มาตรฐาน6s

6s

มาตราฐาน6s

ฟาร์มาเน็กซ์ใช้เทคโนลยีที่เป็นลิขสิทธิ์และกระบวนการทางการผลิตเพื่อคงการ ควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดผ่านทุกๆขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์  กุญแจสำคัญในการคงคุนภาพนั้นก็คือ ฟาร์มาเน็กซ์® กระบวรการคุณภาพ6s® ซึ่งเป็นพื้นฐานของบริษัทในด้านเภสัชกรรมเพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์

  

 


6s_selection

การคัดเลือก

สารอาหารที่ใช้ในแต่ละผลิตภัณฑ์ของ ฟาร์มาเน็กซ์ จะได้รับการคัดสรรอย่างดีภายใต้หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า มีประโยชน์ต่อร่างกายและเป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการ ดังเช่น สารอาหารวิตามิน เกลือแร่ และ สารไฟโตนิวเทรียนท์ในไลฟ์แพ็ก ได้รับการศึกษาและคัดเลือกมาอย่างดี ว่าเป็นสารอาหารที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกายและเป็นที่ต้องการของร่างกายอย่าง แท้จริง


6s_sourcing

การหาแหล่งวัตถุดิบ

แหล่งที่มาของสารอาหาร จะต้องเป็นแหล่งที่คัดเลือกแล้วว่า ให้สารอาหารที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง โดยพิจารณาถึงความบริสุทธิ์ ความแรง หรือประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการออกฤทธิ์ในร่างกาย ดังเช่น สารไฟโตนิวเทรียนท์ในไลฟ์แพ็กที่สกัดมาจากพืช ผักและผลไม้  แหล่งที่มาของวัตถุดิบที่จะนำมาสกัดให้ได้สารสำคัญ ได้รับการพิจารณาอย่างดีว่า เป็นแหล่งวัตถุดิบที่ให้สารอาหารที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และออกฤทธิ์เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายได้อย่างดี

 


6s_structure

โครงสร้างของสาร

สูตรโครงสร้างทางเคมีของสารอาหารใน ผลิตภัณฑ์ทุกตัว ได้รับการตรวจวิเคราะห์ว่า อยู่ในรูปที่มีโครงสร้างที่ออกฤทธิ์ได้ดีที่สุด เช่น วิตามิน อี ในไลฟ์แพ็กจะเป็นวิตามิน อีธรรมชาติเท่านั้น เพราะมีประสิทธิภาพมากกว่า วิตามิน อี สังเคราะห์ถึง 2 เท่า

 

 


6s_standardization

มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฟาร์มาเน็กซ์จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานขั้นสูง ในด้านความบริสุทธิ์ และประสิทธิภาพ โดยยึดหลักตามมาตรฐานการผลิตยา และมาตรฐานการผลิตอาหาร ดังเช่นในผลิตภัณฑ์ไลฟ์แพ็ก สารอาหารวิตามิน เกลือแร่ และสารไฟโตนิวเทรียนท์ที่สกัดมานั้น มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และ รับประกันได้ถึงประสิทธิภาพที่มีต่อร่างกายของเราว่า จะได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดภัย และสม่ำเสมอ


6s_safety

ความปลอดภัย

สารอาหารทุกตัวจะได้รับการพิสูจน์ถึงความ ปลอดภัยทั้งจากการศึกษาวิจัย และจากเอกสารอ้างอิงต่างๆ ว่าปริมาณที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เป็นปริมาณที่ปลอดภัย และเป็นปริมาณที่ไม่พบผลข้างเคียง ไม่มีการปนเปื้อนจากสิ่งที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค เช่น ยาฆ่าแมลง  สารอาหารทุกตัวในไลฟ์แพ็กได้รับการพิสูจน์ยืนยันถึงความปลอดภัยในการรับ ประทาน ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำการศึกษาแล้วว่า ไม่พบผลข้างเคียงใดจากการรับประทานไลฟ์แพ็ก ซึ่งไลฟ์แพ็กสูตร US เหมือนกับสูตรของประเทศไทย ยกเว้นสารอาหารบางอย่างที่ในประเทศไทยไม่จัดเป็นอาหาร เช่น ไอโซฟลาโวน


6s_substantiation

สามารถพิสูจน์ได้

ผลิตภัณฑ์ทุกตัวได้รับการพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพ ว่ามีประโยชน์และให้คุณค่าต่อสุขภาพร่างกายของเราอย่างแท้จริง โดยมีการศึกษาทางคลีนิคยืนยันถึงประสิทธิภาพที่แท้จริงต่อร่างกาย ดังเช่น ประสิทธิภาพของสารอาหารแต่ละตัวในไลฟ์แพ็กได้รับการพิสูจน์จากการศึกษาค้นคว้าหลาย 1000 ฉบับ ด้วยมาตรฐานที่ครอบคลุมและเข้มข้นขนาดนี้ เชื่อว่าทำให้เราทุกคนมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมมาตรฐาน 6S ของบริษัท ฟาร์มาเน็กซ์ เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ให้ประโยชน์ ให้สารอาหารที่มีคุณค่า และมีประสิทธิภาพในการดูแลให้เราทุกคนมีสุขภาพดีในระยะยาว