COMPLIANCE CORNER

นู สกิน มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการสร้างความมั่นใจว่าทั้ง บริษัท และผู้นำของเรา จะปฏิบัติตนสอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น

 

หนึ่งสิ่งสำคัญของบริษัท คือ ค่านิยมหลักของเรา สิ่งเหล่านี้เป็นสาระสำคัญว่า เราคือใคร และสิ่งที่เราต้องการจะเป็น นั่นคือ นวัตกรรม ความเห็นอกเห็นใจ มองโลกในแง่ดี มีจริยธรรม ซื่อสัตย์ และเป็นพลังแห่งความดี สิ่งเหล่านี้หล่อหลอมทุกสิ่งที่เราทำ จากผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนา โครงการในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เป้าหมาย โปรแกรมต่างๆ วิธีการที่เราติดต่อกับผู้อื่น และวิธีที่เราดำเดินธุรกิจในทุกๆ วัน

 

เพื่อช่วยเหลือผู้บริหารของเราในการบรรลุเป้าหมายนี้ และเพื่อช่วยให้พวกเขามีความเข้าใจถึงกฎระเบียบข้อบังคับของผู้แทนจำหน่ายให้ดียิ่งขึ้น นู สกิน ได้จัดทำกฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ ซึ่งท่านสามารถดูได้จากลิงค์ด้านล่าง

 

เนื่องจากผู้นำของเราปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติอย่างจริงจัง และใช้หลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อกิจกรรมทางธุรกิจของพวกเขาในชีวิตประจำวัน รวมทั้งปลูกฝังหลักการนี้ภายในองค์กรของพวกเขา บริษัทมีความมั่นใจว่าทุกๆ ท่านได้สร้างรากฐานที่จำเป็นสำหรับการสร้างความสำเร็จในธุรกิจ นู สกิน

 

หากท่านมีข้อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายนโยบายและระเบียบการของบริษัท ที่ thcompliance@nuskin.com


คำแนะนำในการทำธุรกิจ*

ในบางครั้งบริษัทจะทำการประกาศการเปลี่ยนปลงที่สำคัญหรือ “คำแนะนำ” ที่มีผลเป็นนัยสำคัญต่อการทำธุรกิจของแบรนด์ แอฟฟิลิเอตและ ชื่อเสียงของบริษัท.  ทางบริษัทขอแนะนำให้แบรนด์ แอฟฟิลิเอตตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากคำแนะนำในการทำธุรกิจสามารถเปลี่ยนแปลงได้เป็นเนืองๆ ในกรณีที่มีการละเมิดคำแนะนำในการทำธุรกิจด้านล่างอาจมีผลทำให้เกิดบทลงโทษขึ้นได้ ท่านสามารถตรวจสอบได้จากเมนู “ติดต่อเรา” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการติดต่อบริษัทหากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายงานการทำผิดกฏระเบียบ

 

หนึ่งในวิธีการเพิ่มชื่อเสียงและปกป้องบริษัทคือการให้ความมั่นใจว่าเราได้ทำการโฆษณาโอกาสและสินค้าของนู สกินอย่างเหมาะสม  ตามที่ท่านทราบดีว่าการกล่าวอ้างที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจและสินค้าสามารถส่งผลกระทบและสร้างความเข้าใจผิดต่อผู้บริโภครวมไปถึงสามารถทำให้บริษัทและธุรกิจของท่านตกอยู่ในความเสี่ยงเช่นเดียวกัน นอกเหนือไปจากนี้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไปทั่วโลกในปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่พึงระวังไว้ว่าการกระทำของบริษัทและแบรนด์ แอฟฟิลิเอตจะต้องถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยทั้งหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณะชน

 

ตามกฏระเบียบของบริษัทรวมถึงคำแนะนำจากหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคในหลายๆ ตลาด บริษัทประสงค์จะแจ้งท่านเกี่ยวกับหลักการสำคัญเมื่อทำการโฆษณาธุรกิจและสินค้า นู สกิน โปรดทราบว่าหลักการเหล่านี้ใช้กับทุกโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกประเภทรวมไปถึงโพสต์ต่างๆ ในโซเชียลมีเดีย, วิดีโอออนไลน์, การประชุม, การโทรผ่านโปรแกรมซูม, และการปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว

 

