Jesteś tam jeszcze?

KONTYNUUJ

Oświadczenie o dostępności Nu Skin

Oświadczenie o dostępności Nu Skin

Nu Skin dokłada wszelkich starań, aby ułatwiać dostępność i użyteczność swojej strony internetowej, www.nuskin.com, wszystkim użytkownikom.  Nu Skin dąży do przestrzegania wszystkich obowiązujących standardów, w tym Wytycznych konsorcjum World Wide Web w sprawie dostępności treści 2.0 do poziomu AA (WCAG 2.0 AA).  W Nu Skin jesteśmy dumni z wysiłków, które podjęliśmy i które są w toku, aby zapewnić, że nasza strona internetowa jest dostępna dla wszystkich.

 

Jeśli napotkasz jakiekolwiek trudności w dostępie do dowolnej części tej strony internetowej, skontaktuj się z nami, a my będziemy współpracować z Tobą w celu dostarczenia poszukiwanych informacji, pozycji lub transakcji za pomocą alternatywnej metody komunikacji, która jest dla Ciebie dostępna zgodnie z obowiązującym prawem (np. przez wsparcie telefoniczne).

 

Aby dowiedzieć się, jak się z nami skontaktować oraz jakie są godziny pracy, przejdź do zakładki Kontakt.