Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

1.  Pyt.: Co to jest program ADR i dlaczego warto wziąć w nim udział?

Odp.: ADR (Rentowny Program Automatycznej Dostawy) to program, w ramach którego dystrybutor lub klient preferowany regularnie otrzymuje wybrane produkty i korzysta z dodatkowych przywilejów. Należą do nich: niższe ceny produktów, niższe koszty wysyłki*, dostawa co miesiąc lub dwa miesiące w dowolnie wybranym dniu, a także przy większości zamówień punkty produktowe, za które można później nabyć produkty. Aby zdobyć punkty produktowe, należy złożyć zamówienie ADR o wartości co najmniej 50 PSV** po zniżkach.

*Niektóre rynki/regiony i wyspy nie są objęte programem zniżki (Islandia, Wyspy Kanaryjskie oraz francuskie terytoria zależne).

**PSV: Punkty wartości sprzedaży osobistej to wartość punktowa przypisana artykułom nabywanym przez Państwa od Spółki, głównie na własny użytek. Wartość PSV obejmuje też punkty za zakupy dokonane przez Państwa klientów detalicznych.

2. Pyt.: Jakie są główne zalety programu ADR?

Odp.: Poza możliwością samodzielnego zarządzania zamówieniem ADR przez Internet za zamówienia co miesiąc lub dwa miesiące mogą Państwo zdobyć punkty produktowe, które można wymieniać na darmowe produkty.

Nagrody
 

3. Pyt.: Jakie są korzyści z programu ADR?
Odp.: Przywileje obejmują zniżki na produkty, niższe koszty wysyłki*, automatyczne przetwarzanie zamówienia w dowolnie wybranym terminie (pomiędzy 1. a 25. dniem miesiąca, z wyłączeniem 1., 15. i 25.) oraz punkty produktowe na poczet darmowych produktów. Zamówienia ADR kwalifikują się do otrzymania punktów produktowych jedynie na podstawie produktów nieobjętych promocją lub zniżką.

*Niektóre rynki/regiony i wyspy nie są objęte programem zniżki (Islandia, Wyspy Kanaryjskie oraz francuskie terytoria zależne).

Udział w ADR
 

4. Pyt.: W jaki sposób można zarejestrować się w programie ADR?
Odp. Dla Państwa wygody zarejestrować można się online. Możliwe jest też zapisanie się listowne. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z lokalnym biurem obsługi klienta lub odwiedzić naszą stronę internetową.Wymogi ADR
 

5. Pyt.: Czy obowiązują jakieś szczególne wymagania, które należy spełnić, aby utworzyć konto ADR?
Odp.: Nie, nie istnieją żadne wymagania do utworzenia konta ADR. Aby jednak zdobyć punkty produktowe, należy złożyć zamówienie ADR o wartości co najmniej 50 PSV po zniżkach. Jeżeli wartość zamówienia jest niższa, zamówienie ADR funkcjonuje jak zwykłe zamówienie automatycznej dostawy, nie przynosząc żadnych dodatkowych korzyści przysługujących w ramach programu.

6. Pyt.: Czy zamówienie ADR może być wysyłane częściej niż raz w miesiącu?
Odp.: Nie, wysyłka produktów zamówionych w ramach programu ADR może być realizowana jedynie raz w miesiącu. Można jednak zarejestrować dowolną liczbę zamówień ADR na jednym koncie dystrybutorskim.

ADR
 

7. Pyt.: Czy obowiązują jakiekolwiek ograniczenia dotyczące produktów, które można zamawiać w ramach programu ADR?
Odp.: ADR może obejmować zestawy biznesowe, materiały marketingowe i narzędzia sprzedaży, kolekcje produktów, sezonowe zestawy promocyjne oraz darowizny VitaMeal w ramach inicjatywy Nourish the Children®, ale produkty te nie podlegają żadnym dalszym rabatom i zniżkom. Mogą jednak zamówić Państwo pojedyncze produkty Nu Skin® i Pharmanex® o pełnej wartości punktowej PSV, aby zdobyć więcej punktów produktowych.

