เพราะ 1% จากรายได้ของผู้ใหญ่ใจดี... คือ แสงเทียนชีวิตของเด็กด้วยโอกาส

ร่วมสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ด้วยการบริจาคเงิน 1% จากยอดคอมมิสชั่นทุกเดือน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเพื่อการผ่าตัดหัวใจเด็ก โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งเป็นไปตามปณิธานของ นู สกิน ที่จะเป็นพลังแห่งความดี นอกจากนี้ ท่านยังสามารถนำเงินบริจาคนี้หักลดหย่อนภาษีปลายปีได้อีกด้วย* โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ เพื่อร่วมบริจาคอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ได้ที่เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย โทร 0 2792 8530 หรือติดต่อเพื่อกรอกแบบฟอร์มบริจาคเงินได้ที่ศูนย์ นู สกิน ทุกสาขา

*บริษัทฯ จะช่วยดำเนินการขอใบเสร็จรับเงินจากมูลนิธิฯ เมื่อท่านบริจาคตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

 

เข้าร่วมโครงการบริจาค 1% จากยอดคอมมิสชั่นทุกเดือน