Er du fortsatt der?

FORTSETT
nu-skin-glossary-page-banner-image

Ordliste for bærekraft

Mye sies det om bærekraft, likevel er det veldig lite som gir god innsikt. Vi vil forenkle bærekraft for deg, og vi starter med denne ordlisten tuftet på det som gjelder spesielt for Nu Skin i EMEA. Ingredienser, emballasje og produkter varierer gjerne etter hvert marked, men her finner du en fullstendig liste over begreper for å styrke videre lesning og innsikt i noen av ordene du kommer over i møte med oss. Med mer kunnskap i ryggsekken, kan vi samlet ta bedre vare på planeten.

 

#ForceForGreen

 


Jordbruk i et kontrollert miljø

Jordbruk i et kontrollert miljø er en tilnærming til landbruk som baserer seg på teknologi. Med denne metoden dyrkes råvarene i et lukket miljø, noe som sikrer sporbarhet og bærekraft fra frø til forklaring. [see Groviv]


Eco-Pac som emballasje

Som først ute i bransjen er Eco-Pac en helt ny type uten hode og skuldre (eller korken du ser på typiske tuber). Uten hode og skulder hjelper Nu Skins nye Eco-Pac som tuber nå mot forbruket av plast. Basert på de globale salgstallene for Epoch produkter i 2020, sparer Nu Skin hvert år rundt 67 tonn vanlig plast med denne nye formen på design. [see bio-pe]. Denne prosentandelen baseres på en sammenligning av produksjonsprosesser innen emballasje, med den samme antatte transporten fra Shanghai til Los Angeles (i henhold til globale salgstall av Epoch produkter fra 2020).

Eco-Pac som emballasje finner du i Epoch Glacial Marine Mud, Baobab Body Butter, Yin and Yang Mask, Firewalker, IceDancer, Sole Solution og alle Epoch Ava Puhi Moni som sjampo og balsam*.

Undersøk lokalt hvordan du resirkulerer disse produktene på en bærekraftig måte.


FSC (internasjonalt skogvernmerke)

Ser du FSC-logoen, betyr det at du styrker vernearbeidet for verdens skoger når du velger dette produktet. FSC er en ideell organisasjon som fremmer bærekraftig skogdrift over hele verden, og støtter passende miljøvennlige og sosialt gode prosjekter og effektiv økonomisk drift i verdens skoger. FSC-sertifiserte skog over hele verden sikrer at de oppfyller FSCs miljømessige og sosiale krav. Undersøk lokalt hvordan du resirkulerer disse produktene på en bærekraftig måte.


Glass

Glass er generelt et av de enkleste materialene å resirkulere. Pass likevel på at du sjekker om lokale anlegg tar imot glass. Ikke bland klart og farget glass.


Groviv

Groviv er Nu Skins innovative tiltak for innhøsting av råvarer gjennom kontrollerte miljøer i landbruket – en teknologibasert tilnærming til jordbruk og kultivering av råvarer. Groviv-sertifiserte ingredienser dyrkes under lukket forhold ved hjelp av teknologi som sikrer optimale vekstforhold fra frø til løsning. Ser du Groviv® på en emballasje fra Nu Skin, betyr det at produktet inneholder en ingrediens eller ingredienser som er dyrket i et kontrollert miljø.


PCF

(Se resirkulert papp)


Plast

Plast inngår som en nødvendig del av hvordan vi lever og har mange fordeler, blant annet i emballasjen til produktene vi elsker. Vi satser fullt på mindre enkeltvis forbruk av plast gjennom målene nedfelt i 5R [(translation)], men vi klarer det ikke alene. Vi satser mot en bærekraftig produksjon, og vi trenger hjelp fra deg til riktig sortering.

Fordi resirkulering varierer fra land til land, må du undersøke med lokale anlegg for å finne ut hvordan emballasjer best håndteres.


PCR 4

Gjenbrukt plast (PCR) er begrepet vi bruker om plast som brukes for andre (eller tredje, femte eller til og med syvende!) gang. Det viser til plast som allerede er resirkulert og videre foredlet til emballasjen du nå har i hendene. Med den økte andelen av PCF i Nu Skins produkter, reduserer vi produksjonen av ny plast, noe som resulterer i mindre karbonutslipp. Prosentandelen forteller deg hvor mye gjenvunnet materiale som finnes i emballasjen. Fordi resirkulering varierer fra land til land, må du undersøke med lokale anlegg for å finne ut hvordan emballasjer best håndteres.


Kan resirkuleres (5R)

Resirkulerte ting er akkurat det – de kan resirkuleres.


Resirkulert (5R)

I Nu Skin regner vi et produkt som resirkulert hvis det er fremstilt av resirkulert materiale, som resirkulert plast [see PCR].


Kan gjenbrukes (5R)

Produkter kan fylles på for å brukes mer enn en gang, og vi har innført systemer som samler og påfyller i original emballasje. Redusert (5R) i Nu Skin betyr at produktet har lavere vekt eller mindre volum, sammenlignet med tidligere versjon av samme produkt, og genererer mindre avfall.


Kan gjenvinnes (5R)

I Nu Skin regner vi et produkt som fornybart hvis emballasjens kildematerialet kan fornyes (f.eks. sukkerrør).


Resirkulert papir (papp)

Resirkulert papir (papp) eller gjenvunnet fiber/papp (PCF) er papir som lever sitt andre liv, noe som betyr at det allerede er resirkulert og gjenvunnet til et spesifikt formål i emballasjen du holder i hendene. Med den økte andelen av PCF i Nu Skins produkter, reduserer vi andelen av det nye papiret vi bruker. Prosentandelen forteller deg hvor mye gjenvunnet materiale som finnes i emballasjen.


Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

Palmeolje er en av de mest effektive oljene i landbruket, men hvis produksjonen ikke er bærekraftig, fører det til avskoging, tap av biologisk mangfold, erosjon og forurensing av vann. Med satsingen på bruk av sertifisert palmeolje som er ansvarlig innkjøpt fra bærekraftige kilder, i tillegg til produktene vi tar med oss videre, sikrer vi at resursene vi bruker er bra for miljøet.


Grønn logo

Ser du Nu Skins logo for bærekraft på den sekundære emballasjen (papp osv.) i et nytt eller nylig lansert produkt fra oss, betyr det at det er et bærekraftig tiltak.


Flik merket med TE for EMEA eller forsegling

Flik merket med TE for EMEA eller forsegling er et transparent merke som forsegler kartongen slik at den ikke åpner seg av seg selv. Nu Skins flik merket med TE for EMEA er fremstilt av en blanding i 100 % treverk.


Nullutslipp

Nu Skin følger retningslinjene fra Zero Waste International Alliance (ZWIA), og med det gjelder ethvert begrep som omfatter «null» som et miljøbegrep at det bør oppnå minst 90 % innhold fra avfallsanlegg, forbrenningsovner og sparer miljøet.


5R som mål

Vi har forpliktet oss til at innen 2030 skal alle Nu Skins produkter oppfylle kravene i 5R (som på engelsk): De blir enten Recyclable, Recycled, Reusable, Renewed og/eller Renewable.


Referer til siden for ordlisten for varemerker på www.nuskin.com for en liste over alle registrerte varemerker

 

 

 

Klar for en utfordring i resirkulering?

Del på Instagram hvordan du resirkulerer Nu Skins produkter og emballasje til inspirasjon for andre og bruk #ForceForGreen for å følge bevegelsen!

 


Del på Instagram


 

 

*Epoch-produkter går over til nye design på ulik tid i de ulike markedene, og i noen tilfeller lanseres de til ulik tid i det samme markedet.