Jesteś tam jeszcze?

KONTYNUUJ

ADR NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

Anulowanie ADR

 

 

Tymczasowa zamiana zamówienia w programie ADR

 

 

Wstrzymanie ADR

 

 

Punkty produktowe w ADR

 

 

Podstawowe informacje o ADR

 

W jaki sposób można anulować zamówienie ADR?

 

Można anulować swoje zamówienie ADR online wybierając opcję Usuń ADR na stronie zarządzania ADR.Czy anulowanie zamówienia ADR wiąże się z jakąś opłatą?

 

Nie, nie obowiązuje żadna opłata związana z anulowaniem.


Czy można odnowić anulowane zamówienie ADR?

 

Tak, można reaktywować anulowane zamówienie ADR. Należy pamiętać jednak, że nie zachowają Państwo punktów produktowych. Jeśli jednak zwrócą się Państwo do Firmy z prośbą o ich przywrócenie w ciągu 30 dni od daty anulowania, punkty produktowe zostaną przywrócone. W przeciwnym razie zdobyte punkty produktowe zostaną usunięte i rozpoczną Państwo ich zbieranie od początku, otrzymując punkty o wartości 20% za comiesięczne ADR i 10% za dwumiesięczne ADR.


W jaki sposób można reaktywować anulowane zamówienie ADR?

 

Aby reaktywować anulowane zamówienie ADR, należy skontaktować się z lokalnym Działem Obsługi Klienta. Jeżeli poinformują Państwo Dział Obsługi Klienta o chęci przywrócenia ADR w ciągu 30 dni od chwili jego anulowania, uprzednio zgromadzone punkty produktowe zostaną Państwu przywrócone.


Co oznacza tymczasowa zamiana?

 

Tymczasowa zamiana istniejącego zamówienia ADR oznacza, że w bieżącym miesiącu Państwa regularne zamówienie zostaje zastąpione innym. Na przykład: jeżeli Państwa regularne zamówienie jest zazwyczaj wysyłane 20-tego dnia każdego miesiąca, można za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta lub online dokonać tymczasowej zmiany daty wysyłki na 12-tego, a także zamówić inne produkty o wartości przynajmniej 50 SV po odliczeniu zniżek (jeśli chcą Państwo zachować pełne korzyści z ADR), zmienić metodę płatności lub adres odbiorcy. Zamówienie to zastąpi regularne zamówienie, które miało być wysłane 20-tego dnia miesiąca. Otrzymają Państwo te same zniżki produktowe i punkty co zwykle, a Państwa regularne zamówienie po prostu zostanir wstrzymane na jeden miesiąc.


Czy wartość zamówienia w ramach tymczasowej zamiany musi wynosić przynajmniej 50 SV po odliczeniu zniżki?

 

Jeśli chcą Państwo skorzystać ze wszystkich możliwości programu ADR, wartość tymczasowego zamówienia musi wynosić przynajmniej 50 SV po odliczeniu zniżki.


Jakie metody płatności są akceptowane w przypadku tymczasowej zamiany zawartości zamówienia online?

 

Aby uzyskać informacje na temat metod płatności dostępnych online w Państwa kraju, prosimy skontaktować się z lokalnym Działem Obsługi Klienta.


Ile razy w roku można dokonać tymczasowej zamiany zamówienia ADR?

 

Zamiany zamówienia ADR można dokonać raz w miesiącu.


Czy tymczasowa zamiana oznacza, że zawartość zamówienia została zmodyfikowana na stałe?

 

Nie, tymczasowa zamiana nie oznacza, że zawartość zamówienia została zmodyfikowana na stałe.


Czy dokonanie tymczasowej zamiany trwale zmienia datę realizacji zamówienia?

 

Nie, jeśli dokonają Państwo tymczasowej zamiany zamówienia ADR, oryginalne zamówienie ADR zostanie automatycznie przywrócone i realizowane w początkowo wybranym dniu.


Czym jest wstrzymanie zamówienia ADR?

 

Wstrzymanie zamówienia to sytuacja, w której Państwa regularne zamówienie ADR nie zostaje wysłane w danym miesiącu.


W jaki sposób można wstrzymać zamówienie?

 

Aby wstrzymać swoje zamówienie ADR, należy skontaktować się z lokalnym Działem Obsługi Klienta. Mimo że przez Internet łatwo można zmienić datę wysyłki, nie można wstrzymać w ten sposób realizacji zamówienia ADR.


Ile razy w roku można wstrzymać zamówienie ADR?

 

Zamówienie ADR może zostać wstrzymane trzykrotnie w ciągu roku.


Co się dzieje w przypadku wstrzymania zamówienia więcej niż 3 razy w roku?

 

W takiej sytuacji Państwa zamówienie ADR zostaje anulowane i tracą Państwo związane z nim przywileje.


Na jak długo można wstrzymać zamówienie?

