ผู้บริหารส่วนภูมิภาค นู สกิน | นู สกิน ประเทศไทย

ผู้บริหารส่วนภูมิภาคของ นู สกิน | นู สกิน ประเทศไทย

ผู้บริหารส่วนภูมิภาคของ นู สกิน

เมลิซ่า ทันโทโกะ คีอาโน่

ประธานฝ่ายสนับสนุนด้านกลยุทธ์และปฏิบัติการระดับนานาชาติ ของศูนย์ปฏิบัติการ NSE Asia Products (NSEAP)

 

คุณ เมลิซ่า ดำรงตำแหน่งประธาน นู สกิน ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยบริหารประเทศภายในภูมิภาคทั้งหมด 11 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น และเกาหลี ภายใต้ประสบการณ์ด้านการตลาดเกือบ 30 ปี โดยก่อนหน้านี้ คุณเมลิซ่า ได้ดำรงตำแหน่ง ประธาน นู สกิน ภูมิภาคแปซิฟิคและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริหารประเทศในภูมิภาคทั้งหมด 9 ประเทศ นอกจากนี้ คุณเมลิซ่ายังเคยดำรงตำแหน่งรองประธานด้านบริหารการตลาดฝ่ายส่ง เสริมงานผู้แทนจำหน่ายทั่วโลก โดยขึ้นตรงกับสหรัฐอเมริกา รวมทั้งยังเคยทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการระดับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้จัดการทั่วไปของ นู สกิน ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย รวมไปถึงผู้อำนวยการด้านการตลาดของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิผ่าตัดหัวใจ เด็กแห่งประเทศไทย คณะกรรมการของมูลนิธิเด็กในประเทศฟิลิปปินส์ และคณะกรรมการของกองทุนหัวใจ เด็กเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

สำหรับบทบาทหน้าที่ก่อนเข้าร่วมงานกับ นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส นั้น คุณเมลิซ่าเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารให้กับบริษัททัพเปอร์แวร์ และซาร่าลี ซึ่งเป็นบริษัทขายตรงเอเซีย เอสซี จอห์นสัน แอนด์ ซัน อิ๊งค์ และบริษัท วอร์เนอร์แลมเบิร์ท อิงค์ ทั้งนี้ คุณเมลิซ่า จบการศึกษาระดับปริญญาตรีการจัดการธุรกิจจากมหาวิทยาลัย Ateneo de Manila ในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เธอได้รับทุนการศึกษาอีกด้วย

 

ใน ปี 2010 คุณเมลิซ่า ได้รับรางวัล สตีวี่ อวอร์ด ซึ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติ ในฐานะผู้บริหารที่ดีที่สุดของเอเซีย ที่สามารถทำให้ นู สกิน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในโลก โดยรางวัลนี้จะมอบให้กับผู้บริหารหญิงที่มีความสำเร็จอันโดดเด่น นอกจากนี้ คุณเมลิซ่ายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสภาที่ปรึกษาของภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิค ในปี 2011 ของสหพันธ์สมาคมการขายตรงโลก (WFDSA) เป็นระยะเวลา 3 ปี

 

 

 

 

 

Vicky Leevutinun

ดร. ภคพรรณ ลีวุฒินันท์

ประธานกรรมการบริหารภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

ดร.ภคพรรณ ลีวุฒินันท์ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายปฏิบัติการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนกรกฎาคม 2558 โดยรับผิดชอบดูแลประเทศในภูมิภาคทั้งหมด 7 ประเทศ โดยก่อนหน้านี้ ดร. ภคพรรณ ลีวุฒินันท์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึงปี พ.ศ. 2552 เธอได้ร่วมงานกับบริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส เป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2539 ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศในเมืองโพรโว มลรัฐยูท่าห์ สหรัฐอเมริกา โดยเป็นผู้สนับสนุนการเปิดตลาดในประเทศเกาหลี ประเทศมาเลเซีย และประเทศจีน นอกจากนี้ เธอยังเป็นกำลังสำคัญในการเปิดตลาดในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2540 ทั้งนี้ ธุรกิจ นู สกิน ในประเทศไทยประสบความสำเร็จและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 14 ปี ในปัจจุบัน บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ติดอันดับ 1 ใน 10 บริษัทขายตรงที่ดีที่สุดในประเทศไทย

 

และจากการบริหารของเธอ ทำให้ บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ประสบความสำเร็จในการสร้างการเติบโตของยอดขายที่มีความสำคัญอย่างสูง คิดเป็นมูลค่ากว่า 2 พันล้านบาทในปี พ.ศ. 2553 ดร.ภคพรรณ ลีวุฒินันท์ เป็นผู้ที่มีบทบาทในการวางกลยุทธ์ในการพัฒนา การเติบโตของยอดขาย การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ การเพิ่มตัวแทนจำหน่าย และการปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

 

นอกจากนี้ ดร.ภคพรรณ ลีวุฒินันท์ ยังดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการขายตรงไทย สมาคมสุขภาพ และอาหารแห่งประเทศไทย และเป็นผู้สนับสนุนการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย โดยดำรงตำแหน่งประธานโครงการมูลนิธิผ่าตัดหัวใจเด็กระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับประวัติด้านการศึกษา ดร.ภคพรรณ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา ธุรกิจเทคโนโลยี และการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

pCee

วิภาดา ตั้งปกรณ์

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

 

คุณวิภาดา จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ จากประเทศสหรัฐอเมริกา และเริ่มทำงานที่ บริษัท นู สกิน มาตั้งแต่ปี 2540 โดยเป็นทีมงานชุดเริ่มต้นที่มีส่วนสำคัญในการวางรากฐานให้ นู สกิน ประเทศไทย เติบโตอย่างมั่นคงมาตลอด 18 ปี

 

คุณวิภาดาได้รับผิดชอบในส่วนของการวางแผนบริหารงานขายซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการประกอบธุรกิจขายตรง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการออกระเบียบเกี่ยวกับแผนปันผลตอบแทนการฝึกอบรมผู้แทนจำหน่ายในการทำธุรกิจในถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ การช่วยผู้แทนจำหน่ายวางแผนการทำงานเพื่อขยายองค์กร การวางแผนขยายศูนย์บริการผู้แทนจำหน่าย หลังจากประสบความสำเร็จอย่างมากมายในการเปิดตลาดในประเทศไทย

 

คุณวิภาดาได้รับความไว้วางใจจาก นู สกิน สหรัฐอเมริกา ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเปิดตลาดอื่นๆ ในอีกหลายประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในเอเชีย ได้แก่ สิงคโปร์ จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม

 

หลังจากนั้นในปี 2547 คุณวิภาดา ได้กลับมาประจำ นู สกิน ประเทศไทยอีกครั้ง ในสายงานบริหารงานขาย และเป็นกำลังสำคัญในการวางกลยุทธ์ต่างๆ ของบริษัท

 

จนกระทั่งในที่สุด นู สกิน ประเทศไทย สามารถพิชิตเป้าหมายของการพิชิตยอดขาย 2,000 ล้านบาทได้ในในปี 2553