8. Pyt.: Czym różni się zamówienie ADR złożone przez Internet od tego złożonego listownie/faksem?
Odp.: Różnica dotyczy kosztów manipulacyjnych. Zarządzanie zamówieniem ADR online nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów przesyłki lub opłat manipulacyjnych. Zastosowanie mają ceny promocyjne. Zarządzanie zamówieniem ADR za pośrednictwem biura obsługi klienta wymaga dodatkowych opłat manipulacyjnych i poniesienia kosztów wysyłki, które równe są zwykłym zamówieniom składanym faksem/pocztą.

9. Pyt.: W jaki sposób można zmieniać (zarządzać) ADR?
Odp. Zmiany można wprowadzać poprzez Internet lub biuro obsługi klienta. Zniżka na koszty wysyłki obowiązuje jedynie w przypadku dokonywania zmian online.

10. Pyt.: Do kiedy należy dokonywać zmian zamówienia ADR?

Odp. Aby zmiany zostały wdrożone na czas, sugerujemy, by dokonywać ich przynajmniej na cztery (4) dni robocze przed datą realizacji zamówienia (jeżeli płatność za pomocą stałego polecenia zapłaty jest dostępna w Państwa kraju i wybrali ją Państwo jako preferowaną metodę płatności, prosimy kontaktować się z lokalnym biurem obsługi klienta w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wprowadzania zmian w Państwa zamówieniach ADR).

 

11. Pyt.: Co się dzieje, kiedy data realizacji zamówienia wypada w weekend? Kiedy zostanie zrealizowane moje zamówienie ADR?
Odp.: Jeżeli wybrana data realizacji zamówienia wypada w dzień wolny od pracy, zamówienie jest realizowane w wybranym dniu, ale wysyłka następuje w najbliższym dniu roboczym. Obecnie jesteśmy w stanie zmienić zamówienie ADR nawet w ciągu 15-20 minut po jego realizacji (do momentu realizacji rozliczenia). W przypadku automatycznego zamówienia tworzone jest ono w nocy i nie będziemy w stanie przeprowadzić żadnych zmian. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących Państwa rynku, prosimy skontaktować się ze swoim lokalnym biurem obsługi klienta.

12. Pyt.: Czy zostanę poinformowany, kiedy przesyłka zostanie nadana?
Odp.: Tak, powiadomienie zostanie wysłane 5 dni przed wysłaniem zamówienia. Otrzymają też Państwo e-mail z potwierdzeniem zamówienia, kiedy zamówienie jest składane, oraz po wysłaniu paczki e-mail z informacjami dotyczącymi śledzenia dostawy. Wiadomość ta zawiera informacje niezbędne do monitorowania losu przesyłki do chwili dostarczenia jej pod wskazany adres odbiorcy.

13. Pyt.: W jaki sposób można opłacić zamówienie ADR?
Odp. Zamówienie ADR można opłacić za pomocą karty kredytowej lub w innej formie płatności do wyboru spośród dostępnych na danym rynku.

14. Pyt.: W jaki sposób można zarządzać kartami kredytowymi poprzez Internet?
Odp.: Można zarządzać nimi w zakładce „Moje konto” lub kontaktując się z lokalnym biurem klienta.

Prosimy pamiętać:  Szanujemy prywatność naszych Partnerów i dokładamy wszelkich starań, by zapewnić Państwu absolutne bezpieczeństwo i dyskrecję. Niniejszym oświadczamy, że nie będziemy świadomie sprzedawać, wypożyczać, ujawniać lub udostępniać Państwa danych osobowych osobom trzecim. Nu Skin Enterprises nie ujawnia Państwa danych bez Państwa wyraźnej zgody, pod warunkiem, że ich ujawnienie nie jest konieczne ze względów prawnych.

Nu Skin Enterprises zapewnia bezpieczeństwo transakcji online oraz ochronę Państwa danych osobowych dzięki najnowszym rozwiązaniom technicznym. Aby zakodować informacje podawane przez Państwa w momencie składania zamówienia korzystamy z technologii Verisign Secure Socket Layer (SSL). Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych, proszę odwiedzić naszą stronę internetową:  http://www.nuskin.com/pl_PL/corporate/legal.html[AV1]   W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy skontaktować się ze swoim lokalnym biurem obsługi klienta.

