Är du kvar?

FORTSÄTT

Affärsriktlinjer

Företaget kommer då och då att skicka ut viktiga uppdateringar eller ”riktlinjer” som kan ha en avgörande inverkan på era Brand Affiliate-verksamheter och företagets anseende. Vi ber därför våra Brand Affiliates att kontrollera dessa ofta, eftersom riktlinjerna kan och kommer att ändras regelbundet. Obs: Om man bryter mot någon av de riktlinjer som anges nedan kan det leda till en disciplinär åtgärd. Se avsnittet Kontakta oss nedan för information om hur du kan kontakta företaget om du har frågor eller om du vill rapportera en överträdelse.

 

Lash + Brow Serum:

 

Nu Colour Lash + Brow Serum är HÄR! Se till att dela intresset via sociala medier och liknande baserat på konsekvent innehåll och anspråk som godkänts av företaget samt att följa principerna i riktlinjerna för Lash + Brow Serum. Alla ”före-och-efterbilder” måste skickas in till Nu Skin för godkännande före delning. Riktlinjerna för Lash + Brow Serum finns här.

 

ageLOC WellSpa iO:

 

Den nya fantastiska ageLOC WellSpa-apparaten är en av våra nyaste produkter och har beprövade fördelar. Tänk på att enbart följa de godkända användningsanvisningarna och anspråk som finns på webbplatsen och i produktinformationsbladet för din marknad när WellSpa iO lanseras på global skala. Du får endast dela officiella anspråk som dokumenterats av Nu Skin, även om du eller dina kunder själva har fått bra resultat av att använda WellSpa iO.

 

Mer information finns i riktlinjerna för WellSpa iO-marknadsföring och i produktinformationsbladet.

 

EmpowerSTART:

 

Nu Skin presenterar stolt incitamentprogrammet EmpowerSTART där Brand Affiliates kan tjäna otroliga bonusar genom att uppnå viktiga milstolpar baserat på sina resultat. Det är mycket viktigt att alla Brand Affiliates noga följer riktlinjerna för EmpowerSTART-incitamentet vid marknadsföring av det nya incitamentet. All typ av marknadsföring av EmpowerSTART-incitamentet som inte följer dessa riktlinjer är strängt förbjuden.

 

TikTok:

 

TikTok Community Guidelines förbjuder postning eller delning av innehåll som marknadsför eller gestaltar nätverksförsäljning. För att uppfylla vårt uppdrag att verka som en Force for Good och för att bevara företagets goda rykte är Brand Affiliates förbjudna att marknadsföra affärsmöjligheterna via TikTok-plattformen, vilket bland annat inkluderar att posta om Nu Skin-relaterade evenemang, belöningsresor och Affiliate-erbjudanden. Brand Affiliates får endast använda TikTok för att marknadsföra företagets produkter i den mån innehållet inte bryter mot Nu Skins policyer och procedurer eller andra delar av TikToks riktlinjer, inklusive landsspecifika krav, begränsningar och anspråk.

 

WhatsApp:

 

Den välkända, globala meddelandeplattformen WhatsApp har nyligen uppdaterat sina affärs- och handelspolicyer för sin fristående företagsapplikation, som inte bör misstas för den personliga WhatsApp-applikationen. Policyerna, som gäller för alla företagsverktyg, inkluderar WhatsApp Business App och WhatsApp Business Solution och förbjuder företag att utföra nätverksförsäljning av produkter eller tjänster. I enlighet med denna policy måste eventuella Brand Affiliates som använder den fristående affärsplattformen WhatsApp Business App och/eller dess verktyg för att göra reklam för Nu Skins produkter och affärsmöjligheter omedelbart sluta upp med detta.

Pinterest:

 

Pinterests riktlinjer för annonsering förbjuder användare att lägga upp vissa typer av annonser, bland annat annonser som rör multilevelförsäljningsmodeller. Dessa riktlinjer förbjuder också upplägg/delning av allt innehåll, inklusive annonser, rörande viktminskning. Därför kan Brand Affiliates inte använda någon typ av annonser på Pinterest för att marknadsföra Nu Skins affärsmöjligheter, produkter eller vikthanteringsprogram, inte ens annonser som enbart riktar sig till personer som de redan haft kontakt med. Däremot kan Brand Affiliates fortsätta att använda pins för att dela information om produkterna och affärsmöjligheterna i enlighet med Nu Skins riktlinjer för delning i sociala medier. Allt innehåll måste också uppfylla kraven i Pinterests riktlinjer för betalda partnerskap, inklusive krav gällande stöd (t.ex. #ad, #sponsored).

 

Det är inte tänkt att dessa affärsriktlinjer ska ersätta Nu Skins policyer och riktlinjer. Brand Affiliates måste alltid efterleva de krav som fastställs i riktlinjerna för social delning, riktlinjerna för rekommendationer av affärsmöjligheter, riktlinjerna för produktrekommendationer, eller andra dokument som tillhandahålls av företaget.