 

Wstrzymanie oznacza niewysłanie jednej przesyłki. Po upływie miesiąca Państwa zamówienie ADR zostaje automatycznie przywrócone.


Czy w przypadku wstrzymania zamówienia ADR pozostałe wysyłki na koncie również zostają wstrzymane?

 

Nie, mogą Państwo zdecydować, które wysyłki mają zostać wstrzymane.


Czy można zrealizować swoje punkty produktowe w innych krajach?

 

Nie, punkty produktowe można realizować jedynie w kraju, w którym zostały zdobyte. Przykład: posiadając niemieckie zamówienie ADR, punkty produktowe można zrealizować jedynie w Niemczech.


Czy w przypadku zwrotu produktu punkty produktowe są anulowane?

 

Tak, liczba punktów produktowych, które zarobił produkt zostanie wyliczona z całkowitej liczby Państwa punktów.


Czy anulowanie zamówienia ADR oznacza utratę punktów produktowych?

 

Tak, zostają one usunięte z końcem miesiąca, w którym anulują Państwo swoje zamówienie ADR.


Czy istnieją produkty, za które nie przysługują punkty produktowe?

 

Tak, niektóre produkty nie powodują przyznania punktów produktowych. Są to między innymi akcesoria Nu Skin, produkty ze zniżką i większość pakietów promocyjnych (z wyjątkiem pakietów ADR).


Czy obowiązują jakiekolwiek ograniczenia odnośnie do realizacji punktów produktowych?

 

Tak, za punkty produktowe można kupić tylko produkty Nu Skin i Pharmanex. Oznacza to, że punkty produktowe nie przysługują za kolekcje, produkty ze zniżką i zestawy promocyjne, zestawy promocyjne ADR, darowizny VitaMeal w ramach inicjatywy Nourish the Children oraz inne produkty, które nie kwalifikują się do otrzymania punktów produktowych.


Czy za produkty otrzymane za punkty produktowe otrzymam SV?

 

Nie, darmowe produkty nie wliczają się do Państwa SV.


Kiedy przyznawane są punkty produktowe?

 

Punkty produktowe są zapisywane na koncie pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca za zamówienia dokonane w danym miesiącu'.


Czy można zrealizować punkty produktowe natychmiast po złożeniu zamówienia ADR?

 

Nie, punkty produktowe za zamówienia' w danym miesiącu są zapisywane na koncie pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca. Można je zrealizować dopiero w momencie, kiedy pojawiają się na Państwa koncie.


W jaki sposób można realizować punkty produktowe?

 

Można wykorzystać je poprzez internetowe narzędzie Zarządzaj ADR, e-mail lub za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta. Aby wymienić punkty produktowe na darmowy produkt, ich liczba na koncie musi odpowiadać wartości wybranego produktu.


W jaki sposób można sprawdzić, ile punktów produktowych znajduje się na koncie?

 

Można sprawdzić to online lub poprzez Dział Obsługi Klienta. Mają Państwo dostęp do szczegółowych informacji na temat liczby dostępnych punktów produktowych, liczby ostatnio otrzymanych punktów produktowych oraz liczby zrealizowanych punktów produktowych, łącznie z ich datą ważności.


Czy realizując punkty produktowe, należy pokryć koszty opodatkowania i wysyłki?

 

Nie, na terenie Europy i Rosji są Państwo zwolnieni z obowiązku pokrycia kosztów opodatkowania darmowych produktów. Co więcej, przy dodaniu darmowych produktów do istniejącego zamówienia ADR lub innego zamówienia nie trzeba płacić dodatkowych kosztów przesyłki. Jeśli zamówienie zawiera jedynie darmowe produkty, zastosowanie mają opłaty wysyłki.


Czy można zwrócić produkt otrzymany za punkty produktowe?

 

Nie, nie można zwracać produktów otrzymanych za punkty produktowe.


Czy można zrealizować punkty produktowe online?

 

Tak, można zrealizować je online w formie jednorazowego zamówienia lub dołączając je do swojego zamówienia ADR. W obu przypadkach żadna minimalna wartość SV nie jest wymagana do realizacji punktów produktowych.


Czy tymczasowa zamiana wpływa na liczbę gromadzonych punktów produktowych?

 

Nie, tymczasowa zamiana nie ma wpływu na punkty produktowe. Otrzymają Państwo punkty produktowe za zamówienie w ramach tymczasowej zamiany na tych samych zasadach, które dotyczą Państwa regularnego zamówienia ADR.


Czy produkt musi być całkowicie opłacony za pomocą punktów produktowych, czy można opłacać je częściowo punktami, a częściowo w inny dostępny sposób płatności?

 

Nie, produkt musi być opłacony całkowicie za pomocą punktów produktowych.


Jakie są główne korzyści programu ADR?

 

Poza możliwością samodzielnego zarządzania zamówieniem ADR przez internet, za zamówienia co miesiąc lub dwa miesiące mogą Państwo zdobyć punkty produktowe, które można wymieniać na darmowe produkty.


