Build

Mobile

 

BUILD - XÂY DỰNG

 

Xây dựng một nhóm những người kinh doanh cùng chí hướng và bạn có thể nhận được Hoa Hồng Xây Dựng Hệ Thống hàng tuần trên toàn bộ Nhóm Kinh Doanh của mình

 

 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC?

 

1. Xây dựng Nhóm Kinh Doanh (Khách Hàng Thân Thiết & Nhà Liên Kết Thương Hiệu)

2. Trở thành Đại Diện Thương Hiệu

3. Nhận Hoa Hồng Xây Dựng Hệ Thống trên các Khối Xây Dựng

 

 

TRẢ THƯỞNG HÀNG TUẦN

(Dành cho Đại Diện Thương Hiệu trở lên).

 

• Hoa Hồng Xây Dựng Hệ Thống: 5% - 40% trên doanh số Nhóm Kinh Doanh của bạn

Buid