การบริจาครายได้ 1% จากคอมมิสชั่น

 

นู สกิน ขอขอบพระคุณผู้แทนจำหน่ายที่ร่วมสมทบทุนบริจาครายได้ 1% จากคอมมิสชั่นของท่านในแต่ละเดือนให้กับโครงการ อะ ไลฟ์ อะ เดย์ (A Life A Day) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้กองทุนเพื่อช่วยเหลือการผ่าตัดหัวใจเด็กภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยโครงการนี้จะมุ่งเน้นสนับสนุนการผ่าตัดให้ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดให้ได้รับการผ่าตัดรักษาชีวิตอย่างทันท่วงที

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีผู้ป่วยเด็กที่เผชิญกับภาวะหัวใจพิการแต่กำเนิดมากกว่า 50,000 ราย ในแต่ละปีมีเด็กที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจเพียงไม่ถึง 5,000 ราย ความช่วยเหลือจากคุณคือกำลังสำคัญที่จะช่วยเราสานต่ออนาคตที่ดีให้กับเด็กๆ ได้

รายชื่อเหล่านี้ คือผู้แทนจำหน่ายที่ได้ร่วมสมทบทุนบริจาครายได้ 1% จากคอมมิสชั่นให้กับโครงการ อะ ไลฟ์ อะ เดย์ ภายใต้กองทุนเพื่อช่วยเหลือการผ่าตัดหัวใจเด็กภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คลิก เพื่อดูรายนามผู้บริจาค