Ban Điều Hành

Ban Điều Hành

ricwood

Ritch N. Wood
Chief Executive Officer (CEO)

Ông Ritch Wood được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Điều  hành Nu Skin năm 2017. Trước đây, ông giữ nhiều vị trí khác nhau bao gồm Giám Đốc Tài Chính (CFO) , Phó giám đốc Tài Chính, phát triển thị trường , Trưởng Ban Kiểm Soát của Pharmanex. Ông cũng giữ những vai trò chủ chốt trong thời gian được điều ra nước ngoài khi Nu Skin mở cửa các thị trường ở Châu Âu từ năm 1995 đến 1997. Trước thời gian làm việc ở Châu Âu, ông cũng giữ vị trí Trợ Lý Giám Đốc của mảng Thuế Quốc Tế.

 Là một kế toán được chứng nhận, ông làm việc cho công ty kế toán quốc tế thuộc tập đoàn Grant Thornton trước khi gia nhập Nu Skin Enterprises vào năm 1993. Ông Wood tốt nghiệp Cử nhân và Thạc sỹ Kế toán, chuyên ngành Thuế tại Đại học Brigham Young và trong năm 2010 ông có tên CFO tài năng của năm trong tạp chí Kinh Doanh Utah.

 

Ryan_Napierski

Ryan Napierski
Chủ Tịch Điều Hành

Ryan Napierski hiện giữ chức vụ Chủ Tịch Điều Hành của Nu Skin. Trước khi được bổ nhiệm vị trí này, ông đã từng giữ chức vụ Chủ Tịch Phụ Trách Điều Hành Kinh Doanh Toàn Cầu, Chủ tịch Khu Vực Bắc Á của Nu Skin và Chủ tịch của Nu Skin Nhật Bản. 

Napierski cũng từng giữ vị trí Phó Chủ Tịch Phát Triển Kinh Doanh toàn cầu và Giám đốc điều hành cho khu vực Bắc Á. Ông ấy từng đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau từ khi gi anhập Nu Skin từ 1995, bao gồm Phó Chủ Tịch Phụ Trách Phát Triển Kinh Doanh Toàn Cầu, Tổng Giám Đốc Nu Skin Anh Quốc,  Phó Chủ Tịch Điều Hành Phụ Trách Kinh Doanh Nu Skin Châu Âu và vị trí Quản Lý Kinh Doanh tại Mỹ.

 Napierski có bằng cử nhân về kinh doanh, một bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh của Đại học Duke và bằng thạc sĩ kinh doanh quốc tế từ Goethe Universitat ở Đức.


JoeChang

Tiến sỹ Joseph Y. Chang
Trưởng Ban Khoa Học kiêm Phó Chủ Tịch Điều Hành Phát Triển Sản Phẩm

Tiến sỹ Joseph Y. Chang được bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Khoa Học kiêm Phó Chủ Tịch Điều Hành Phát Triển Sản Phẩm từ tháng 2 năm 2006. Tiến sỹ Chang có kiến thức toàn diện cả về ngành dược phẩm lẫn ngành thực phẩm dinh dưỡng và hiện là một thành viên trong Ban Điều Hành của Tập Đoàn Nu Skin. Ông từng là Chủ Tịch kiêm Trưởng Ban Khoa Học của Pharmanex. Trước Pharmanex, Tiến sỹ Chang giữ chức vụ Chủ Tịch kiêm Trưởng Ban Khoa Học của công ty Binary Therapeutics từ năm 1994 đến 1997 và của công ty OsteoArthritis Sciences từ 1991 đến 1994. Tiến sỹ Chang cũng từng giữ những vị trí điều hành trong Ban Nghiên Cứu của Wyeth-Ayerst, Rhone Poulenc Rorer và một số công ty về công nghệ sinh học khác, nơi ông tham gia vào các nghiên cứu liên quan đến điều trị viêm khớp và ung thư. Là một tác giả đã có nhiều bài viết, Tiến sỹ Chang đã cho xuất bản nhiều bài báo, bài phê bình và sách về nghiên cứu dược phẩm trong suốt 20 năm ông hoạt động trong ngành chăm sóc sức khỏe. Ông tốt nghiệp Cử nhân tại Đại học Portsmouth và nhận bằng Tiến sỹ từ Đại học London.

 

 


Tyler V. Whitehead Bio Image

Tyler Whitehead
Chủ Tịch khu vực Châu Mỹ

Tyler Whitehead là Chủ Tịch của Nu Skin khu vực Châu Mỹ, bao gồm thị trường Mỹ, Canada và Châu Mỹ Latin. Ngay trước khi được bổ nhiệm, Tyler là Phó Chủ Tịch Sales và hoạt động của khu vực Châu Mỹ. Ông cũng từng là Phó Chủ Tịch và tư vấn chung cho cả Pharmanex và Nu Skin.

 


matt-dorny

D. D. Matthew Dorny
Phó chủ tịch, Tổng cố vấn và thư ký

Ông D. D. Matthew Dorny được bổ nhiệm chức vụ Tổng Cố Vấn và Giám Đốc Luật vào tháng 3 năm 2006. Trước đó, ông giữ chức vụ Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Cố Vấn và Trợ Lý Tổng Cố Vấn của Nu Skin Enterprises. Trước khi gia nhập Nu Skin Enterprises, ông Dorny là Luật sư tư nhân chuyên về mảng chứng khoán và kinh doanh. Ông Dorny tốt nghiệp Cử nhân, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh và Cử nhân luật tại Trường đại học Utah.

 

 

 

 

 

 

 

 

MarkLawrence_headshot

Mark Lawrence 

Giám Đốc Tài Chính

Mark Lawrence được bổ nhiệm chức vụ giám đốc tài chính của Nu Skin vào tháng 3 năm 2017. Ông Lawrence có 20 năm kinh nghiệm trong vai trò điều hành và tài chính. Ông ấy là người đứng đầu trong bộ phận tài chính tại Amazon – Lab 126 nơi ông ấy chịu trách nhiệm tài chính toàn cầu của công ty và đóng vai trò quan trọng trong việc ra mắt một số thiết bị của Amazon. Thêm vào đó, ông ấy đã từng giữ vai trò lãnh đạo tài chính cấp cao của công ty Polycom - Thung Lũng Silicon và Brocade - Vivint Smart home tại bang Utah.

Lawrence tốt nghiệp cử nhân tại đại học Brigham Young và thạc sĩ quản trị kinh doanh tại đại học California, Davis