การศึกษา

บทสรุปวิทยาการเอจล็อค

วิทยาการเอจล็อคไม่ได้ขึ้นอยู่แค่เพียงการค้นพบเดียวหรือเอกสารทางวิทยาศาสตร์ใดเอกสารหนึ่ง ในทางกลับกันการวิจัยและพัฒนาของนักวิทยาศาสตร์ นู สกิน ได้รวมเอาปัจจัยหลายๆ อย่างจากการศึกษาของนักวิจัยยีนชั้นแนวหน้า และผู้เชี่ยวชาญด้านการชะลอวัย (ดูภาคผนวกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม) ความรู้ และความเข้าใจในการศึกษานี้ของเรานั้นได้นำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อันเป็นนวัตกรรมที่เป็นลิขสิทธิ์ของเรา ทั้งปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ


ลิ้งค์ไฟล์ PDF ข้างล่างนี้คือไฟล์ที่รวบรวมงานเขียนทางวิทยาศาสตร์ซึ่งรวมไปถึงงานของนักวิทยาศาสตร์ของ นู สกิน, สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์การต่อต้านความชราของ นู สกิน และพันธมิตรทางการศึกษา แสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของงานซึ่งเราได้เข้าถึงตัวการสำคัญในกระบวนการชรา