Jakie przywileje przysługują uczestnikom programu ADR?

 

Przywileje automatyczne przetwarzanie zamówienia w dowolnie wybranym terminie (pomiędzy 2 a 24 dniem miesiąca, z wyłączeniem dnia 15) oraz darmowe punkty produktowe, które w przyszłości można wykorzystać na zakup darmowych produktów. Zamówienia ADR kwalifikują się do otrzymania punktów produktowych jedynie na podstawie produktów nieobjętych promocją lub zniżką.

 


W jaki sposób można zarejestrować się w programie ADR?

 

Można zarejestrować się online, klikając tutaj.


Czy obowiązują jakieś szczególne wymagania, które należy spełnić, aby utworzyć konto ADR?

 

Nie, nie istnieją żadne wymagania odnośnie utworzenia konta ADR. Aby jednak zdobyć punkty produktowe, należy złożyć zamówienie ADR o wartości co najmniej 50 SV po zniżkach. Jeżeli wartość zamówienia jest niższa, zamówienie ADR funkcjonuje jak zwykłe zamówienie, nie przynosząc żadnych dodatkowych korzyści przysługujących w ramach programu ADR.


Czy zamówienie ADR może być wysyłane częściej niż raz w miesiącu?

 

Nie, wysyłka produktów zamówionych w ramach programu ADR może być realizowana jedynie raz w miesiącu. Można jednak zarejestrować dowolną liczbę zamówień ADR pod jednym numerem ID Nu Skin.


Czy obowiązują jakiekolwiek ograniczenia dotyczące produktów, które można zamawiać w ramach programu ADR?

 

W ADR można zawrzeć kolekcje produktów, a także zestawy Nourish the Children VitaMeals, ale nie otrzymają Państwo na nie żadnej zniżki. Aby zdobyć punkty produktowe poprzez zamówienie ADR, należy do niego dodać produkty Nu Skin lub Pharmanex, nie będące częścią zestawu lub kolekcji, mające pełną wartość SV.


W jaki sposób można modyfikować istniejące ADR?

 

Zmian w zamówieniu ADR można dokonywać online. Opcja Zarządzania ADR znajduje się w rozwijanym menu pod Państwa nazwiskiem, w prawym górnym rogu ekranu.


Do kiedy należy dokonywać modyfikacji zamówienia ADR?

 

Aby zmiany zostały wdrożone na czas, sugerujemy, by dokonywać ich przynajmniej na 5 dni robocze przed datą realizacji zamówienia (jeżeli płatność za pomocą stałego polecenia zapłaty jest dostępna w Państwa kraju i wybrali ją Państwo jako preferowaną metodę płatności, prosimy kontaktować się z lokalnym Działem Obsługi Klienta w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wprowadzania zmian w Państwa zamówieniach ADR).


Czy uczestnik programu zostaje powiadomiony, gdy zamówienie zostanie wysłane?

 

Tak, powiadomienie zostanie wysłane 5 dni przed wysłaniem zamówienia. Kiedy zamówienie jest utworzone, otrzymają Państwo także e-mail z potwierdzeniem zamówienia, oraz e-mail z informacjami dotyczącymi śledzenia dostawy już po wysłaniu paczki. Wiadomość ta zawiera informacje niezbędne do monitorowania przesyłki do chwili dostarczenia jej pod wskazany adres.


W jaki sposób można opłacić zamówienie ADR?

 

Zamówienie ADR można opłacić za pomocą karty kredytowej lub w innej formie płatności do wyboru spośród dostępnych na danym rynku.

Jakie operacje można przeprowadzić online?


 

Można zmienić produkty, częstotliwość przesyłki, formę płatności (przelew lub karta kredytowa), adres, dokonać tymczasowej zamiany zawartości oraz dokonać wymiany punktów produktowych (w celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z częścią poświęconą tymczasowej zamianie zawartości). Jedyną kwestią, która nie może być przeprowadzona online, jest wstrzymanie ADR.

Jakie są korzyści z utworzenia/zmodyfikowania zamówienia ADR online?

 

Korzyści wynikające z utworzenia/zmodyfikowania zamówienia ADR online to: zniżka na koszty wysyłki*, jak również natychmiastowe dokonywanie wszelkich zmian.

 

* Niektóre rynki/regiony i wyspy nie są objęte programem zniżki (Islandia, Wyspy Kanaryjskie oraz Francuskie Departamenty Zamorskie).Co mogę zrobić, jeśli otrzymuję zbyt wiele produktów?

 

Jeśli zauważą Państwo, że otrzymują Państwo zbyt duży zapas produktów, należy zmienić szczegóły zamówienia. Można zmienić zawartość zamówienia lub datę wysyłki.


Co się stanie w przypadku braku produktu w magazynie?

 

Jeśli produkt nie jest dostępny, zostanie on usunięty z zamówienia ADR i automatycznie dodany ponownie, kiedy pojawi się w magazynie.