คณะกรรมการบริหาร นู สกิน | นู สกิน ประเทศไทย

คณะกรรมการบริหาร นู สกิน | นู สกิน ประเทศไทย

1503b04bd0d-cache

สตีเฟน เจ ลันด์

ประธานกรรมการ และผู้อำนวยการบริหารโครงการ Nourish the Children

 

สตีเฟน ลันด์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส และเป็นผู้อำนวยการบริหารโครงการ Nourish the Children ซึ่งเป็นโครงการที่ได้บริจาคอาหารให้กับเด็กขาดสารอาหารมาแล้วกว่า 400 ล้านมื้อทั่วโลก

 

สตีเฟน ลันด์ เคยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท นู สกิน อินเตอร์เนชันแนล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 และได้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย โดยเขาได้ตำแหน่งรองประธานกรรมการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปี พ.ศ. 2555 เป็นกรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 จนถึงปี พ.ศ. 2546และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหารบริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส  ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปี พ.ศ. 2541

นอกจากนี้ สตีเฟน ลันด์ ยังเคยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารสมาคมการขายตรงแห่งสหรัฐอเมริกา และมีบทบาทในการเป็นผู้นำทางสังคมและทางศาสนาอีกด้วย เขาเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร Utah Valley University และได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยของมลรัฐยูท่าห์
ก่อนเข้ามาร่วมงานกับ บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส สตีเฟน ลันด์ เคยทำงานเป็นทนายความในบริษัทกฎหมายเอกชนแห่งหนึ่งหลังจากได้รับคุณวุฒิทางวิชาชีพกฎหมาย หรือ Juris Doctorจาก J. Reuben Clark Law School ของ Brigham Young Universityในปี พ.ศ. 2526


14f94d99650-cache

ทรูแมน ฮันท์
กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร

 

ทรูแมน ฮันท์ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส ในปี พ.ศ. 2546 ซึ่งภารกิจสำคัญของเขาคือการดูแลบริหารงานของบริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส ใน 53 ประเทศทั่วโลก
ทรูแมน ฮันท์ มุ่งดำเนินงานเพื่อบรรลุตามพันธกิจของบริษัทที่จะเสริมสร้าง และส่งมอบพลังแห่งความดีไปสู่ผู้คนทั่วทุกมุมโลก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาด้วยโอกาสทางธุรกิจ สินค้านวัตกรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม พร้อมกันนี้ เขายังดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการมูลนิธิพลังแห่งความดี ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยบริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส อีกด้วย

ในปี พ.ศ. 2555 ทรูแมน ฮันท์ ได้รับเลือกให้เป็น ประธานกรรมการบริหารแห่งปี โดยนิตยสาร Utah Business และเขาก็ได้ร่วมงานกับองค์กรต่างๆ อีกมากมาย เช่น ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสมาพันธ์การขายตรงโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2551 และเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารสมาคมการขายตรงแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบัน เขายังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสมาคมการขายตรงแห่งสหรัฐอเมริกา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ทรูแมน ฮันท์ ได้ร่วมงานกับบริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส ในตำแหน่งต่างๆ อาทิ ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการบริหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึงปี พ.ศ. 2546 และเป็นที่ปรึกษาทั่วไป ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ถึงปี พ.ศ. 2546 สำหรับประวัติการทำงานก่อนเขามาร่วมงานกับบริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส คือตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหารบริษัท Better Living Products Inc. ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนผ่านช่องทางจำหน่ายในร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม และก่อนหน้านั้นในปี พ.ศ. 2534 เขาทำงานเป็นทนายความหลักทรัพย์ และธุรกิจทั่วไปในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ทรูแมน ฮันท์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จาก Brigham Young University และได้รับคุณวุฒิทางวิชาชีพกฎหมาย หรือ Juris Doctorจาก University of Utah


board_offen

 

นีล เอช ออฟเฟน

อดีตกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหารสมาคมการขายตร

 

นีล ออฟเฟน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ก่อนที่จะเข้ามาร่วมงานกับบริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส เขาได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหารสมาคมการขายตรง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 จนถึงปี พ.ศ. 2554 นอกจากนี้ เขายังเป็นเลขานุการสมาพันธ์การขายตรงโลก และรองประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาการขายตรงอีกด้วย ก่อนที่จะเข้ามาทำงานให้กับสมาคมการขายตรงในปี พ.ศ. 2514 นีล ออฟเฟนเคยเป็นผู้ช่วยฝ่ายกฎหมายและการบริหารให้กับสมาชิกรัฐสภาอเมริกัน และก่อนหน้านั้นยังเคยทำงานในองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกาในการกำกับดูแลของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนีล ออฟเฟน จะเป็นสมาชิก D.C. Bar แล้ว เขายังได้รับคุณวุฒิทางวิชาชีพกฎหมาย หรือ Juris Doctorจาก George Washington University และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Queens College อีกด้วย

 


board_campbell

 

ดาเนียล ดับเบิ้ลยู แคมป์เบล

หุ้นส่วนผู้จัดการทั่วไป บริษัท EsNet Ltd.

 

ดาเนียล แคมป์เบล ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2540 และปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการพิจารณาเงินปันผลควบคู่ไปด้วย ดาเนียล แคมป์เบล เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการทั่วไปของบริษัท EsNet Ltd. ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 นอกจากนี้ เขาเคยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท WordPerfect Corporation ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึง พ.ศ. 2537 และก่อนหน้านั้นยังเป็นหุ้นส่วนในบริษัท Price Waterhouse LLP อีกด้วย

ดาเนียล แคมป์เบล สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตจาก Brigham Young University และได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งดูแลระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในมลรัฐยูท่าห์ นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน รวมถึงการเป็นสมาชิกคณะกรรมการต่างๆ ของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

 

 


board_lipman

แอนดรู ดี ลิปแมน

หุ้นส่วน บริษัท Bingham McCutchen LLP

 

แอนดรู ลิปแมน ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2542 นอกจากนี้ เขายังเป็นหุ้นส่วน และหัวหน้าฝ่ายโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี บริษัท Swidler Berlin LLP ซึ่งเป็นสำนักงานกฎหมายในกรุงวอชิงตัน ดีซี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 และเมื่อไม่นานมานี้ บริษัท Swidler Berlin LLP ได้รวมเข้ากับบริษัท Bingham McCutchen LLP ซึ่งเป็นสำนักงานกฎหมายระหว่างประเทศ และ แอนดรู ลิปแมน ก็ยังคงดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัท Bingham McCutchen ต่อไป ตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 จนถึงปี พ.ศ. 2540 เขาได้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทะเบียนและกฎหมาย บริษัท MFS Communications ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงในปัจจุบัน เขาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท Sutron Corporation ผู้จัดจำหน่ายเครื่องวัดทางอุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยา และบริษัท The Management Network Group Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านโทรคมนาคม


แอนดรู ลิปแมน สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต จาก University of Rochester และได้รับคุณวุฒิทางวิชาชีพกฎหมาย หรือ Juris Doctorจาก Stanford University

 


board_woodbury

เอ็ดวีนา ดี วูดเบอรี

กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร บริษัทThe Chapel Hill Press Inc.

 

เอ็ดวีนา วูดเบอรี ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท The Chapel Hill Press Inc. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ก่อนหน้านี้ เธอมีประสบการณ์ในงานขายตรง และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของบริษัท Avon Products มากกว่า 20 ปี โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและเจ้าหน้าที่ธุรการ และยังเคยทำงานในตำแหน่งทางด้านการเงิน และการปฏิบัติการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 จนถึงปี พ.ศ. 2541 อีกด้วย

เอ็ดวีนา วูดเบอรี ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ควบคู่ไปกับการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสมาคมการแพทย์แห่งมลรัฐนอร์ธ แคโรไลนา ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก University of North Carolina at Chapel Hill


board_pisano

โธมัส อาร์ พิซาโน

เกษียณอายุ กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท Overseas Military Sales Corporation

 