15. Pyt.: Czy dzwoniąc do biura obsługi klienta lub odwiedzając centrum dystrybutorskie w celu uzyskania dodatkowych informacji, należy uiścić dodatkową opłatę?
Odp.: Nie, w przypadku zasięgania informacji nie obowiązują żadne dodatkowe opłaty. Natomiast w momencie dokonywania zmian swojego ADR za pośrednictwem biura obsługi klienta ma zastosowanie opłata manipulacyjna. Aby uniknąć ponoszenia dodatkowych opłat, zachęcamy do zarządzania swoim zamówieniem ADR online.

Anulowanie


16. Pyt.: W jaki sposób można anulować zamówienie ADR?
Odp.: Zamówienie ADR można anulować online, pod warunkiem że na koncie dystrybutorskim istnieje więcej niż jedno zamówienie. W celu anulowania ostatniego zamówienia ADR należy wysłać e-mail do lokalnego biura obsługi klienta. Nie można anulować ostatniego zamówienia ADR online.

17. Pyt.: Czy anulowanie zamówienia ADR wiąże się z opłatami?
Odp.: Nie, nie obowiązuje żadna opłata związana z anulowaniem.

18. Pyt.: Czy można odnowić anulowane zamówienie ADR?
Odp.: Tak, można reaktywować anulowane zamówienie ADR, ale nie zachowają Państwo punktów produktowych. Jeśli jednak zwrócą się Państwo do Spółki z prośbą o ich przywrócenie w ciągu 30 dni od daty anulowania, punkty produktowe zostaną przywrócone. W przeciwnym razie zdobyte punkty produktowe zostaną usunięte i rozpoczną Państwo ich zbieranie od początku, otrzymując punkty o wartości 20% za comiesięczne ADR i 10% za dwumiesięczne ADR.

19. Pyt.: W jaki sposób można przywrócić anulowane ADR?

Odp.: Aby przywrócić anulowane zamówienie ADR, należy skontaktować się z lokalnym biurem obsługi klienta. Jeżeli poinformują Państwo biuro obsługi klienta o chęci przywrócenia ADR w ciągu 30 dni od chwili jego anulowania, uprzednio zgromadzone punkty produktowe zostaną Państwu przywrócone.

20. Pyt.: Czy w związku z anulowaniem ADR należy wypełniać jakiekolwiek dokumenty?
Odp.: Tak, należy dostarczyć do Spółki pisemne powiadomienie o rezygnacji, ponieważ stanowi ona zmianę postanowień zawartej uprzednio Umowy ADR.

ADR online


21. Pyt.: Jaką część zarządzania zamówieniem ADR można przeprowadzać przez Internet?
Odp. Można zmienić produkty, częstotliwość przesyłki, formę płatności (przelew lub karta kredytowa), adres, dokonać tymczasowej zamiany zawartości oraz dokonać wymiany punktów produktowych (w celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z częścią poświęconą tymczasowej zamianie zawartości).

22. Pyt.: Jaka jest różnica w cenie produktów zamówionych standardowo online a zamówionych w ramach programu ADR?

Odp.: W obu przypadkach przysługuje Państwu 5% zniżki od ceny hurtowej. Jednak zwykłe zamówienia online nie niosą ze sobą korzyści dostępnych w programie ADR.

23. Pyt.: Jakie metody płatności są akceptowane w przypadku tymczasowej zamiany zawartości zamówienia online? (W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z częścią poświęconą tymczasowej zamianie zawartości.)

Odp.: Aby uzyskać informacje na temat metod płatności dostępnych online w Państwa kraju, prosimy skontaktować się z lokalnym biurem obsługi klienta lub sprawdzić na naszej stronie płatności.


