Är du kvar?

FORTSÄTT

Nu Skins villkor för användargenererat innehåll

Senaste revidering: 24/02/23

 

Dessa villkor (”villkoren”) gäller när Nu Skin International Inc. och NSE Products Europe BV, deras partner och dotterbolag (”Nu Skin” eller ”vi”, ”oss”, ”vår”) väljer några ord, bilder, fotografier, data, någon information eller något annat ”användargenererat innehåll” relaterat till Nu Skins varumärken och produkter (”innehållet”) som du laddar upp, publicerar eller delar via tredjepartswebbplatser eller plattformar. Det inkluderar men begränsas inte av Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube, Snapchat och Twitter (”plattformarna”), och då du använder detta innehåll på vår webbplats, i marknadsföringsutskick och på andra marknadsföringskanaler eller i någon Nu Skin-ägd plattform på sociala medier (”Nu Skin Media”).

 

Innehållsval och begränsningar

 

1.  Från tid till annan väljer vi ut innehåll från plattformar som vi använder i Nu Skin Media.

 

2.  Vi kommer att välja ut vilket innehåll vi vill använda oss av i Nu Skin Media helt på egen hand. Om innehållet omfattar text måste denna vara på engelska. Innehållet får inte inkludera mimningsljudtillägg. Det kan hända att vi delar riktlinjer om vilken typ av innehåll vi söker till Nu Skin Media, men inte alltid. Om vi efterfrågar särskilda riktlinjer kan det ändå hända att vi väljer innehåll som inte följer dessa, så länge det uppfyller begränsningarna som anges i stycke 3 i dessa villkor. Detta innebär också att vi kan välja bort innehåll trots att det uppfyller våra kriterier. Vi har ingen skyldighet att använda något innehåll i Nu Skin Media.

 

3.  Om du vill skapa innehåll måste du vara säker på att:

 • ditt innehåll inte påstår att våra produkter ger ett resultat som skiljer sig från, eller ger ett bättre resultat än det som anges i våra godkända marknadsföringsmaterial; och
 • att ditt innehåll inte är vilseledande, kränkande, obscent, pornografiskt, kränkande, oanständigt, hotande, trakasserande, hatiskt, eller stötande eller på annat sätt olaglig; och
 • ditt innehåll är ditt eget och har inte retuscherats eller modifierats, och inga filter har tillämpats för att ändra ditt utseende, och 
 • om du är en Nu Skin Brand Affiliate, att det följer ditt Brand Affiliate-avtal, inklusive Nu Skins policyer och procedurer samt Nu Skins riktlinjer (tillgängliga i Renomméavsnittet på din lokala Nu Skin-webbplats).  

Om vi får information om att ditt innehåll inte följer dessa regler kommer vi omedelbart be dig att radera innehållet.

 

4.  Man behöver inte köpa någonting från Nu Skin för att ditt innehåll ska väljas till Nu Skin Media.

 

 

Ditt samtycke låter oss använda ditt innehåll

 

5.  Om vi vill använda ditt innehåll på Nu Skin Media kontaktar vi dig på relevant plattform för att be om ditt samtycke för att använda det. Vi ber dig att fylla i ett formulär. Genom att skicka in formuläret till oss ger du ditt samtycke och måste följa dessa villkor, samt Nu Skins integritetsmeddelande (finns i dessa villkor samt på Nu Skin-webbplatsen www.nuskin.com).

 

6.  Du måste tillhandahålla det ifyllda formuläret inom samma chatt, tråd eller i ett privat meddelande för att ge oss ditt samtycke. Om vi inte har fått något svar inom 14 dagar från det datum vi kontaktade dig kommer vi att anta att du inte ger ditt samtycke till att vi använder ditt innehåll och inte använda det på Nu Skin Media.

