Jste tam ještě?

POKRAČOVAT

 

Nadace Force for Good

Nadace Nu Skin Force for Good Foundation je nezisková organizace, jejíž mise je zlepšovat zdraví, vzdělání a ekonomické podmínky dětí. Poskytuje jim tak naději na lepší budoucnost.

 

 

 

nu-skin-force-for-good-foundation-improving-lives

Zlepšujeme životy dětí

 

Značka Nu Skin je postavena na myšlence pomáhání druhým. Je to samotná podstata toho, kdo jsme a co děláme. Nu Skin Force for Good Foundation je nezisková organizace, která byla vytvořena v roce 1998 s cílem dál zlepšovat životy dětí po celém světě tím, že jim nabízí naději na život bez nemocí, negramotnosti a chudoby.

 

 

 

nu-skin-force-for-good-foundation-icon-years

Aktivní více než 20 let

 

 

nu-skin-force-for-good-foundation-icon-children

Pomohli jsme více než 100,000 dětí

 

 

nu-skin-force-for-good-foundation-icon-countries

Více než 50 zemí, kde působíme

 

 

Dobré skutky neznají hranice

 


 

 

Ode dne svého založení Nu Skin Force for Good Foundation podpořila stovky užitečných projektů na více než 50 trzích světa. O globálních iniciativách v každém regionu, kde Nu Skin působí, můžete zjistit více tady, nebo čtěte dál o těch nejvíce charakteristických v Evropa a Afrika.

 

 

 

Ve kterých iniciativách jsou země Evropa a Afrika zapojeny nejvíce?

 

MALAWI, AFRIKA

School of Agriculture for Family Independence (SAFI)


V rámci této iniciativy se vyučuje udržitelné zemědělství v Malawi ve vesnické škole Mtalimanja. Tamní studenti se učí o nejnovějších zemědělských a zavlažovacích technikách, které mohou využít ve svých vesnicích. Při použití metod SAFI se může úroda zvýšit až o 700 %.

MALAWI, AFRIKA

Seeds of Hope (Semínka naděje)


Dary realizované prostřednictvím prodeje našeho produktu Epoch Baobab Body Butter pomáhají v Malawi financovat iniciativu pro zalesňování. Tato iniciativa byla původně zaměřena na cenné baobaby. Dnes už je rozvinutá do podoby, kdy pod její záštitou probíhá výsadba tisíců ovocných stromů, které přispívají do každodenního života místních obyvatel.

Objevte Body Butter

MALAWI, AFRIKA

Wells of Hope


I dnes mají vodou přenášené nemoci jako úplavice na mnoho obyvatel Malawi zásadní dopad. Věříme, že by nikdo neměl žít bez přístupu k čisté vodě. Náš projekt zaměřený na vrty v Malawi představuje součást této vize. Každá nová studna toto obstará pro přibližně 500 lidí, a zajistí tak, že obyvatelé vesnic neonemocní následkem pití nepitné vody.

Zjistěte o Malawi více informaci

 

 

 

Všechny prostředky shromážděné nadací Nu Skin Force for Good Foundation poskytujeme specializovaným organizacím třetí strany, které jsou našimi partnery. Nu Skin Force for Good Foundation pouze převede darované prostředky, a nebude se nijak zapojovat do místních projektů realizovaných těmito partnery.

 


 

Celosvětové iniciativy

 

nu-skin-force-for-good-foundation-initiatives-seacology

Seacology

Tato organizace vytváří oboustranně výhodná partnerství pro ochranu přírody, která pomáhají ostrovním komunitám budovat infrastrukturu a chránit mořské biotopy pro další generace. Společně pak ochraňují jedinečná přirozená prostředí a kultury na ostrovech po celém světě, a to díky darům získaným z prodeje našich produktů Epoch.

 

nu-skin-force-for-good-foundation-initiatives-disaster-relief

Pomoc při katastrofách

Když se někde objeví přírodní katastrofa, je zásadní rychlá reakce. Nadace Force for Good okamžitě věnovala prostředky při událostech jako byly požáry v Austrálii i USA, hurikán na Bahamách, cyklón Idai v Malawi, Mosambiku a Zimbabwe, nebo na pandemii koronaviru.

 

nu-skin-force-for-good-foundation-initiatives-epidermolysis-bullosa

Epidermolysis Bullosa Medical Research Foundation (nadace pro lékařský výzkum bulózní epidermolýzy)

Nu Skin Force for Good Foundation již věnovala miliony dolarů z prodeje produktů Epoch nadaci Epidermolysis Bullosa Medical Research Foundation (EBMRF) na výzkum léku na ničivé kožní onemocnění Epidermolysis Bullosa (EB).

 

 

 

Objevit další celosvětové iniciativy

 


 

Jak se můžete zúčastnit?

 

nu-skin-force-for-good-participation-epoch-image

1. Epoch**

Při každém nákupu produktu Epoch Nu Skin věnuje 0,25 USD nadaci Nu Skin Force for Good Foundation, přičemž peníze z některých produktů jsou poskytovány na konkrétní účely.

 

Objevte řadu Epoch
nu-skin-force-for-good-participation-vitameal-image

2. VitaMeal*

Když koupíte balení VitaMeal, konáte mnoho dobra hned na několika rovinách. Nejen, že zajistíte výživné jídlo pro podvyživené děti, ale součástí nákupu je také dar nadaci Nu Skin Force for Good Foundation. Pomáháte jí tak po celém světě zlepšovat životy těch, kteří to potřebují.

 

Objevte VitaMeal
nu-skin-force-for-good-participation-donations-image

3. Dary

Dále je možné zaslat finanční dar v jakékoliv výši prostřednictvím našeho celosvětového online darovacího formuláře na stránkách forceforgood.org. Koneckonců každá trocha pomůže!

 

Darujte