltagere eller mulige deltagere pådrager sig gæld for at kunne deltage i forretningen.
 • Du skal forklare, hvordan man returnerer produkter og annullerer en ordre.
 • Du må ikke repræsentere overfor mulige deltagere, at de skal købe produkter eller produktpakker for at blive Brand Affiliate eller Brand Representative.
 • Mulige deltagere skal informeres om, at de kan tilmelde sig som kunde, og at de kan købe produkter individuelt og ikke i produktpakker.
 • Du skal overholde alle virksomhedens politikker og retningslinjer samt gældende lov.

Nu Skin er et medlem af Direct Selling Association (DSA, den Direkte Salgsforening) og overholder dermed DSA's adfærdskodeks. I tillæg til Nu Skins adfærdskodeks angivet herover skal du som en uafhængig salgsperson også overholde DSA's adfærdskodeks i din forretningsdrift. 

 

Virksomheden er medlem af European Direct Selling Association (SELDIA) og World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA). Ud over de etiske retningslinjer i dette afsnit skal du overholde de etiske regler, som udstedes af de lokale og multinationale organisationer SELDIA og WFDSA, i din forretningsdrift. Du kan finde disse etiske regler ved at klikke her: SELDIA WFDSA.

 

De lokale Direct Selling Association-organisationer, som Nu Skin-lokalafdelingerne aktuelt er medlem af, er følgende:

 

 • Nu Skin Belgium N.V./S.A. - er medlem af APVD, www.apvd.be
 • Nu Skin Belgium N.V./S.A. – Luxembourg er medlem af AVD, www.avd.lu
 • Nu Skin Czech Republic s.r.o – er medlem af AOP, www.osobniprodej.cz
 • Nu Skin Eastern Europe Kft. - er medlem af Hungarian Direct Selling Association, www.dsa.hu
 • Nu Skin Enterprises Poland Sp.z.o.o - er medlem af PSSB, http://pssb.pl/
 • Nu Skin Enterprises South Africa (Pty) Ltd – er medlem af DSA of South Africa, www.dsasa.co.za
 • Nu Skin France S.A.R.L. - er medlem af FVD, www.fvd.fr
 • Nu Skin Italy S.R.L. – er medlem af Avedisco, www.avedisco.it
 • Nu Skin Netherlands B.V.- er medlem af VDV, www.directeverkoop.nl
 • Nu Skin Norway A/S - er medlem af DF, www.direktesalgsforbundet.no
 • Nu Skin Scandinavia A/S - er medlem af DSF, www.disafo.dk
 • Nu Skin Scandinavia A/S - Ireland er medlem af Irish Direct Selling Association, www.dsai.ie
 • Nu Skin Scandinavia A/S - Sweden er medlem af DF, https://directsellingsweden.se
 • Nu Skin Scandinavia A/S - United Kingdom er medlem af DSA Ltd, www.dsa.uk.org
 • Nu Skin Slovakia s.r.o – er medlem af Slovak DSA, www.zpp.sk
 • Nu Skin Enterprises RS LLC er medlem af Russian DSA, www.rdsa.ru/
 • Nu Skin Enterprises Ukraine - er medlem af Ukrainian DSA, www.udsa.org.ua