24. Pyt. Jakie są korzyści z obsługi zamówienia ADR online?
Odp.: Korzyści wynikające z obsługi zamówienia ADR online to zniżka na koszty wysyłki* oraz zniesienie opłaty manipulacyjnej, jak również natychmiastowe dokonywanie wszelkich zmian.

*Niektóre rynki/regiony i wyspy nie są objęte programem zniżki (Islandia, Wyspy Kanaryjskie oraz francuskie terytoria zależne).

Punkty produktowe
 

25. Pyt.: W jaki sposób zdobywa się punkty produktowe?
Odp.: Punkty produktowe przyznawane są co miesiąc na podstawie wartości punktowej PSV zamówienia. W miesiącu można zgromadzić maksymalnie 75 punktów produktowych. Na jednym koncie dystrybutorskim, pod jednym numerem ID, można zgromadzić maksymalnie 900 punktów rocznie, które wygasają w trzynastym miesiącu, licząc od daty zapisania ich na koncie. Można także wystąpić o ich przywrócenie w ciągu 30 dni od wygaśnięcia. Proporcja punktów produktowych zależy od okresu czasu funkcjonowania zamówienia ADR:

·         10% – za każde zamówienie dwumiesięczne.

·         20% – pierwszy rok w programie (pierwszych 12 zamówień).

·         30% – po upływie pierwszego roku (poczynając od 13. wysyłki).

26. Pyt.: Czy można zrealizować swoje punkty produktowe za granicą?
Odp.: Nie, punkty produktowe można realizować jedynie w kraju, w którym zostały zdobyte. Przykład: posiadając niemieckie zamówienie ADR, punkty produktowe można zrealizować jedynie w Niemczech.

27. Pyt.: Gdzie mogę sprawdzić ważność punktów produktowych?

Odp.: Data podana jest online i można sprawdzić ją w dowolnej chwili.

28. Pyt.: Czy w przypadku zwrotu produktu punkty produktowe są anulowane?
Odp.: Tak, liczba punktów produktowych przypisanych na podstawie wartości zwróconego produktu zostaje odliczona od całkowitej liczby punktów produktowych zapisanych na koncie.

29. Pyt.: Czy anulowanie zamówienia ADR oznacza utratę punktów produktowych?

Odp.: Tak, zostają one anulowane z końcem miesiąca, w którym anulują Państwo swoje zamówienie ADR.

30. Pyt.: Czy istnieją produkty, które nie generują punktów produktowych?

Odp.: Tak, niektórym produktom nie przysługują punkty produktowe, jak np. materiałom marketingowych i narzędziom sprzedaży, zestawom wprowadzającym, akcesoriom Nu Colour®, zestawom biznesowym, produktom i zestawom objętym promocyjną ceną oraz większości zestawom promocyjnym (oprócz zestawów ADR).


31. Pyt.: Czy obowiązują jakiekolwiek ograniczenia odnośnie do realizacji punktów produktowych?
Odp.: Tak, za punkty produktowe można kupić tylko produkty Nu Skin® i Pharmanex®. Nie dotyczy to kolekcji produktów, produktów i zestawów w promocji, zestawom biznesowym, darowizn VitaMeal w ramach inicjatywy Nourish the Children®, materiałów marketingowych i narzędzi sprzedaży, zestawów operatora skanera i pozostałych produktów oznaczonych jako nieprzynoszące punktów.

32. Pyt.: Czy produkty otrzymane za punkty produktowe wliczają się do wygenerowanej wartości punktów sprzedaży osobistej?
Odp.: Nie, produkty kupione za punkty produktowe nie wliczają się do Państwa PSV.

Realizacja punktów produktowych
 

33. Pyt.: Ile jest wart jeden punkt produktowy?
Odp.: Punkty produktowe odpowiadają wartości punktowej produktów. Jeden punkt produktowy jest równoważny jednemu punktowi wartości sprzedaży osobistej PSV.

34. Pyt.: Kiedy przyznawane są punkty produktowe?
Odp.: Punkty produktowe są zapisywane na koncie pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca w stosunku do daty dokonania zakupu.

