Compliance Corner

COMPLIANCE CORNER

นู สกิน มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการสร้างความมั่นใจว่าทั้ง บริษัท และผู้นำของเรา จะปฏิบัติตนสอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น

 

หนึ่งสิ่งสำคัญของบริษัท คือ ค่านิยมหลักของเรา สิ่งเหล่านี้เป็นสาระสำคัญว่า เราคือใคร และสิ่งที่เราต้องการจะเป็น นั่นคือ นวัตกรรม ความเห็นอกเห็นใจ มองโลกในแง่ดี มีจริยธรรม ซื่อสัตย์ และเป็นพลังแห่งความดี สิ่งเหล่านี้หล่อหลอมทุกสิ่งที่เราทำ จากผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนา โครงการในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เป้าหมาย โปรแกรมต่างๆ วิธีการที่เราติดต่อกับผู้อื่น และวิธีที่เราดำเดินธุรกิจในทุกๆ วัน

 

เพื่อช่วยเหลือผู้บริหารของเราในการบรรลุเป้าหมายนี้ และเพื่อช่วยให้พวกเขามีความเข้าใจถึงกฎระเบียบข้อบังคับของผู้แทนจำหน่ายให้ดียิ่งขึ้น นู สกิน ได้จัดทำกฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ ซึ่งท่านสามารถดูได้จากลิงค์ด้านล่าง

 

เนื่องจากผู้นำของเราปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติอย่างจริงจัง และใช้หลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อกิจกรรมทางธุรกิจของพวกเขาในชีวิตประจำวัน รวมทั้งปลูกฝังหลักการนี้ภายในองค์กรของพวกเขา บริษัทมีความมั่นใจว่าทุกๆ ท่านได้สร้างรากฐานที่จำเป็นสำหรับการสร้างความสำเร็จในธุรกิจ นู สกิน

 

หากท่านมีข้อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายนโยบายและระเบียบการของบริษัท ที่ thcompliance@nuskin.com


คำแนะนำในการทำธุรกิจ

ในบางครั้งบริษัทจะทำการประกาศการเปลี่ยนปลงที่สำคัญหรือ “คำแนะนำ” ที่มีผลเป็นนัยสำคัญต่อการทำธุรกิจของแบรนด์ แอฟฟิลิเอตและ ชื่อเสียงของบริษัท.  ทางบริษัทขอแนะนำให้แบรนด์ แอฟฟิลิเอตตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากคำแนะนำในการทำธุรกิจสามารถเปลี่ยนแปลงได้เป็นเนืองๆ ในกรณีที่มีการละเมิดคำแนะนำในการทำธุรกิจด้านล่างอาจมีผลทำให้เกิดบทลงโทษขึ้นได้ ท่านสามารถตรวจสอบได้จากเมนู “ติดต่อเรา” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการติดต่อบริษัทหากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายงานการทำผิดกฏระเบียบ

 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19ในปัจจุบัน ทางบริษัทต้องการเน้นย้ำถึงหลักสำคัญเพื่อมั่นใจว่าแบรนด์ แอฟฟิลิเอต ได้มีการโฆษณาสินค้า และ โอกาสทางธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม

 

  • ตามที่ทุกคนทราบว่าทั้งนู สกินและแบรนด์ แอฟฟิเอตไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการกล่าวอ้างหรือนำเสนอว่าสินค้าของบริษัทสามารถรักษา, บำบัดหรือป้องกันโรคใดๆ ที่มีผลทางการแพทย์ ข้อห้ามดังกล่าวหมายรวมถึงข้อความใดๆ ก็ตามที่อ้างว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากโควิด-19
  • แบรนด์ แอฟฟิลิเอตไม่ควรที่จะอ้างอิงถึงโควิด-19เมื่อพูดถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม การกล่าวถึงจะถูกนับเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่เหมาะสมตามที่กล่าวไว้ด้านบน โดยการกล่าวอ้างดังกล่าวได้รวมถึงภาษาในเชิง “การแพร่ระบาด” “ภายใต้เหตุการณ์ปัจจุบัน” หรือ “ในสถานการณ์แบบนี้”
  • แบรนด์ แอฟฟิลิเอตไม่สามารถใช้สถานการณ์ของโควิด-19หรือผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดในช่องทางการทำการตลาดหรือการทำโปรโมชั่นสำหรับโอกาสทางธุรกิจ
  • แบรนด์ แอฟฟิลิเอตไม่ควรที่จะขายหรือโฆษณาว่าผลิตภัณฑ์ของนู สกินได้มีการกำหนดให้เป็นปัจจัยหลัก นู สกินได้พยายามอย่างหนักในการจัดการกับปัญหานี้ แต่อาจมีโปรโมชันบางตัวที่อาจมีนัยสื่อว่าเราได้รับการรับรองจากรัฐบาลหรือผ่านการอนุมัติ
  • แบรนด์ แอฟฟิลิเอตไม่สามารถใช้ชื่อ นู สกิน หรือแม้กระทั่งสินค้าในการเรียกร้องหรือขอรับการสนับสนุนในการบริจาคสิ่งของให้กับองค์กรบุคคลที่สาม (เช่น พนักงานให้บริการด้านสุขภาพ, โรงพยาบบาลต่างๆ มูลนิธิ หรืออื่นๆ) อย่างไรก็ตาม แบรนด์ แอฟฟิลิเอตสามารถสนับสนุนการบริจาคหรือการช่วยเหลือที่จัดตั้งขึ้นมาโดยนู สกินผ่านการแจ้งข่าวหน้าเว็บไซต์หรือเพจข่าวสารบนโซเชียล มีเดียต่างๆ

 

อย่างไรก็ตามจากข้อความด้านบน นู สกินยังสนับสนุนแบรนด์ แอฟฟิลิเอตทุกคนให้ดำเนินการโฆษณา โอกาสทางธุรกิจ และ ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นไปตามกฏระเบียบของบริษัทเช่นกับเดียวกับหลักเกณฑ์การกล่าวอ้างด้านผลิตภัณฑ์ เรายังคงดำเนินตามหลักของพลังแห่งความดีโดยยกระดับชีวิตผู้คนผ่านสินค้าและโอกาส

 

 

วิดีโอคำแนะนำวิธีประสบความสำเร็จกับ นู สกิน