บริษัทได้พิจารณาการกล่าวอ้างที่ไม่เหมาะสมถึงผลิตภัณฑ์และโอกาสทางธุรกิจว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดกฏอย่างร้ายแรง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องการให้ท่านในฐานะเป็นพันธมิตรกับบริษัทให้ความมั่นใจแก่เราว่าจะทำการลบการกล่าวอ้างที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 เมื่อกล่าวเช่นนี้บริษัทพบว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่จะดำเนินการอย่างทันทีเพื่อปกป้องการกล่าวอ้างที่อาจมีผลต่อบริษัทและกระทบกับชื่อเสียง เมื่อตรวจพบการกล่าวอ้างที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับ COVID ทั้งหมดจะมีผลทำให้ท่านถูกหักค่าคอมมิชชัน 10% สำหรับหนึ่ง (1) เดือนโดยจะมีผลทันที โดยการกระทำผิดซ้ำในเรื่องดังกล่าวจะส่งผลให้มีการดำเนินการในขั้นถัดไป รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยกเลิกหมายเลขสมาชิก

 

กรุณาตรวจสอบคำแนะนำดังต่อไปนี้เมื่อทำการโฆษณาโอกาสและสินค้า นู สกิน:

 

บริษัทขอความร่วมมือและช่วยเหลือจากท่าน ด้วยเพราะเราทำงานเพื่อปกป้องบริษัทและชื่อสียงรวมไปถึงทำให้อยู่บนความน่าเชื่อถือของตลาด เราต้องร่วมมือร่วมใจในการเป็นพลังแห่งความดีต่อโลกนี้อย่างต่อเนื่องตามพันธกิจของบริษัท

 

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนี้ กรุณาติดต่อผู้บริหารงานขายของท่านหรือส่งอีเมลมาที่ thcompliance@muskin.com

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

TikTok

 

หลักเกณฑ์ของชุมชนของ Tik Tok ห้ามไม่ให้ทำการโพสต์หรือแชร์ข้อความที่เป็นการโปรโมทหรือกล่าวถึงธุรกิจขายตรง เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของเราคือพลังแห่งความดี และเพื่อรักษาชื่อเสียงของบริษัท แบรนด์ แอฟฟิลิเอต จึงไม่สามารถทำการโปรโมทโอกาสทางธุรกิจผ่านทางแพลตฟอร์ม Tik Tok รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการโพสต์เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ นู สกิน และทริปท่องเทียว หรือการประกาศเกียรติคุณของ แบรนด์ แอฟฟิลิเอต ซึ่ง แบรนด์ แอฟฟิลิเอต สามารถใช้ Tik Tok ในการโปรโมทผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ ตราบเท่าที่เนื้อหาไม่ละเมิดต่อนโยบายและระเบียบการของ นู สกิน และหลักเกณฑ์ของชุมชนของ Tik Tok รวมทั้งข้อกำหนด ข้อจำกัด และการกล่าวอ้างในแต่ละประเทศ

รีเซต

หนึ่งในผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของเรา รีเซต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุดพิเศษด้วยคุณประโยชน์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เพื่อเป็นการรักษาโมเมนตมที่เราได้เห็น แบรนด์ แอฟฟิลิเอต ของเราทำการโปรโมท  รีเซต กรุณาปฏิบัติตามการกล่าวอ้างที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ซึ่งสามารถอ่านได้ในเว็บไซต์หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ ถึงแม้ว่าคุณหรือลูกค้าของคุณได้รับผลลัพธ์โดยตรงจากการรับประทานรีเซต แต่การกล่าวอ้างอย่างเป็นทางการเท่านั้นที่ได้รับการพิสูจน์จากนักวิทยาศาสตร์ของ นู สกิน ที่คุณสามารถทำการแชร์ได้ นอกจากนั้นการกล่าวอ้างที่ไม่ได้รับอนุญาตเช่น การกล่าวอ้างทางการแพทย์ / การกล่าวอ้างถึงภาวะความเจ็บป่วย หรือการลดน้ำหนัก (รวมถึงภาพก่อนและหลัง) ซึ่งไม่สามารถทำได้เช่นกัน

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่านใน กฎระเบียบในการกล่าวอ้างถึง เอจล็อค รีเซต และวีดีโอวิธีการบอกเล่าคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ นู สกิน

EmpowerSTART Incentive Program:

 