35. Pyt.: Czy można zrealizować punkty produktowe natychmiast po złożeniu zamówienia ADR?
Odp.: Punkty produktowe są zapisywane na koncie pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca w stosunku do daty dokonania zakupu. Można je zrealizować dopiero w momencie, kiedy pojawiają się na Państwa koncie.

36. Pyt.: W jaki sposób można zrealizować punkty produktowe?
Odp.: Można wykorzystać je poprzez internetowe narzędzie Zarządzaj ADR, faks, e-mail lub za pośrednictwem biura obsługi klienta. Aby wymienić punkty produktowe na darmowy produkt, ich liczba na koncie musi odpowiadać wartości wybranego produktu.

37. Pyt.: W jaki sposób można sprawdzić, ile punktów produktowych znajduje się na koncie?
Odp.: Informacje na temat stanu punktów produktowych są dostępne online oraz poprzez biuro obsługi klienta. Mają Państwo dostęp do szczegółowych informacji na temat liczby dostępnych punktów produktowych, liczby ostatnio otrzymanych punktów produktowych oraz liczby zrealizowanych punktów produktowych, łącznie z ich datą ważności.

38. Pyt.: Czy realizując punkty produktowe, należy pokryć koszty opodatkowania i wysyłki?
Odp.: Nie. Na terenie Europy i Rosji są Państwo zwolnieni z obowiązku pokrycia kosztów opodatkowania darmowych produktów. Co więcej, przy dodaniu darmowych produktów do istniejącego zamówienia ADR lub innego zamówienia nie trzeba płacić dodatkowych kosztów przesyłki.
39. Pyt.: Czy można zwrócić produkt otrzymany za punkty produktowe?
Odp.: Nie, nie można zwracać produktów otrzymanych za punkty produktowe.

40. Pyt.: Czy można zrealizować punkty produktowe w centrum dystrybutorskim?
Odp.: Tak.

41. Pyt.: Czy można zrealizować punkty produktowe online?
Odp.: Tak. Punkty produktowe można zrealizować online w formie jednorazowego zamówienia lub dołączając je do swojego zamówienia ADR. W obu przypadkach żadna minimalna wartość PSV nie jest wymagana do realizacji punktów produktowych.

42. Pyt.: Czy ktoś inny może wykorzystać moje punkty produktowe?
Odp.: W wyjątkowych sytuacjach punkty produktowe można przekazać na konto dystrybutorskie innej osoby. Aby upoważnić kogoś do skorzystania z Państwa punktów produktowych, należy dostarczyć do Spółki pismo z Państwa podpisem potwierdzające, że dana osoba może korzystać z Państwa punktów. Prosimy również o podanie powodu tego przekazania punktów. Takie upoważnienie można przesłać do lokalnego biura obsługi klienta (w przypadku realizacji za pośrednictwem biura obsługi klienta zastosowana będzie opłata manipulacyjna). W celu uzyskania informacji na temat danych kontaktowych, adresu, numeru faksu należy skontaktować się z lokalnym biurem obsługi klienta lub odwiedzić naszą stronę internetową.

Wstrzymane zamówienia
 

43. Pyt.: Co oznacza wstrzymanie zamówienia?
Odp.: Wstrzymanie zamówienia to sytuacja, w której Państwa regularne zamówienie ADR nie zostaje wysłane w danym miesiącu.

44. Pyt.: W jaki sposób można wstrzymać zamówienie?
Odp.: Aby wstrzymać swoje zamówienie ADR, należy skontaktować się z biurem obsługi klienta lub centrum dystrybutorskim. Mimo że przez Internet łatwo można zmienić datę wysyłki, nie można wstrzymać w ten sposób realizacji zamówienia ADR.  

45. Pyt.: Ile razy rocznie można wstrzymać zamówienie ADR?

Odp.: Zamówienie ADR może zostać wstrzymane trzykrotnie w ciągu roku.

46. Pyt.: Co się dzieje w przypadku wstrzymania zamówienia po raz czwarty?
Odp.: W takiej sytuacji Państwa członkostwo w programie ADR zostaje anulowane i tracą Państwo związane z nim przywileje.

