Nourish the Children

Nourish the Children (NTC) ialah inisiatif untung yang menggunakan prinsip perniagaan untuk menangani masalah kelaparan kanak-kanak dengan cara yang mampan.

Membawa Jutaan Senyuman dan Keceriaan

temui kanak-kanak

masalah global,
penyelesaian yang unik

vitameal®: lebih daripada sekadar makanan