 

7.  Genom att samtycka till vår användning av ditt innehåll i enlighet med paragraf 6 i dessa villkor intygar du följande:

 • styrka att du är minst 18 år,
 • att innehållet har skapats av dig och/eller att du har fått lämplig behörighet/lämpligt tillstånd från eventuell tredje part som äger eller hanterar rättigheter till ditt innehåll;
 • att Nu Skin och dess partnerbolag i enlighet med dessa villkor får en icke-exklusiv, världsomspännande, överförbar, royaltyfree, oåterkallelig, evig rätt och licens att använda ditt innehåll på Nu Skin Media utan att kompensera dig för det.
 • att du ger oss din tillåtelse att omdesigna, arkivera, reproducera, sprida, visa, offentligt utföra och/eller spela upp och offentliggöra, klippa, redigera, anpassa eller modifiera ditt innehåll eller någon del av det;
 • att vår användning av ditt innehåll på Nu Skin Media inte överskrider eller bryter mot någon upphovsrätt, varumärkesrätt, handelsrätt, integritetsrätt, rätt till immateriell egendom eller någon annan rättighet som tillhör någon tredje part;
 • att du samtycker till att Nu Skin använder ditt förnamn, efternamn och profilbild kopplad till kontot där du publicerade innehållet, ditt land och din bild såsom den visas i innehållet (om tillämpligt) för de syften som beskrivs i paragraf 8 i dessa villkor.

 

8.  Om inte annat uttryckligen har avtalats med dig, kommer vi enbart att använda de personuppgifter som du har lämnat ut till oss, som begränsas av ditt förnamn, efternamn och din profilbild kopplade till kontot där du publicerade innehåller, ditt land och din bild, såsom den visas i innehållet (om tillämpligt) för följande syften:

 • Publicera hela eller delar av ditt innehåll på Nu Skin Media i enlighet med paragraf 7 i dessa villkor; och/eller
 • ange dig som skapare av innehållet på Nu Skin Media.

Som Nu Skin Brand Affiliate måste du informera Nu Skin om detta och vi ber dig att tillhandahålla ID-numret för ditt konto. Vid detta tillfälle kan vi verifiera om du har uppfyllt ditt Brand Affiliate-avtal, inklusive Nu Skins Policyer och procedurer, enligt det som anges i avsnitt 3 i dessa villkor.

 

9.  Du samtycker till att du inte kommer att få någon betalning eller annan ersättning om vi vill använda ditt innehåll i något Nu Skin Media och vi kanske anger dig som skapare av innehållet eller inte genom att tagga ditt efternamn eller nämna dina personuppgifter när vi använder innehållet i Nu Skin Media.

 

 

Ta bort ditt innehåll från Nu Skin Media

 

10.  Du förstår att vi när som helst och enligt eget omdöme kan ta bort ditt innehåll från Nu Skin Media.

 

11.  Om du tar bort ditt innehåll från plattformen som det ursprungligen publicerades på kommer det automatiskt att försvinna från Nu Skin Media om vi bara har ompublicerat ditt innehåll på samma plattform, vilket kan dröja några dagar till följd av tekniska skäl.

 

12.  Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke om du inte vill att Nu Skin längre ska få använda ditt innehåll. Kontakta oss på socialmedia@nuskin.com om du vill ta bort ditt innehåll från Nu Skin Media. Om du tar tillbaka ditt samtycke tar Nu Skin bort allt innehåll från redigeringsbara medier och framtida medier inom rimlig tid, i enlighet med din begäran.

 

 

Kontakta oss

 

13.  Kontakta oss på socialmedia@nuskin.com vid frågor om dessa villkor eller om du vill ha mer information.

 

14.  Kontakta integritetsteamet på privacy@nuskin.com vid frågor och funderingar kring integritetsmeddelandet/dina personuppgifter eller om du vill uppdatera dina personuppgifter eller utöva dina rättigheter som beskrivs i integritetsmeddelandet. Du hittar även information på sidan Den registrerades rättigheter på Nu Skin-webbplatsen www.nuskin.com.

 

 

Övrigt

 

15.  Dessa villkor styrs av belgiska lagar och eventuella tvister om dem är föremål för den exklusiva jurisdiktion som tillhör de belgiska domstolarna.

 

16.  Nu Skin förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor utan föregående information genom att publicera de reviderade villkoren. Du bör därför granska villkoren varje gång du ger oss tillstånd eller behörighet att använda ditt innehåll.