ศูนย์วิจัยและห้องทดลอง

พวกเรา, ฟาร์มาเน็กซ์ มีความมั่นใจในความแข็งแกร่งของห้องทดลองและนักวิทยาศาสตร์ประจำการกว่า 75 คนของเราที่มีเครือข่ายกับนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกกว่าอีก 150 คนที่เป็นตัวแทนของสถาบันวิจัยระดับโลกจากทั่วทุกพื้นที่ ศูนย์วิจัยและห้องทดลองของฟาร์มาเน็กซ์ มีดังนี้:

 

provo_lab_87

ศูนย์นู สกิน สำหรับการวิจัยการต่อต้านความชรา (โพรโว, ยูทาห์)


สถาบันการวิจัยการดูแลสุขภาพฟาร์มาเน็กซ์/นู สกิน ในโพรโว ยูทาห์ ก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคา ปี 2001 มีขนาด 16,000 ตารางฟุต ในสถาบันประกอบไปด้วย ห้องสมุดการวิจัย และ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยโพรโวนั้นได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อการทำวิจัยและการพัฒนาภายใน การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ การทดสอบแบบจุลชีวภาพ และการวิเคราะห์วิธีพัฒนา เพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงพันธะสัญญาที่มีต่อการศึกษาของผู้บริโภค สถาบันได้เพิ่มภาพแสดงของผลิตภัณฑ์และข้อมูล รวมไปถึงมีกระจกยักษ์ภายในซึ่งทำให้ผู้มาเยี่ยมชมสามารถมองเห็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยตรง สถาบันนี้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับการวิจัยของฟาร์มาเน็กซ์อื่นๆและ แลกเปลี่ยนข้อมูลกันผ่านทางการติดต่อและเทรนนิ่งโปรแกรม

 

beijing_center_87

ศูนย์ฟาร์มาเน็กซ์ ปักกิ่ง ด้านแพทยาศาสตร์และเภสัชศาสตร์


ศูนย์ฟาร์มาเน็กซ์ ปักกิ่ง ด้านแพทยาศาสตร์และเภชัสชศาสตร์ได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะศึกษาเกี่ยวกับเภสัชศาสตร์-พิษวิทยา ซึ่งผลประโยชน์ทางการพำทย์และกลไลการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการแพทย์ของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ศูนย์นั้นมีขนาด 8,000 ตารางฟุต ซึ่งรวมห้องทดลองและสำนักงาน ศูนย์นี้อำนวยการโดย นายแพทย์ จอร์ช จู (Ph.D.) ผู้บริหารอาวุโสด้านการแพทย์และเภสัชศาสตร์ของฟาร์มาเน็กซ์ ดร.จู เป็นผู้นำทีมของนักวิจัย 19 คน ( ดร. 5 คน, หมอ และศาสตราจารย์, 5 ปริญญาโท)  และด้วยความเชี่ยวชาญในด้านยาทางการแพทย์, เภสัชศาสตร์, สรีรวิทยา, เคมีชีวภาพ, โมเลกุล ชีวภาพ, เซลล์ชีวภาพ, วิทยาเชื้อรา, พิษวิทยา, โภชนาการ และ เคมีผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ทั้งแปดคนนั้นได้ทำการวิจัยมากว่า 20 ปีในสาขาชีวภาพและเกี่ยวข้อง ศูนย์นี้มีบทบทาสำคัญในการวิจัยทางการรักษาและก่อนการรักษา รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และด้วยการที่เป็นส่วนหนึ่งของ มาตรฐาน 6S ของฟาร์มาเน็กซ์ ศูนย์ปักกิ่งนี้ได้รวมมุมมของทุกมุมมองของการคัดสรร ความปลอดภัย และ การพิสูจน์ได้เข้ามาด้วยกัน


 

shanghai_rd_center_87

ศูนย์ฟาร์มาเน็กซ์ เซี่ยงไฮ้ การวิจัยและพัฒนา


ศูนย์ฟาร์มาเน็กซ์ เซี่ยงไฮ้ การวิจัยและพัฒนาได้ก่อตั้งในปี 1996 ดั้งเดิมตั้งอยู่ในห้องทดลองชั้นยอดในมหาวิทยาลัยฟูดาน ในปี 2002 งานวิใจแรกของฟาร์มาเน็กซ์และการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในจีนได้ถูกย้ายไปอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ สวนจางเจียง ไฮ-เทค ศูนย์นี้มีขนาด 12,000 ตารางฟุต รวมถึงห้องทดลองและสำนักงานกับนักวิทยาศาสตร์ผู้ทำการวิจัยกว่า 33 คน มากกว่าครึ่งนึงนั้นจบปริญญาเอก และปริญญาโท ศูนย์นี้มีหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูล พัฒนาเคมีของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ขั้นตอนการผลิต และการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะสนับสนุนการรับรองคุณภาพ ผู้อำนวยการศูนย์คือ ดร. มิน ลี หนึ่งในนักวิทยาศาสตร์สาขาแพทย์สมุนไพรที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศจีน