Tin Tuc

2014

Phỏng vấn chủ tịch điều hành Nu Skin Thái Lan & Việt Nam Vicky Leevutinun trên tạp chí Nữ Doanh Nhân tháng 12/2014:

Trang 1 & 2 & 3.

Kỷ Niệm 1 Năm Thành Lập Nu Skin Việt Nam:

17.03 - Yahoo

17.03 - ThanhNiên Online

15.03 - Công Thương

15.03 - CitiNews