47. Pyt.: Na jak długo można wstrzymać zamówienie?
Odp.: Wstrzymanie oznacza niewysłanie jednej przesyłki. Po upływie miesiąca zamówienie ADR zostaje automatycznie przywrócone.

48. Pyt.: Czy w przypadku wstrzymania zamówienia ADR pozostałe wysyłki na koncie również zostają wstrzymane?
Odp.: Nie. Mogą Państwo zdecydować, które wysyłki mają zostać wstrzymane.

49. Pyt.: Co należy zrobić, jeżeli okazuje się, że dystrybutor otrzymuje zbyt wiele produktów?

Odp.: W takiej sytuacji należy zmodyfikować swoje zamówienie odpowiednio do potrzeb. Można zmienić zawartość zamówienia lub datę wysyłki.

Tymczasowa zamiana zamówienia ADR
 

50. Pyt.: Co oznacza tymczasowa zamiana?
Odp. Tymczasowa zamiana istniejącego zamówienia ADR oznacza, że w bieżącym miesiącu Państwa regularne zamówienie zostanie zastąpione innym. Na przykład: jeżeli Państwa regularne zamówienie jest zazwyczaj wysyłane 20. dnia miesiąca, 12. dnia miesiąca można za pośrednictwem biura obsługi klienta lub online dokonać tymczasowej zamiany i zamówić inne produkty o wartości przynajmniej 50 PSV po odliczeniu zniżek (jeśli chcą Państwo zachować pełne korzyści z ADR), zmienić metodę płatności lub adres odbiorcy. Zamówienie to zastąpi regularne zamówienie, które miało być wysłane 20. dnia miesiąca. Obowiązują te same zasady dotyczące cen oraz punktów produktowych co zwykle, a Państwa regularne zamówienie po prostu zostaje wstrzymane na jeden miesiąc.

51. Pyt.: Czy wartość zamówienia w ramach tymczasowej zamiany musi wynosić przynajmniej 50 PSV po odliczeniu zniżki?

Odp.: Wartość tymczasowego zamówienia musi wynosić przynajmniej 50 PSV po odliczeniu zniżki, jeśli chcą Państwo skorzystać ze wszystkich zalet programu ADR.

52. Pyt.: Ile razy w roku można dokonać tymczasowej zamiany zamówienia ADR?
Odp.: Zamiany zamówienia ADR można dokonać raz w miesiącu.

53. Pyt.: Czy tymczasowa zamiana oznacza, że zawartość zamówienia została zmodyfikowana na stałe?
Odp.: Nie. Tymczasowa zamiana nie oznacza, że zawartość zamówienia została zmodyfikowana na stałe.

54. Pyt.: Czy tymczasowa zamiana wpływa na liczbę gromadzonych punktów produktowych?
Odp.: Nie. Punkty produktowe nie ulegają zmianie w wyniku dokonania tymczasowej zamiany. Punkty produktowe za zamówienie w ramach tymczasowej zamiany naliczone zostają na tych samych zasadach, które dotyczą regularnego zamówienia ADR.

55. Pyt.: Czy dokonanie tymczasowej zamiany trwale zmienia datę realizacji zamówienia?
Odp.: Nie. Regularne zamówienie ADR zostaje automatycznie przywrócone i realizowane w początkowo wybranym dniu.

Centrum dystrybutorskie

 

56. Pyt.: Czym jest centrum dystrybutorskie?
Odp.: Centrum dystrybutorskie to lokalne biuro, w którym mogą Państwo składać i odbierać zamówienia osobiście.

57. Pyt.: Czy można złożyć zamówienie ADR w centrum dystrybutorskim?
Odp.: Tak, ale w takim przypadku obowiązuje opłata manipulacyjna. Należy pamiętać, że zamówienia ADR nie mogą zostać odebrane w centrum dystrybutorskim. Zostają one dostarczane pod wskazany przez Państwa adres.