นู สกิน มีความตื่นเต้นที่จะแนะนำโปรแกรม EmpowerSTART Incentive ซึ่งให้ แบรนด์ แอฟฟิลิเอต ได้รับโบนัสที่น่าเหลือเชื่อโดยสามารถทำผลงานตามที่กำหนด เมื่อทำการโปรโมทถึงโปรแกรมใหม่ เป็นสิ่งจำเป็นว่า แบรนด์ แอฟฟิลิเอต ทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของ EmpowerSTART การโปรโมทถึง EmpowerSTART ที่ไม่ตรงตามแนวทางปฏิบัตินี้ถือเป็นข้อห้ามอย่างเคร่งครัด

Nu Colour® Lash + Brow Serum

 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของเรา Nu Colour® Lash + Brow Serum ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเองที่น่าทึ่งด้วยประโยชน์ที่พิสูจน์แล้ว เพื่อเป็นการรักษาโมเมนตั้มสำหรับ แบรนด์ แอฟฟิลิเอต ในการโปรโมท Nu Colour® Lash + Brow Serum ของเรา กรุณาจดจำว่าโปรดยึดกับการกล่าวอ้างที่ได้รับอนุญาตที่สามารถอ่านได้ในเว็บไซต์ของเรา หรือหน้าผลิตภัณฑ์ ถึงแม้ว่าตัวท่านหรือลูกค้าของท่านได้รับประสบการณ์จริงจากการใช้ Nu Colour® Lash + Brow Serum เฉพาะการกล่าวอ้างอย่างเป็นทางการที่ได้รับการรับรองจาก นู สกิน แล้วเท่านั้นที่สามารถทำการแชร์ได้ นอกจากนี้ การกล่าวอ้างที่ไม่ได้รับอนุญาต ที่อ้างอิงถึงยา อาการทางการแพทย์ หรือการลดน้ำหนัก (รวมทั้งภาพถ่ายก่อนและหลังการใช้ผลิตภัณฑ์) ไม่สามารถทำได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่านได้ที่ แนวปฏิบัติการกล่าวถึง นู คัลเลอร์ ลาช + โบรว์ เซรั่ม หรือในหน้าข้อมูลผลิตภัณฑ์

นู สกิน เวลสปา ไอโอ

 

หนึ่งในผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของเรา นู สกิน เวลสปา ไอโอ อุปกรณ์ที่น่าเหลือเชื่อที่มาพร้อมผลลัพธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เนื่องจาก นู สกิน เวลสปา ไอโอ เริ่มทำการเปิดตัวในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เราจึงอยากย้ำเตือนว่าจะต้องยึดถือวิธีการใช้ตามที่ได้รับอนุญาต และการกล่าวอ้างที่พบบนเว็บไซต์ในหน้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ในประเทศของคุณ ถึงแม้ว่าคุณหรือลูกค้าของคุณจะได้รับผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมจากการใช้ นู สกิน เวลสปา ไอโอ แต่จะสามารถแชร์การกล่าวอ้างอย่างเป็นทางการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วโดย นู สกิน แล้วเท่านั้น

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แนวทางปฏิบัติในการในการโปรโมท นู สกิน เวลสปา ไอโอ และ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และคู่มือการใช้ นู สกิน เวลสปาไอโอ 

WhatsApp:

 

WhatsApp เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นแพลตฟอร์มสำหรับส่งข้อความระดับโลก ขณะนี้ได้ทำการอัปเดตถึงกฏระเบียบธุรกิจและพาณิชย์สำหรับธุรกิจประเภทสแตนด์อโลน - เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างความสับสนกับWhatsAppส่วนตัว นโยบายที่ใช้กับเครื่องมือทางธุรกิจทั้งหมดรวมไปถึง WhatsApp Business และ WhatsApp Business Solution ได้ห้ามธุรกิจจากธุรกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการตลาดหลายระดับ ตามนโยบายนี้แบรนด์ แอฟฟิลิเอตใดๆ ที่ใช้แอปพลิเคชั่นหรือเครื่องมือธุรกิจ WhatsApp แบบสแตนด์อโลนต้องยุติโปรโมชั่นใดๆ และทั้งหมดของนู สกินรวมถึงโอกาสทางธุรกิจที่ใช้แพลตฟอร์มทางธุรกิจด้วยเช่นกัน โปรดทราบว่าแบรนด์ แอฟฟิลิเอตยังคงสามารถใช้ WhatsApp Business สำหรับการใช้ส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับนู สกิน

