Är du kvar?

FORTSÄTT

Nu Skins villkor för användargenererat innehåll

Senaste revidering: 2020-05-06

 

Dessa villkor (”villkoren”) gäller när Nu Skin International Inc. och NSE Products Europe BV, deras partner och dotterbolag (”Nu Skin” eller ”vi”, ”oss”, ”vår”) väljer några ord, bilder, fotografier, data, någon information eller något annat ”användargenererat innehåll” relaterat till Nu Skins varumärken och produkter (”innehållet”) som du laddar upp, publicerar eller delar via tredjepartswebbplatser eller plattformar. Det inkluderar men begränsas inte av Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube, Snapchat och Twitter (”plattformarna”), och då du använder detta innehåll på vår webbplats, i marknadsföringsutskick och på andra marknadsföringskanaler eller i någon Nu Skin-ägd plattform på sociala medier (”Nu Skin Media”).

 

Innehållsval och begränsningar

 

1.  Från tid till annan väljer vi ut innehåll från plattformar som vi använder i Nu Skin Media.

 

2.  Vi kommer att välja ut vilket innehåll vi vill använda oss av i Nu Skin Media helt på egen hand. Det kan hända att vi ibland informerar om vilken typ av innehåll vi söker till Nu Skin Media, men inte alltid. Om vi efterfrågar särskilt innehåll kan det ändå hända att vi väljer annan typ av innehåll så länge det uppfyller begränsningarna som anges i paragraf 3 i dessa villkor. Detta innebär också att vi kan välja bort innehåll trots att det uppfyller våra kriterier. Vi har ingen skyldighet att använda något användarinnehåll i Nu Skin Media.

 

3.  Om du vill skapa innehåll måste du vara säker på att:

 • ditt innehåll inte påstår att våra produkter ger ett resultat som skiljer sig från, eller ger ett bättre resultat än det som anges i våra godkända marknadsföringsmaterial; och
 • att ditt innehåll inte är vilseledande, kränkande, obscent, pornografiskt, kränkande, oanständigt, hotande, trakasserande, hatiskt, eller stötande eller på annat sätt olaglig; och
 • om du är en Nu Skin Brand Affiliate, att det följer ditt Brand Affiliate-avtal, inklusive Nu Skins policyer och procedurer.

Om vi får information om att ditt innehåll inte följer dessa regler kommer vi omedelbart be dig att radera innehållet.

 

4.  Man behöver inte köpa någonting från Nu Skin för att ditt innehåll ska väljas till Nu Skin Media.

 

Ditt samtycke låter oss använda ditt innehåll

 

5.  Om vi vill använda ditt innehåll på Nu Skin Media kommer vi att kontakta dig på relevant plattform för att be om ditt samtycke för att använda det. Vi ber dig att svara oss med hashtaggen ”#yesnuskin” om du går med på att låta oss använda ditt innehåll i Nu Skin Media. När du har givit ditt samtycke till oss på detta sätt går du med på att bindas till dess villkor.

 

6.  Du måste svara direkt till oss inom samma chat, tråd eller i ett privat meddelande genom att använda hashtaggen ”#yesnuskin” och ge oss ditt samtycke. Om vi inte har fått något svar inom sju dagar från det datum vi kontaktade dig kommer vi att anta att du inte ger ditt samtycke till att vi använder ditt innehåll och inte använda det på Nu Skin Media.

 

7.  Genom att samtycka till vår användning av ditt innehåll i enlighet med paragraf 6 i dessa villkor intygar du följande:

 • att du är över 16 år;
 • att innehållet har skapats av dig och/eller att du har fått lämplig behörighet/lämpligt tillstånd från eventuell tredje part som äger eller hanterar rättigheter till ditt innehåll;
 • att Nu Skin och dess partnerbolag i enlighet med dessa villkor får en icke-exklusiv, världsomspännande, överförbar, royaltyfree, oåterkallelig, evig rätt och licens att använda ditt innehåll på Nu Skin Media utan att kompensera dig för det.
 • att du ger oss din tillåtelse att omdesigna, arkivera, reproducera, sprida, visa, offentligt utföra och/eller spela upp och offentliggöra, klippa, redigera, anpassa eller modifiera ditt innehåll eller någon del av det;
 • att vår användning av ditt innehåll på Nu Skin Media inte överskrider eller bryter mot någon upphovsrätt, varumärkesrätt, handelsrätt, integritetsrätt, rätt till immateriell egendom eller någon annan rättighet som tillhör någon tredje part;
 • att du samtycker till att Nu Skin använder ditt förnamn, efternamn och profilbild kopplad till kontot där du publicerade innehållet, ditt land och din bild såsom den visas i innehållet (om tillämpligt) för de syften som beskrivs i paragraf 8 i dessa villkor.

 

8.  Om inte annat uttryckligen har avtalats med dig, kommer vi enbart att använda de personuppgifter som du har lämnat ut till oss, som begränsas av ditt förnamn, efternamn och din profilbild kopplade till kontot där du publicerade innehåller, ditt land och din bild, såsom den visas i innehållet (om tillämpligt) för följande syften:

 • Publicera hela eller delar av ditt innehåll på Nu Skin Media i enlighet med paragraf 7 i dessa villkor; och/eller
 • ange dig som skapare av innehållet på Nu Skin Media.

Om du är en Nu Skin Brand Affiliate kan vi be dig att bara tillhandahålla ID-numret för ditt distributörskonto för att kunna säkerställa att du följer ditt Brand Affiliate-avtal, inklusive Nu Skins policyer och procedurer, i enlighet med det som anges i avsnitt 3 i dessa villkor.

 

9.  Du samtycker till att du inte kommer att få någon betalning eller annan ersättning om vi vill använda ditt innehåll i något Nu Skin Media och vi kanske anger dig som skapare av innehållet eller inte genom att tagga ditt efternamn eller nämna dina personuppgifter när vi använder innehållet i Nu Skin Media.

 

Ta bort ditt innehåll från Nu Skin Media

 

10.  Du förstår att vi när som helst och enligt eget omdöme kan ta bort ditt innehåll från Nu Skin Media.

 

11.  Om du tar bort ditt innehåll från plattformen som det ursprungligen publicerades på kommer det automatiskt att försvinna från Nu Skin Media om vi bara har ompublicerat ditt innehåll på samma plattform, vilket kan dröja några dagar till följd av tekniska skäl.

 

12.  Om ditt innehåll inte försvinner automatiskt från Nu Skin Media när du tar bort det från plattformen och du inte vill att ditt innehåll längre ska användas av Nu Skin kan du kontakta infoeurope@nuskin.com för att begära att vi tar bort ditt innehåll från Nu Skin Media. Om du meddelar oss om detta kommer vi att ta bort ditt innehåll inom en rimlig tidsram.

 

13.  Du förstår att det inte alltid är möjligt att ta bort innehållet från alla Nu Skin-plattformar. Ditt innehåll kan exempelvis visas i marknadsföringsutskick som skickas ut innan du kontaktade oss och bad oss ta bort ditt innehåll från Nu Skin Media. Vi kommer dock att garantera att ditt innehåll tas bort från alla redigerbara och framtida Nu Skin-plattformar efter att vi har mottagit din begäran.

 

Övrigt

 

14.  Dessa villkor styrs av belgiska lagar och eventuella tvister om dem är föremål för den exklusiva jurisdiktion som tillhör de belgiska domstolarna.

 

15.  Nu Skin förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor utan föregående information genom att publicera de reviderade villkoren. Du bör därför granska villkoren varje gång du ger oss tillstånd eller behörighet att använda ditt innehåll.