Sponsoring
 

58. Pyt.: W jaki sposób można sponsorować lub dokonywać zakupów w innych krajach?
Odp.: Osoby zarejestrowane przed lipcem 2014 r. w celu sponsorowania osób spoza regionu EMEA (Europy, Rosji, Bliskiego Wschodu i Afryki) muszą podpisać „Umowę dystrybutorską”, na którą składają się „Umowa dystrybutora i międzynarodowego sponsora” oraz „Umowa nabywania produktów”. Formularze umów znajdują się w zakładce Biblioteka w Biurze.

Powyższa procedura nie dotyczy osób, które zarejestrowały się po lipcu 2014 r.
 

Międzynarodowy program ADR
 

59. Pyt.: Czy zapisując się do międzynarodowego programu ADR, otrzymuje się te same korzyści?
Odp.: Przy zapisaniu się do międzynarodowego programu EMEA ADR otrzymuje się tę samą zryczałtowaną stawkę przesyłki, zniżkę (5% na PSV i cenę zamówień ADR). Punkty produktowe mogą być wykorzystane jedynie w kraju, w którym zamówienie ADR zostało złożone.  Na przykład:  francuski dystrybutor składający zamówienie ADR w Niemczech będzie mógł zdobyć punkty produktowe do wykorzystania w Niemczech. Oznacza to też, że zamówienia dostarczane będą jedynie na terenie Niemiec. Zamówienia w ramach międzynarodowego programu ADR złożone poza regionem EMEA nie generują punktów produktowych.  Na przykład:  francuski dystrybutor składający zamówienie ADR w Stanach Zjednoczonych nie będzie mógł zdobyć punktów produktowych za to zamówienie ADR.
 

Pozostałe informacje
 

60. Pyt.: Co się stanie w przypadku braku produktu w magazynie?

Odp.: Jeśli produkt nie jest dostępny, zostanie usunięty z zamówienia ADR i automatycznie dodany ponownie, kiedy pojawi się w magazynie.

 

61. Pyt.: Czy można zmienić zamówienie ADR po jego realizacji?
Odp.: Obecnie jesteśmy w stanie zmienić zamówienie ADR w ciągu 15-20 minut po jego realizacji (do momentu realizacji rozliczenia). W przypadku automatycznego zamówienia tworzone jest ono w nocy i nie będziemy w stanie przeprowadzić żadnych zmian.

 

62. Pyt.: Czy produkt musi być całkowicie opłacony za pomocą punktów produktowych, czy można opłacać je częściowo punktami, a częściowo w inny dostępny sposób płatności?

Odp.: Nie, produkt musi być opłacony całkowicie za pomocą punktów produktowych.

 

63. Pyt.: Co się dzieje w przypadku odrzucenia płatności?

Odp.: Trzy miesiące przed wygaśnięciem terminu karty kredytowej otrzymają Państwo wiadomość e-mail. Po zalogowaniu na konto internetowe i przejście do zakładki „Zarządzaj ADR” wyskoczy też okienko z tą informacją (zob. zrzut ekranu poniżej). W celu zmiany danych karty kredytowej dla obecnego zamówienia należy skontaktować się z biurem obsługi klienta. W ciągu pięciu następnych dni trzykrotnie podejmiemy próbę obciążenia Państwa karty kredytowej. Jeśli żadna z nich się nie powiedzie, Państwa zamówienie zostanie anulowane. W celu zmiany danych karty kredytowej dla przyszłych zamówień należy przejść do zakładki „Zarządzaj ADR” lub skontaktować się z biurem obsługi klienta.

 

 

Z naszych danych wynika, że Państwa karta kredytowa wykorzystywana do realizacji comiesięcznych zamówień ADR wkrótce straci ważność.

 

Aby zapewnić sobie ciągłość realizacji dostaw produktów zamówionych w ramach programu ADR wystarczy zaktualizować dane karty kredytowej w polu szczegóły faktury w zakładce Zarządzanie ADR. Dzięki temu otrzymają Państwo swoje ulubione produkty na czas w każdym miesiącu i nie będą musieli martwić się o terminową realizację zleceń.

 

Aktualizuj później

Aktualizuj teraz

 

 

 

 

Dołącz do Nu Skin Zostań Dystrybutorem