Pinterest :

 

แนวทางปฏิบัติในการโฆษณาของ Pinterest ห้ามมิให้ผู้ใช้โพสต์โฆษณาบางประเภทรวมถึงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการทำการตลาดขายตรงแบบหลายชั้น แนวทางปฏิบัตินี้ยังห้ามไม่ให้โพสต์/ แชร์ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการลดน้ำหนักทั้งหมดรวมถึงการโฆษณาต่างๆ ด้วยเหตุนี้ แบรนด์ แอฟฟิลิเอต ไม่สามารถทำการโฆษณาใดๆ ใน Pinterest เพื่อโปรโมทโอกาสทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือโปรแกรมในการลดน้ำหนักของ นู สกิน ถึงแม้ว่าการโฆษณานั้นๆ จะมุ่งไปที่ผู้คนที่มีส่วนร่วมกับคุณเท่านั้นก็ตาม อย่างไรก็ดี แบรนด์ แอฟฟิลิเอต ยังคงสามารถใช้หมุด เพื่อแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และโอกาสทางธุรกิจ ที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในการทำโซเชียล แชริ่ง ของ นู สกิน เนื้อหาทั้งหมดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของแนวทางการเป็นพาร์ทเนอร์แบบชำระเงินของ Pinterest รวมถึงข้อกำหนดการรับรอง (เช่น #ad, #sponsored)

*คำแนะนำในการทำธุรกิจนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อมาแทนที่กฎระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติของ นู สกิน ซึ่ง แบรนด์ แอฟฟิลิเอต จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในแนวทางปฏิบัติในการทำโซเชียล แชริ่ง หลักเกณฑ์การกล่าวอ้างด้านโอกาสและผลิตภัณฑ์  และกฎระเบียบอื่นๆ ที่ออกโดยบริษัท

 

 

วิดีโอคำแนะนำวิธีประสบความสำเร็จกับ นู สกิน

วิธีการบอกเล่าโอกาสทางธุรกิจ นู สกิน อย่างมืออาชีพ

มีหลายวิธีด้วยกันในการบอกเล่าโอกาสของนู สกิน มาเรียนรู้วิธีแบ่งปันประสบการณ์และโอกาสของคุณโดยที่คุณไม่ต้องตกอยู่ในความเสี่ยงกัน

 

คำแนะนำเพื่อเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจของคุณเติบโตยิ่งขึ้น

ชื่อเสียงคือทุกสิ่งอย่าง! การปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างความไว้วางใจให้กับทีม, ลูกค้าและผู้ชมของคุณมากขึ้น

 

 

 

วิธีแชร์เนื้อหาเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของคุณให้ธุรกิจของประสบความสำเร็จ

รูปภาพของคุณบอกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณบ้าง? เจสันได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการแบ่งปันเนื้อหาเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของคุณในขณะที่ยังคงความเป็นจริงไว้อยู่

 

รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจ นู สกิน

ในฐานะแบรนด์ แอฟฟิลิเอตสิ่งสำคัญคือคุณต้องรู้ว่านู สกินทำงานอย่างไรในเชิงธุรกิจ

 

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ นู สกิน

อลิเซียได้แบ่งปันเคล็ดลับและหลักการเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีป้องกันตนเองเมื่อเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับผู้อื่น

 

วิธีการบอกเล่าคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ นู สกิน

ความสามารถของคุณในการบอกเล่าผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพมีความสำคัญต่อทั้งการค้นหาและรักษาฐานลูกค้า อลิเซียได้อธิบายขั้นตอนนี้และตอบคำถามที่พบเจอได้บ่อยๆ

การสร้างธุรกิจ นู สกิน ออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

โซเชียลมีเดียอยู่ที่นี่แล้ว! อลิเซียแสดงให้เราเห็นถึงพื้นฐานของการสร้างธุรกิจนู สกินออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิของผู้แทนจำหน่าย

คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าสิทธิของคุณในฐานะลูกค้าของนู สกิน หรือ แบรนด์ แอฟฟิลิเอตคืออะไร? เจสันได้แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานในวิดีโอนี้

 

 

รายละเอียดกฏระเบียบของ นู สกิน

ในกรณีที่คุณได้ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบการไปบ้างแล้วนั้น เจสันจะให้ข้อมูลสรุปของนโยบายหลักๆ ที่คุณต้องปฏิบัติตาม