โธมัส พิซาโน มีประสบการณ์ทำงานยาวนานถึง 40 ปี และเขาได้ทุ่มเท 25 ปีในช่วงชีวิตการทำงานของเขาให้กับอุตสาหกรรมขายตรง ในการร่วมงานที่ยาวนานกับบริษัท Avon โธมัส พิซาโน ได้ทำงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหลายตำแหน่งโดยเขาเคยเป็นรองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจทั่วโลกรองประธานกรรมการบริหาร ภูมิภาคอเมริกา และรองกรรมการบริหาร ภูมิภาคละตินอเมริกา/แปซิฟิก เมื่อไม่นานมานี้ โธมัส พิซาโน ได้เกษียณอายุตนเองออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท Overseas Military Sales Corporation ซึ่งเปิดดำเนินการอยู่ใน 30 ประเทศทั่วโลก ก่อนหน้านี้ เขาเคยทำงานเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการในบริษัทเป็นระยะเวลา 5 ปี และดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายต่างประเทศของบริษัท The Topps Company เป็นระยะเวลา 2 ปี เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม จาก Georgia Institute of Technology และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน และการตลาด) จาก Dartmouth College

 


board_andersen

เนวิน เอ็น แอนเดอร์สัน

เกษียณอายุ

 

เนวิน แอนเดอร์สัน เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในชีวิตการทำงานทางด้านการบริหารการเงินกว่า 40 ปี เขาทำงานกับบริษัท Shaklee Corporation ในตำแหน่งทางด้านการเงินเป็นเวลาเกือบ 24 ปี โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการเงินตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2533 จนถึงต้นปี พ.ศ. 2546 ซึ่งเขาตัดสินใจเกษียณอายุตนเอง ในปี พ.ศ. 2548 บริษัท Shaklee Corporation ขอให้เขากลับเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการเงินชั่วคราวและช่วยดูแลการส่งต่องานให้กับผู้อำนวยการฝ่ายการเงินคนใหม่จนถึงปี พ.ศ. 2551 ก่อนที่จะเข้ามาร่วมงานกับ บริษัท Shaklee Corporation เนวิน เอ็น แอนเดอร์สัน เคยทำงานให้กับบริษัท Price Waterhouse & Co. ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเป็นระยะเวลา 10 ปี นอกจากนี้ เขายังเคยเป็นเจ้าหน้าที่ใน U.S. Army Finance Corps อีกด้วย เนวิน แอนเดอร์สัน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี จาก Brigham Young University และปริญญาโท สาขาการบัญชี


Simon Shen

ไซมอน เซิน

ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซีคิว แคพิตอล จำกัด

ไซมอน เซิน ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซีคิว แคพิตอล จำกัด บริษัทให้คำปรึกษาด้านการลงทุนชั้นนำที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในสาธารณรัฐประชาชนจีน ไชมอนมีประสบการณ์อย่างลึกซึ้งในตลาดลงทุนแถบภูมิภาคเอเชีย และมีความชำนาญเป็นพิเศษในแถบพื้นที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

ก่อนที่จะเริ่มก่อตั้ง ซีคิว แคปิตอล เมื่อปี พ.ศ. 2558 เซินใช้แวลามากกว่าทศวรรษในการทำหน้าที่วาณิชธนากรในการให้คำแนะนำกับบริษัทต่างชาติในเรื่องการเงินขององค์กรและการควบรวมกิจการ เขาเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้นำธุรกิจสถาบันการเงินของจีนที่บาร์เคลย์ แคพิตอล เอเชีย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2558 ซึ่งก่อนที่จะเข้ามาร่วมงานกับบาร์เคลย์ เขาเคยเป็นวาณิชธนากรให้กับบริษัท โกลด์แมน แซคส์ ประจำสำนักงานที่นิวยอร์ก และฮ่องกง และที่บริษัทเลห์แมน บราเธอร์ ประจำสำนักงานที่นิวยอร์กอยู่เป็นเวลาหลายปี

 

เซินได้รับปริญญาศิลปศาตร์บัณฑิต สาขาคณิตเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเวสเลย์ (Wesleyan University)